03-04-12

Misbruiken binnen de Kerk: Brief aan Pax Christi

actie.jpgBrussel, 3.3.2012

Pax Christi, t.a.v. Annemarie Gielen, voorzitter

Geachte Mevrouw Gielen,

Betreft: kindermisbruik - dossier B.Z.

Ik ben blij met het feit dat u zich geschokt voelde en uw aandacht op de eerste plaats naar de slachtoffer(tje)s van sexueel misbruik uitgaat.   Misschien begrijpt u nu beter waarom we rond de kinderpornozaak Zandvoort met liefst maar 90.000 slachtoffertjes (89.538 volgens een rapport van de federale politie) blijven werken die door de autoriteiten om een ongekende reden in de doofpot wordt gestopt..

Kamerlid Hubert Brouns en europarlementslid Nelly Maes weten waarover het gaat in de kinderpornozaak Zandvoort.  Zij hebben destijds op een videofilmpje ten huize van Marcel Vervloesem immers kunnen zien, over welk walgelijk misbruik het hierbij gaat. Op het videootje was namelijk te zien hoe een man, verkleed als geneesheer, een meisje van rond de drie jaar tijdens een zogenaamd gynaecologisch onderzoek in een dokterskabinet, verkracht.  Een meisje van rond de 8 jaar, speelde hierbij 'doktersassistente' en bracht enkele instrumenten op een glazen schaaltje aan.
Het zijn dergelijke videofilmpjes dus die voor heel veel geld door de kinderpornohandelaars aan de cliënten, die waarschijnlijk niet straatarm zijn, 
worden verkocht 

Het gaat hierbij dus om feiten, niet om wat goedkoop gepredik over kindermisbruik waarmee velen zich interessant hopen te maken.

In de kinderpornozaak Zandvoort zijn documenten weer te vinden met gedetailleerde informatie over het netwerk rond de kindermisbruiken in de  Amsterdamse kinderkribben.  Zoals u weet, werden daarbij meer dan 80 peuters misbruikt en verkracht. Daarvan werden ook video-opnames gemaakt.

Deze informatie werd, tesamen met heel wat ander materiaal, door Marcel Vervloesem destijds voor onderzoek aan procureur Bourlet van Neufchâteau (zaak Dutroux) overgemaakt.  

De justitie van Turnhout eiste al de informatie echter op en misbruikte die informatie om Marcel Vervloesem die met de vzw Werkgroep Morkhoven rond de misbruiken binnen de psychiatrische kinderkliniek Good Engels, de Temse-Madeira-zaak en de kinderpornozaak Zandvoort werkte, ook nog eens voor het 'bezit van kinderporno' te vervolgen alsof de jarenlange verhalen in de sensatiepers, niet voldoende waren geweest om hem voor een 'pedofiel' te doen doorgaan.

Een tiental dagen geleden verzocht ik justitieminister Turtelboom van de zogenoemde 'partij van de burger' (Open VLD) om die documenten over te laten maken aan haar Nederlandse collega-justitieminister.  Ik kreeg, zoals op de andere brieven, geen antwoord van de minister en moet mij enkel tevreden stellen met een nietszeggend antwoordje inzake de diefstal van pamfletten en materiaal voor het ministerie van justitie te Brussel alwaar het kabinet van de minister is gevestigd.   En dat terwijl het proces rond Robert M. inmiddels gestart is en het netwerk rond de pedofielenvereniging Martijn en de kinderkribben te Amsterdam, dreigt te blijven bestaan.

Is het, zoals in de zaak Dutroux gebeurde, misschien de bedoeling om Robert M. als een 'éénzame pervert' voor te stellen ?  Werd hij daarom in de sensatiepers die meer toedekt dan onthult, het 'monster van Riga' genoemd ?  Is het de bedoeling dat iederéén, na een langgerekt proces rond Robert M., weer met een gerust gemoed en een berg zelfvoldoening kan slapen gaan zonder dat de overheid haar werk heeft gedaan ? Welk belang heeft dat soort pers er eigenlijk bij om dergelijke kindermisbruiken mee dicht te dekken en de netwerken te laten bestaan ?  In wiens opdracht werkt dergelijk pers ?

