30-01-13

Doodsbedreigingen: persbericht Werkgroep Morkhoven

Image

Kleindochtertje Vervloesem met dood bedreigd

Persmededeling Werkgroep Morkhoven

Brussel, 7/1/2013

Een tiental dagen geleden probeerde de genaamde Victor V. om Marcel’s oudste kleindochtertje van 14 jaar dat door de mediacampagne tegen haar grootvader en het voortdurend gepest op school, onder psychologische begeleiding staat, om te kopen. Vervolgens begon hij haar te bedreigen omdat zij weigerde om partij te kiezen tegen haar grootvader Marcel.
Hij deed dat door middel van sms-jes op zijn eigen GSM.
De sms-jes werden uitgeprint er er werd een klacht ingediend bij de politie van Herentals die zei dat ze de zaak ernstig nam en het voor haar ‘geen enkel verschil uitmaakt dat Victor V. een Herentals sp.a-gemeenteraadslid en bestuurslid van de politieraad Neteland is’.
De politieraad Neteland is een overkoepelend politieorgaan dat wordt voorgezeten door de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a) die tevens kamerlid is en staatssecretaris en minister voor Veiligheidszaken was.

Na de doodsbedreigingen werd de GSM-lijn van Victor V., ter bescherming van het minderjarig meisje, afgesloten maar dat schijnt niets te helpen.
Het meisje ontving na het afsluiten van Victor V’s GSM-lijn opnieuw sms-berichtjes met doodsbedreigingen die anoniem werden verzonden.

Ook gisterennacht ontving het meisje onophoudelijk sms-jes met doodsbedreigingen.
Die zouden van een zekere Dimitri komen.
Dimitri is een kereltje uit het criminele milieu van Herentals dat, zoals Victor V. en drie jongeren uit een jeugdinstelling dat vroeger hebben gedaan, begin vorig jaar met een goedgekruid verhaal over ‘sexueel misbruik door Marcel Vervloesem’, naar de streekkrant Het Nieuwsblad stapte waarop Marcel, onmiddellijk aangehouden en opgesloten werd.

Ook begin vorig jaar, stuurde Dimitri, die in contact staat met Victor V., doodsbedreigingen naar het meisje.
De politie van Herentals noteerde de klachten terzake maar verder gebeurde er niets.

De Werkgroep wil dat er een einde komt aan de doodsbedreigingen en eist dat Victor V. en Dimitri (die geseind maar spoorloos zou zijn) opgepakt en verhoord worden.
Zij wil ook dat de Justitie van Turnhout eindelijk haar werk doet en een onpartijdig onderzoek instelt naar deze ernstige misdrijven die tot een zelfmoord kunnen leiden.

http://antwerpen.indymedia.org/node/6112

====

Kopie aan de sp.a kamerleden

van: werkgroepmorkhoven
aan:hans.bonte.vilvoorde,john.crombez.vlaamsparlement,deconinck,maya.detiege.dekamer, david.geerts.dekamer,caroline.gennez.s-p-a,medewerker.kitir,renaatlanduyt,karin.temmerman.s-p-a,bruno.tobback.s-p-a,bruno.tuybens.dekamer,dirk.vandermaelen.dekamer,oostende.s-p-a,ann.vanheste.s-p-a,myriam.vanlerberghe.dekamer
datum: 7 januari 2013

De commentaren zijn gesloten.