16-04-12

Gevangenis Turnhout: melding van illegale praktijken

childabuse.jpginfo@meldpuntillegaliteit.be

bcc: werkgroepmorkhoven@gmail.com
datum: 11 april 2012 23:49

onderwerp: Melding illegale praktijken

Geachte,

Dit gaat ook over illegale praktijken en betreft onze eigen mensen. Of hoe de staat onze eigen mensen vermoordt!

De reden is dat bepaalde mensen véél te veel weten over grove illegale praktijken...
Zij worden daarvoor het zwijgen opgelegd! Dit is een melding van grove illegale praktijken! De mensen rondom worden ook bedreigd, geïntimideerd en hen probeert men ook het zwijgen op te leggen. Alle middelen zijn daar goed voor, tot zelfs moord. De tijd dringt omdat men de hoofdman in heel deze affaire tot zelfmoord gedreven heeft! Velen werden al aangeschreven, niemand heeft de moed om het op te nemen tegen deze illegale praktijken! Hopelijk treffen we hier wel mensen die moedig genoeg zijn?

In bijlage twee belangrijke teksten die dringend behandeling vragen. De eerste verspreidde ik al onder vele mandatarissen van het VB, zonder resultaat. Ook al de andere partijen werden door anderen gecontacteerd, eveneens zonder resultaat. Het is onbegrijpelijk gezien men maar laat begaan en het toch om een mensenleven gaat! Deze persoon is onschuldig, ik ken hem persoonlijk alsook zijn situatie. Ik ben dus op de hoogte, heb de vele bewijsstukken gezien die geleid hebben tot de arrestatie van Marcel Vervloesem om hem het zwijgen op te leggen. Laten we toe dat onschuldige mensen vermoord worden door de staat omdat die mensen hun leven gewijd hebben aan het redden van tienduizenden kinderen uit de handen van kinderpornohandelaars?

De gevangenis van Turnhout is er op alle gebied erger aan toe dan die in Vorst, maar daar hoort men niemand over! 210 gevangenen voor 120 cellen. Pesterijen en veronachtzaamheid tot zwaar misbruik van de zeer slechte gezondheidstoestand van sommige gearresteerden, zelfs als ze in voorarrest zitten. De Raadkamer van Turnhout die al 2 maanden het onderzoek heeft stilliggen terwijl Marcel van alle aanklachten door de Strafuitvoeringsrechtbank vrijgesproken werd. Philippe Van Der Zande kan aan mijn notities op facebook. Daar kunt u de zaak volgen van in't begin. U kunt me ook contacteren, zie gegevens onderaan.

Ieder mens met een beetje gevoel voor rechtvaardigheid, kan dit niet zomaar laten passeren zonder te handelen. Een man wordt gedreven tot op de rand van de dood. Als dit blijft voortduren, staat het vast dat hij zijn voornemen om 'te springen' gaat uitvoeren. Daarom vraag ik dringend aandacht voor deze zaak.

Met vriendelijke groeten,

G.  Vaesen

De commentaren zijn gesloten.