Ik wil u ook nog iets zeggen over de sexuele misbruiken binnen de Kerk.  

Het is inderdaad zo dat er talloze sexuele misbruiken binnen de Kerk zijn.  Die zijn onaanvaardbaar. Maar tegelijkertijd vraag ik mij af waarom men de laatste tijd bijna uitsluitend aandacht besteedde aan de misbruiken binnen de Kerk, operatie Kelk en bisschop Van Gheluwe.  

Waarom heeft de pers gedurende 14 jaar geen woord meer over de kinderpornozaak Zandvoort gerept waarvoor de hele internationale pers (waaronder zelfs drie Japanse kranten) destijds naar het dorpje Morkhoven afzakte?  Waarom kwamen, juist na de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort, Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws, Gazet van Antwerpen en de commerciële zender VTM plotseling met allerlei verhalen af over het 'sexuele misbruik' waaraan Marcel Vervloesem zich in zijn jeugdjaren zogezegd schuldig had gemaakt ?  Waarom bleef de Belgische regering het bestaan van internationale kinderpornonetwerken ontkennen ?  Werden de verhalen over Vervloesem soms vooraf geregiseerd om de kinderpornozaak Zandvoort en bepaalde links naar de zaak Dutoux dicht te dekken?   Want waarom liet de in de zaak Dutroux in opspraak gekomen inspecteur Georges Zicot in een fax aan de rijkswacht van Geel anders verstaan dat de kindermisbruikende magistraat in de kinderpornozaak Zandvoort, zogezegd een man was uit het misdaadmilieu van Charleroi (terwijl dit niet het geval was) ?  Marc Dutroux komt ook ter sprake in de documenten over het kindermisbruik in de Amsterdamse kinderkribben die minister Turtelboom blijkbaar niet aan haar haar Nederlandse collega-justitieminister wenst te laten overmaken.

Ook de hypocrisie van Sp.a-kamerlid Renaat Landuyt rond de sexuele misbruiken binnen de katholieke kerk, ergert mij ten zeerste.  Dat komt omdat het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V., halfbroer-aanklager van Marcel Vervloesem die de klachtenregen over 'sexueel misbruik' destijds met zijn verhaal in Het Nieuwsblad in gang zette, door middel van voortdurende politieke benoemingen van de Sp.a, ondersteund werd.  Over Victor V. die onlangs met een andere homo in het huwelijk trad, bestaan er zo'n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes die nooit door justitie onderzocht werden. Waarom verscheen er over dit markante feit en over het feit dat Victor V's vriendjes die allen tegen Marcel Vervloesem getuigden terwijl zij over een zwaar strafblad beschikken, geen woord in de Vlaamse pers ?  Waarom liet de pers Victor V. jarenlang als 'slachtoffer' aan het woord terwijl de justitie van Turnhout, Marcel Vervloesem vier jaar geleden per vonnis een spreekverbod met de pers oplegde dat nog steeds van toepassing is ?  Waarom moeten deze zaken doodgezwegen worden en wordt de burger systematisch misleid door de politieke verkozenen en de door haar gekontroleerde media ?

Schijnheiligheid vindt men dus niet alleen binnen de katholieke kerk weer en het is niet alleen de katholieke kerk die voor al die toegedekte kindermisbruiken verantwoordelijk is.

Ik zal u eerstdaags opnieuw contacteren inzake B.Z. in wiens dossier er eindelijk wat beweging schijnt te komen.

In de hoop dat u het dossier rond B. Z. mede blijft opvolgen, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

 

met vriendelijke groet,

 

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Commentaren

"Misbruiken kosten katholieke kerk 1,5 miljard euro"
8/02/12, 20u22

De reeks misbruikschandalen heeft de Rooms-Katholieke Kerk minstens 1,5 miljard euro gekost. De echte prijs die de kerk heeft betaald is echter haar reputatie, zeggen twee Amerikaanse experts.

