20-04-12

Een trieste dag voor de democratie: Open Brief aan de kamerleden

Kamer.jpgBrussel, 20.4.2012

Geachte Heren,

Betreft: Laurent Louis, Fortis, kinderpornozaak Zandvoort

 
Bedankt voor jullie informatie.

Het schokt mij dat er in het artikel van Le Vif/L'Express wordt gesproken van een 'franstalig netwerk dat steun verleent aan de Antwerpse pedofiel Marcel Vervloesem die opnieuw wegens pedofilie werd opgesloten'.  Want van enige objectiviteit is er in dit artikel geen sprake.

Het heeft mij eveneens geschokt dat het artikel doet uitschijnen dat de Werkgroep Morkhoven een 'lijst met namen waarop vermeende pedeofielen staan', aan het kamerlid Laurent Louis zou hebben overgemaakt.

Ik wens hierop als volgt te reageren:

Enkele dagen geleden reageerden we op een kort nederlandstalig berichtje van een zekere DCa in Vandaag waarin men, om een onduidelijke reden, het voor mij toen ongekende franstalige kamerlid Laurent Louis aanviel.

Volgens het berichtje zou 'Laurent Louis door een klokkenluider geïnformeerd zijn geweest over het feit dat de Belgische Koning en Premier pedofielen zijn'.

Ik vond het vreemd dat deze zaken waarover men in ieder Vlaams huisgezin al 20 jaar lang spreekt, nu plotseling weer 'groot nieuws' werd.

DCa verklaarde dat 'er geen enkel bewijs werd gegeven voor het feit dat de Belgische Premier en de Belgische Koning pedofielen zijn'.  Hij voegde eraan toe dat zowel de Premier als het Belgische Koningshuis de beschuldigingen, zonder enige verklaring af te leggen, genegeerd hadden'.  Men zou gedacht hebben dat de kwestie daarmee was afgehandeld.

Maar DCa ging nog een stap verder en schreef dat Laurent Louis verkozen raakte op de lijst van Brusselse zakenadvocaat Mischaël Modrikamen, de verdediger van een deel van de kleine aandeelhouders van Fortis.
DCa haalde aan dat Louis de enige verkozene was voor Mordrikamen's partij en dat hij met Modrikamen 'al snel op ramkoers geraakte over de prioriteiten en de PP hem vorig jaar buitengooide waarop Louis meteen een eigen beweging oprichtte'.
Ik had de indruk dat het hier om een politieke afrekening ging.

Mijn aandacht voor deze zaak was dus metéén getrokken temeer omdat ik de miljardenzwendel in de zaak Fortis van dichtbij volg en omdat één van de Fortisbestuurders voortdurend in zaken van kindermisbruik wordt genoemd.

Belangrijk om weten is dat de regering Leterme een paar jaar geleden vanwege de Fortiszaak diende af te treden en dat de Fortiszaak momenteel druk wordt besproken in de Nederlandse pers waarbij de rol van de Nederlandse oud-minister van Financiën Wouter Bos in vraag wordt gesteld.
Er worden in deze zaak thans volop onderhandelingen gevoerd tussen Belgische en Nederlandse regeringsleden.
De Belgische oud-premier Yves Leterme (CD&V, Vlaamse christen-democraten) stelt zich daarbij op als een onschuldig schaap en laat niet na om steeds te herhalen dat hij 'verplicht was om het hard te spelen'.
De kleine aandeelhouders van Fortis die, na het zogezegde failliet van Fortis, moesten vaststellen dat hun aandelen niets meer waard waren en zij ook niet op schadevergoeding dienden te rekenen, weten wat Leterme met deze woorden bedoelt.
Op een bepaald moment werd Fortis grotendeels doorverkocht aan de Franse financiële groep Paribas die in 2011 een winst van 6 miljard euro maakte.

Ik vraag mij af waarom Le Vif/L'Express nu plots uitpakt met het verhaal over de 'Antwerpse pedofiel Marcel Vervloesem die gesteund wordt door de mensen die een lijst met pedofielen aan kamerlid Laurent Louis overmaakten'.
Komt dat misschien omdat justitieminister Turtelboom (Open VLD, Vlaamse liberalen) heel wat kritiek krijgt inzake het verder toedekken van de kinderpornozaak Zandvoort, de reeds maandenlange opsluiting in voorhechtenis van Marcel Vervloesem en het catastrofaal gevangenisbeleid in België waar dat er nu reeds 11.000 mensen achter de tralies zitten ?

Ik stel mij ook talrijke vragen bij de waanzinnige politieke reacties tegenover Laurent Louis die, na geprovokeerd te zijn, overdreven reageerde.
Laat ons niet vergeten dat deze man op een democratische wijze verkozen werd en dat het niet de taak van de politieke partijen en de partijvoorzitters in 
het halfrond van de Kamer is, om hem door middel van een 'cordon sanitaire' de mond te snoeren.

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis - voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

-----------------

Kamerlid beschuldigt premier en koning van pedofilie

17.4.2012 - Kamerlid Laurent Louis beschuldigt de koning en de premier van pedofilie. Niet voor het eerst. Het MLD-Kamerlid staat bekend voor wel meer straffe uitlatingen, die hij niet hard kan maken. Het hof en de eerste minister reageren niet op de informatie die hem door een klokkenluider zouden bezorgd zijn.

Laurent Louis (32) raakte verkozen op de lijst van Brusselse zakenadvocaat Mischaël Modrikamen, de verdediger van een deel van de kleine aandeelhouders van Fortis. Louis was de enige verkozene voor zijn partij.

Hij raakte al snel op ramkoers met Modrikamen over de prioriteiten en vorig jaar gooide de PP hem buiten. Louis richtte meteen een eigen beweging op.

DCa

http://www.vandaag.be/binnenland/94876_kamerlid-beschuldi...

http://www.levif.be/info/actualite/belgique/laurent-louis...

De commentaren zijn gesloten.