04-04-12

Minister Turtelboom: Brief FOD Justitie, Directoraat-generaal, Diensten van de Voorzitter

turtelboom-schuld-van-impasse-ligt-bij-koning-en-di-rupo.jpgBrussel, 4.4.2012


FOD Justitie
Directoraat-generaal Diensten van de Voorzitter
Operationele Directie
Dienst Geschillen en Juridische Adviezen
t.a.v. de heer Geert Slootmans, Attaché
Waterloolaan 115, 1000 Brussel
Tel : 02/542.69.69

Fax : 02/542.69.32

Geachte Heer Slootmans,

Betreft: het verzoek van de heer Van Rooij

Mag ik u wijzen op het feit de vzw Werkgroep Morkhoven geen uitstaans heeft met de genaamde heer Van Rooij die u verzocht tot een 'persoonlijk onderhoud' met justitieminister Turtelboom ?

De minister werd (en wordt) immers voldoende op de hoogte gehouden van het voornemen van de Turnhoutse rechters Vander Flaas en Jacobs om Marcel Vervloesem, niettegenstaande de resultaten van het gerechtelijk onderzoek en het vonnis van de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank, in voorarrest te houden tot dat hij in de overbevolkte gevangenis van Turnhout overlijdt.  

De minister die een 'onpartijdige magistratuur' predikt en de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef benoemde, weet ook dat de voornoemde rechters, Marcel Vervloesem 11 jaar lang vervolgd hebben en dat tijdens het gevoerde media-proces, al de ontlastende stukken en getuigenissen daarbij uit het strafdossier zijn verdwenen, zoals de Hoge Raad voor de Justitie enkele dagen voor Vervloesem's definitieve veroordeling, schriftelijk toegaf.  
De minister werd ingelicht over het feit dat deze situatie zich thans herhaalt en dat er reeds onderzoeksmateriaal dat ter ontlasting kan dienen, uit Vervloesem's dossier verdwenen is.

We verzochten minister Turtelboom meermaals om de documenten uit de kinderpornozaak Zandvoort met gedetailleerde informatie over het netwerk rond het peutermisbruik in de Amsterdamse kinderkribben, aan haar Nederlandse collega-justitieminister over te laten maken.

De minister reageerde echter niet op ons schrijven, ook niet op onze brief van 26.2.2012 die haar door de verantwoordelijke van de onthaaldienst van het kabinet, 'persoonlijk werd overgemaakt'.

In die omstandigheden heeft het aanvragen van een onderhoud met de minister, geen enkele zin meer.

U kan de minister mededelen dat onze akties, na onze aktie voor de gevangenis en het gerechtsgebouw in Turnhout op 29.3.2012, onverminderd zullen voortgaan. 
Het langzaam maar zeker uit de weg ruimen van Marcel Vervloesem die, zoals enkele jaren geleden, op een gegeven ogenblik gedurende een tiental dagen geen insuline meer kreeg, zal daaraan niets veranderen.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Commentaren

MEVROUW TURTELBOOM DAT MIJN ZOON GESTRAFT IS VOOR HETGEEN HIJ HEEFT GEDAAN IS NORMAAL .MAAR DAT HIJ DRIEMAAL IN DE GEVANGENIS GESLAGEN IS DOOR CIPIERS EN EN POLITIE 3XGENAAID AAN HET HOOFD GEBROKEN HAND EN VERSCHILLENDE KEREN MET ZIJN HOOFD ONDER WATER GEDUWD IS NIET MEER NORMAAL. MIJN ZOON IS GEEN MOORDENAAR OF PEDOFIEL HIJ HEEFT DIEFSTALLEN GEDAAN MET EEN PLASTIC REVOLVER(WAT NATUURLIJK WORDT AFGESTREDEN)ALS ZIJN STRAF UIT HEEFT 10 JAAR GEDAAN. EEN MOORDENAAR KRIJGT MINDER.EN ER IS MAAR EEN BAAS IN DE GEVANGENIS DAT IS DE DIRECTIE DIE ZELFS DE BEZOEKERS ALS CRIMINELEN BEHANDELD.IKZELF HEB NOG NOOIT EEN BOETE GEHAD.WAARSCHIJNLIJK LEEST U DIT NIET MAAR TOCH MOEST DIT MIJ VAN HET HART GROETEN MEVR.WILLEMSENS

Gepost door: willemsens elza | 18-10-13

MEVROUW TURTELBOOM MIJN ZOON ZIT AL 7 JAAR IN DE GEVANGENIS VOOR DIEFSTAL STRAF KRIJGEN IS NORMAAL MAAR ALS ZIJN STRAF UIT IS HEEFT HIJ 10JAAR GEDAAN WEL VEEL HE NOG GEEN DAG VERLOF GEHAD. HIJ ZIT NU IN DE VERGEETPUT BRUGGESLAGEN GEKREGEN VAN CIPIERS EN POLITIE IS NORMAAL 3X MAAL GENAAID AAN HET HOOFD HAND GEBROKEN ENZIJN HOOFD VERSCHILLENDE KEREN ONDER WATER GEDUWD PLUS AL ZIJN KLEREN KAPOT GEKNIPT.VAN DE EERSTE LEUGENS ZIJN DE CIPIERS OOK NIET GESTORVEN.ZELFS BEZOEKERS WORDEN BEHANDELD ALS CRIMINELEN (IN GENT) MEVROUW MERMANS IS DE SLECHTSTE DIRECTRICE DIE IK KEN EN HOOP DAT ZE GEEN ENKELE NACHT RUSTIG ZAL SLAPEN VOORHET HETGEEN ZIJ DE GAVANGENE AANDOET GROETEN MEVR. WILLEMSENS MOEDER VAN BARRY CAILES

Gepost door: willemsens elza | 18-10-13

De commentaren zijn gesloten.