01-05-12

Marcel Vervloesem - geörganiseerde misdaad: Brief aan J.

zandvoort_warmerdam_NL_3.gif

Beste J.,
 
Zeg tegen U. die zeer veel om Marcel geeft, dat we dit niet zomaar zullen laten en dat we hem binnenkort ook zullen komen opzoeken.  
 
Er moeten meer en meer mensen betrokken worden bij deze zaak, ook mensen uit Turnhout die het hart op de juiste plaats hebben.
 
Alle beetjes helpen. Men hoeft daarom geen aktie te gaan voeren voor het gerechtshof van Turnhout of dergelijke.  
 
Het belangrijkste is dat de mensen WETEN  wat er gebeurt. Dat zij  WETEN wat de pers jarenlang voor hen verborgen hield.
 
Zoals je bij onze aktie in Turnhout hebt kunnen zien, was er een cafébezoeker die onze brief aan Turtelboom gewoon naar Turtelboom doorfaxte.   Welnu, zo zijn er tientallen, misschien zelfs honderden mensen.  In ieder geval genoeg mensen voor een kleine beweging die in ieder dorp en stad haar wortels heeft en de Open VLD of zogenaamde Partij van de Burger, terugbrengt naar de plaats waar ze thuis hoort: onder de tafel.
 
Groeten van Jacqueline en Marcelleke die soms op ontploffen staat en mij met een indringende blik heeft laten verstaan dat we opnieuw aktie moeten gaan voeren in Turnhout.
 
Jan 
 
Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
 
-----------------------------------------------------------------------------

Hierbij volgt een lijst van Marcel's ziekenhuisopnames die dateert van 27.4.2010. 

1) kwaadaardige kanker – St H. Hart Lier – 2 keer

2) nieren – 5 keer – Sint Elisabeth Herentals

3) pancreas – 2 keer – 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen

4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 – H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals

5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 – UIA ziekenhuis Antwerpen

6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville – StElisabeth Herentals – 11 keer

7) nierblok – Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven – 2 keer

8. hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden – 3 keer

9) intensieve, diabetische blok – H. Hartziekenhuis Lier – 4 keer

10) nierblok – H. Hartziekenhuis Lier – 1 keer

11) hartkijkoperatie – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer

12) nierdyalyse – AZ Sint Jan Brugge – 5 keer

13) inwendige bloeding – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer

14) operatie kijkwonde – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer

15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer

16) intensieve spoed, cardio – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer

17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer

18) intensieve spoed, insulinecoma – Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals – 1 keer

19) hartoperatie – AZ Sint-Jan Brugge

20) moest op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden. 

Schrijf: Gevangenis Turnhout, t.a.v. Marcel Vervloesem, Cel 134, Wezenstraat 1, 2300 Turnhout (België)  De brieven van Marcel's dochter, kleindochter en van Klokkenluideronline worden al wekenlang achtergehouden.  Minister van justitie A. Turtelboom (Open VLD, Vlaamse liberalen) die de gevangenen in de gevangenis van Turnhout, wegens plaatsgebrek, op matrassen op de grond laat slapen, wordt al wekenlang geinformeerd over het achterhouden van Marcel's brieven.  De brieven blijven echter geblokkeerd, wat bewijst dat de minister er persoonlijk mee akkoord gaat en het gevangenisreglement en de gevangeniswet dus mede overtreedt.  Terwijl minister Turtelboom naakt poseert voor een Kom op tegen Kanker kalender, laat zij toe dat Marcel die kanker-, hart-, nier- en diabetespatiënt is, op de Dienst Intensieve Zorgen van het St. Elisabethziekenhuis in Turnhout, met een ijzeren ketting aan zijn ziekenhuisbed is vastgeklonken.


Protesteeer bij het Europees Comité tegen Folteringen 
Raad van Europa
Comité européèn contre la torture et les traitements inhumains et dégradants (CPT)

F-67075 Strasbourg Cedex France
Tél.: Frankrijk: 0033 3 88 41 39 39
Courriel: cptdoc@coe.int - Site Web: www.cpt.coe.int

---

Afbeelding: Een document uit de kinderpornozaak Zandvoort met informatie over de zedenzaak in de Amsterdamse kinderkribben. De Werkgroep Morkhoven zond een kopie van deze documenten aan minister Turtelboom met het verzoek om ze aan de Nederlandse justitie over te maken. Turtelboom reageerde niet.

De commentaren zijn gesloten.