30-01-13

Doodsbedreigingen: Open Brief Politie Neteland

Image

Open Brief aan de heer Ronny Neefs, Hoofdinspecteur te Herentals

Brussel, 9 januari 2012

Geachte Heer Neefs,

Betreft: doodsbedreigingen, aanslag

Gisteren probeerde Mevrouw Wendy H., dochter van Marcel Vervloesem, een klacht bij u neer te leggen wegens een aanslag op haar persoon.

Het gaat hier om het volgende:

Mevrouw H’s 14-jarig dochtertje S. ontvangt sinds 24.12.2012 onophoudelijk sms-berichtjes met doodsbedreigingen. Die worden vooral ‘s nachts verstuurd.

De berichtjes bleken eerst afkomstig te zijn van de GSM van de genaamde VictorVervloesem.

Gezien u persoonlijk bevriend bent met deze man, zal u weten dat Victor Vervloesem als sp.a-gemeenteraadslid, ook in het bestuur van de Politieraad Zone Neteland zetelt.

Toen Victor Vervloesem’s GSM na klachten bij de Herentalse politie werd geblokkeerd, begon zijn neefje Dimitri, met het sturen van sms-jes met doodsbedreigingen naar S. H.
Ook dat gebeurde meestal ‘s nachts.

Gisteren ontving het meisje ook sms-jes waarin stond dat zij haar ouders ‘niet meer levend zou terugzien’ en dat zij ‘weldra naar de begrafenis van haar ouders kon komen die in een schone, witte kist opgebaard zouden liggen’.

Gisterenavond ontving Mevrouw H’s man, de heer P. H., dan weer een sms-je waarin gezegd werd dat men zijn vijfjarig dochtertje D. zou vermoorden.

Van deze aanhoudende doodsbedreigingen werd door de politie van Herentals verschillende processen-verbaal opgemaakt die naar het parket van Turnhout werden doorverzonden.

Gisteren werd Mevrouw H., bijna het slachtoffer van een aanslag doordat een auto die in volle snelheid en tegengestelde richting op haar baanvak reed, met volle lichten aan, op haar toekwam en pas enkele meters voor haar afdraaide. Enkele minuten later kreeg haar dochtertje S. die momenteel psychologisch wordt begeleid, een sms-berichtje waarin stond dat ze ‘maar eens naar het gezicht van haar mama moest kijken’.

Er werd gepoogd om daarvan een klacht bij u in te dienen maar, niettegenstaande de ernst van de toestand, weigerde u om deze klacht te noteren.

U zei dat u ‘niets kon doen omdat er geen nummerplaat werd genoteerd en er geen gewonden vielen’.

U beweerde de genaamde Dimitri niet te kennen.

Een jaar geleden zond de genaamde Dimitri, ook reeds sms-jes met doodsbedreigingen naar S. H. waarvan destijds ook proces-verbaal werd opgemaakt door de politie van Herentals.

Dat  gebeurde nadat hij, op dezelfde manier als Victor V. dit in het verleden deed, met een verhaal over ‘pedofilie door Marcel Vervloesem’ naar Het Nieuwsblad stapte,
Het zou mij dus verbazen dat u als goede vriend van Victor Vervloesem, ‘nog nooit van de genoemde Dimitri gehoord hebt’.

Gezien u als politieagent in gebreke blijft terwijl mensen met de dood bedreigd worden en er een daadwerkelijke aaanslag werd gepleegd, dien ik terzake een klacht in bij de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Justitie (met toevoeging van een kopie van dit schrijven).

hoogachtend,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Brussel

============

Bedankt voor uw e-mail.

Lokale politie Neteland

http://www.lokalepolitie.be/5369/component/contact/12-con...

Foto: Justitieminister Turtelboom die terzake reeds werd aangeschreven en die een kopie van dit schrijven ontving

De commentaren zijn gesloten.