Volgens Michael Bemi en Patricia Neal is de financiële schade waarschijnlijk hoger dan ze konden becijferen. Door de jaren heen zijn veel vertrouwelijke schikkingen getroffen met slachtoffers. "De totale waarde zal wellicht nooit bekend worden."

Ze zeiden ook dat het wellicht onmogelijk is om de echte schade in te schatten. "Er kan geen prijskaartje worden gehangen aan een ziel", aldus de experts. Volgens hen heeft de kerk bovendien grote reputatieschade opgelopen, waardoor het instituut wordt gewantrouwd en belachelijk wordt gemaakt.

De experts spraken tijdens een grote conferentie over seksueel misbruik in de Rooms-Katholiek Kerk in Rome. Aan het congres in de Gregoriana Universiteit nemen bisschoppen uit meer dan 100 landen en de oversten van tientallen religieuze orden en congregaties deel. (vsv)

http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1392004/2012/02/08/Misbruiken-kosten-katholieke-kerk-1-5-miljard-euro.dhtml

Gepost door: Morkhoven | 03-04-12

Katholieke Kerk in Luxemburg compenseert slachtoffers misbruik
4/02/12

De Luxemburgse katholieke Kerk gaat slachtoffers van seksueel misbruik in de Kerk compenseren. Jean-Claude Hollerich, de aartsbisschop van Luxemburg, heeft een decreet gepubliceerd waarin staat dat slachtoffers van misbruik dat al verjaard is nog aanspraak kunnen maken op een compensatie van maximaal 5.000 euro. Dat meldt Kerknet.

Afhankelijk van kosten therapie
Het bedrag van de compensatie is niet afhankelijk van de kosten van de therapie. Slachtoffers moeten persoonlijk een aanvraag indienen om er aanspraak op te maken. Voor de behandeling van de klachten wordt een onafhankelijke commissie opgericht onder leiding van Marc Fischbach, ombudsman van het Groothertogdom Luxemburg. (belga/eb)

http://www.demorgen.be/dm/nl/983/Nieuws/article/detail/1390144/2012/02/04/Katholieke-Kerk-in-Luxemburg-compenseert-slachtoffers-misbruik.dhtml

Gepost door: Morkhoven | 03-04-12

De Kerk biedt een schadevergoedingen aan de slachtoffers maar wat gebeurt er met iemand zoals Marcel Vervloesem die tengevolge van de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort reeds 14 jaar lang wordt vervolgd en langzaam wegkwijnt in de gevangenis ?
Krijgt hij, na zijn dood, ook een schadevergoeding van diegenen die de misbruiken verzwegen en hem op alle mogelijke manieren aangeklaagd hebben ?
---

Kerk gaat ook verjaarde seksuele misbruiken schadeloos stellen
14 december 2011

Een arbitragecommissie zal naar gelang de ernst van de verjaarde feiten een schadevergoeding van 2.500 tot 25.000 euro kunnen opleggen.

Kerk scoort met schadevergoedingen

Er komt een arbitragecommissie die zich zal buigen over verjaarde dossiers van seksueel misbruik in de Kerk. Naar gelang van de ernst van de feiten, zal die de kerk een schadevergoeding kunnen opleggen van 2.500 euro tot 25.000 euro. Vermeende slachtoffers hebben tot eind oktober 2012 de tijd een dossier in te dienen.

http://www.knack.be/nieuws/belgie/kerk-gaat-ook-verjaarde-seksuele-misbruiken-schadeloos-stellen/article-4000018405240.htm
De oprichting van de commissie was een van de aanbevelingen van de bijzondere commissie die het levenslicht zag nadat verschillende feiten van seksueel misbruik in de kerk bekend raakten. Op 31 mei van dit jaar aanvaardden de kerkelijke overheden mee te stappen in het verhaal. Sindsdien togen experten aan het werk om een procedure op punt te stellen.

