13-04-12

Kindermisbruiken Zandvoort en Amsterdam: Brief aan de Nederlandse Koningin

 ---------- Doorgestuurd bericht ----------
Van: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
Datum: 12 april 2012 13:45
Onderwerp: Kindermisbruik: Oproep tot de Nederlandse bevolking
 

Majesteit,

Betreft: kinderpornozaak Zandvoort - Zedenzaak Amsterdam

We zonden U destijds een kopie van de CD-rom Zandvoort maar we ontvingen nooit een antwoord Uwentwege.

Zoals U misschien weet, bevinden er zich in het dossier van de kinderpornozaak Zandvoort die door de Belgische autoriteiten werd dichtgedekt en in Nederland slechts deels onderzocht werd, tal van documenten inzake het misbruik in de kinderkribben te Amsterdam waarbij minstens 80 peuters sexueel misbruikt en/of verkracht werden.

 

Ik zond een kopie van deze documenten ondermeer aan de Belgische minister van justitie Annemie Turtelboom, met het verzoek om deze over te laten maken aan de Nederlandse justitie gezien het proces rond Robert M. of het bijgenaamde 'Monster van Riga' zopas gestart is en het beter is dat de Amsterdamse rechters over een volledig dossier beschikken. Zoniet dreigt het netwerk rond de pedofielenvereniging Martijn te blijven bestaan en dreigen er opnieuw kinderen ten behoeve van de kinderpornoindustrie misbruikt te worden.
 
Ik ontving tot nogtoe geen antwoord van Minister Turtelboom.
Mag ik U daarom verzoeken om de minister te laten contacteren?
In afwachting van Uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10 1060 Sint-Gillis  (België)
voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Commentaren

Open Brief 15.4.2012

Beste Mevrouw,

Betreft: gevangenis Turnhout

Of Turtelboom nu een verleden geërfd heeft of niet. Zij kan niet lijdzaam blijven toezien. Zij heeft ook haar kabinietsmedewerkers en partijcollega's nog waarop zij kan rekenen. Ze staat er niet alleen voor. En bovendien kan zij zich baseren op de toepassing van de gevangeniswet. Waarop wacht zij eigenljk? Men kan toch niet BLIJVEN ZWIJGEN over zulke groffe toestanden !

Het is in ieder geval geen goede zaak voor haar partij. Want er zijn duizenden mensen die deze zaak al jarenlang mee opvolgen zonder dat zij zich daarom daadwerkleijk inzetten.
En wat moet de VLD nog beginnen indien Marcel als een hond iin de gevangenis zou overlijden ? De VLD heeft een 'bijzondere aandacht voor mensenrechten en gezondheidszorg'? De VLD 'is bezorgd voor het welzijn van de gevangenen en de minderbegoeden in onze samenleving'' ?
En wees een beetje eerlijk over die 'zero tolerantie tegen criminaliteit' die de Open VLD nu preekt terwijl zij de meest ergelijke strafrechterlijke feiten goedkeurt.

De VLD moet niet geloven dat zij met het langzaam maar zeker uit de weg laten ruimen van Marcel, onze akties zal kunnen stoppen. We gaan die vuile was van de liberalen onophoudelijk en in alle talen bekend maken als zij niet recht door zee is in deze zaak.

Met vriendelijke groet.

Gepost door: Jan Boeykens | 15-04-12

De commentaren zijn gesloten.