30-01-13

Blogs Morkhoven: Brief Skynet Klantendienst

 

Afbeelding

25 december 2012

Skynet Klantendienst

Geachte Heer,

In tegenstelling tot de veronderstelling in een automatisch bericht van uw dienst dat ik ergens opving, en zoals ik u reeds schreef, heb ik als beheerder van de skynetblogs, mijn account niet afgesloten. Er werd ook geen bevel gegeven tot het wissen van de blogs die door uw dienst ‘versleuteld’ werden en dus (zoals het geval is met de blog ‘Doofpot Justitie’) nog steeds bestaan.
Ook prinses J. de Croÿ, ondervoorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven en de enige toegevoegde  beheerder, gaf geen opdracht om de account te sluiten of de  blogs te wissen , getuige haar bijgevoegde brief in bijlage.
Ik hoop dan ook dat dit probleem zo snel mogelijk wordt opgelost.
Indien u te lang wacht, dreigen de blogs en artikels immers niet meer weer te vinden zijn via Google.  Het is immers zo dat bij iedere link naar de skynetblogs op Google, er een bericht verschijnt dat de ‘website niet meer bestaat’ Google zal al die zoekresultaten dus eerstdaags verwijderen indien u niet tijdig reageert en de tot na de feestdagen wacht. 
Ik hoop dat dit niet de bedoeling is geweest.  
Het kan zijn dat er inderdaad een probleem is geweest met de beveiliging van de blogs maar dat kan deels opgelost worden door van paswoord te veranderen. Het heeft waarschijnlijk ook te maken met een onvoldoende beveiligde internetverbinding onzentwege.
We zijn bereid om de artikels die over de talrijke (vroegere) problemen met de skynetblogs berichtten, te verwijderen en in een archief op te slaan. Maar dan verwachten we ook enige goedwillendheid uwentwege.
In bijlage zenden we u het schrijven van mevrouw de Croÿ.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Jan Boeykens, blogbeheerder en voorzitter van de de vzw Werkgroep Morkhoven

===

25 décembre 2012

Madame, Monsieur,

Je suis administratrice des blogs Skynet du Werkgroep Morkhoven et de la fondation Princesse de Croÿ. Il apparaît que ces blogs (Issakaba, Divers, Werkgroep Morkhoven, Blogoloog, Fondation Princesse de Croÿ) ont été désactivés, ce qui n’a évidemment pas été fait par moi, ni par Jan Boeykens, qui les a créé. Vos services présentent donc un grave problème de sécurité.  Tout approvisionneur normal conserve le contenu des sites pour protéger ses clients de pareils problèmes. Je vous serai donc gré de bien vouloir remettre ces sites en ligne.

Bien à vous,

Jacqueline de Croÿ

De commentaren zijn gesloten.