Laagdrempelige aanvraag

Een slachtoffer van seksueel misbruik waarvan de feiten verjaard zijn, zal op een zeer laagdrempelige manier een aanvraag kunnen indienen voor een schadevergoeding. Die vorderingen worden gericht aan het centrum voor arbitrage inzake seksueel misbruik, dat gehuisvest is in de lokalen van de Koning Boudewijnstichting.

Maximum bedrag kan overschreden worden

De feiten van seksueel misbruik worden ingedeeld in vier categorieën, afhankelijk van hun ernst. De bedragen die de kerk als schadevergoeding zal uitbetalen, liggen tussen 2.500 en 25.000 euro. Indien een "scheidsgerecht" echter uitzonderlijk meent dat er een onevenredigheid bestaat tussen het maximum bedrag en de schade die het slachtoffer heeft geleden, kan dat bedrag worden overschreden.

Geen beroep mogelijk

De uitspraken worden normaliter gedaan binnen de zes maanden. Ze zijn definitief en bindend. Er kan geen hoger beroep tegen worden ingesteld. De kerk heeft drie maanden de tijd om de compensatie te betalen. (Belga/SD)

Gepost door: Morkhoven | 03-04-12

Vindt Pax Christi dat de man die de kinderpornozaak Zandvoort onthulde, mag doodgefolterd worden ?
En is haar beslissing ingegeven door het feit dat er zoveel aandacht is geweest rond het sexuele misbruik van bisschop Vangheluwe die de bisschoppenconferentie bij Pax Christi Vlaanderen vertegenwoordigde ?

----------------

Actie tegen folteringen 25 juni 10u. aan de beurs
Aangebracht door Pax Christi op wo 1 jun 2005
Slachtoffers van folteringen uit Togo, Tsjetsjenië en Tibet getuigen over hun eigen ervaringen, pijnlijke en gruwelijke feiten die hen hebben genoodzaakt hun land te verlaten en elders bescherming te zoeken.


U kan hen horen. Zij willen niet zwijgen over wat hen werd aangedaan.
SLACHTOFFERS GETUIGEN OVER FOLTERINGEN


Slachtoffers van folteringen uit Togo, Tsjetsjenië en Tibet getuigen over hun eigen ervaringen, pijnlijke en gruwelijke feiten die hen hebben genoodzaakt hun land te verlaten en elders bescherming te zoeken.


U kan hen horen. Zij willen niet zwijgen over wat hen werd aangedaan.


Ondanks het feit dat er een hele reeks conventies en verdragen bestaan over het indijken van folteren, ziet men in de recente Westerse geschiedenis martelen terugkomen als gerechtvaardigd middel om druk uit te oefenen op bepaalde groepen en mensen.


In het kader van de strijd tegen het terrorisme wordt een aantal rechten van de mens en bijhorende beschermingsmechanismen uitgeschakeld onder het voorwendsel van meer veiligheid. Nochtans heeft de geschiedenis bewezen dat martelen nog nooit heeft geleid tot oplossingen, tot vrede of tot waarheid.


Zo worden vandaag nieuwe wetten gestemd in verschillende landen, ook in het Westen, die bestaande conventies over het uitsluiten van folteren afzwakken.


Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat slachtoffers van martelingen voor de rest van hun leven getekend zijn: zij zijn gekwetst in de fundamenten van hun zijn.


ACAT Vlaanderen en Pax Christi Vlaanderen protesteren met klem tegen het toepassen van folteren. Wij ijveren voor de volledige afschaffing van martelen of andere vormen van mishandeling als "legale" schending van de rechten op leven, waardigheid, privacy en gezondheid.


De getuigenissen worden ondersteund door tromgeroffel en Tibetaanse bergzang.Waar: De Beurs, Anspachlaan, Brussel van 10u tot 12u


Informatie: Annemarie Gielen, 0486/966.995

Gepost door: Yves | 04-04-12

De commentaren zijn gesloten.