30-01-13

Klacht Ombudsman Telecommunicatie

Morkhoven: Klacht bij de Ombudsman Telecommunicatie (update)

Image

Brussel, 5 januari 2013

Ombudsman Telecommunicatie, de heer Luc Tuerlinckx

Geachte Heer,

Betreft:  Klacht 2013/31 – GDG / verwijdering van het internet

De versleuteling van onze skynetblogs en de desactivering van de webpagina’s op Google, is ongetwijfeld een politieke beslissing geweest.

Op 15.4.2005 werd Marcel Vervloesem, lid van onze vereniging, tengevolge van een aantal klachten van de genaamde Victor V., een bestuurslid van de Herentalse sp.a, voor het eerst aangehouden.

Op 11.5.2005 (wij dachten dat het veel later was), maakten Victor V., die toen al een bestuurslid van de Geelse Huisvesting Maatschappij was waarvan hij zelf een sociale woning betrekt, tesamen met enkele jongeren uit zijn buurt, een petitie op waarin geëist werd dat Marcel Vervloesem van onze vereniging, uit Morkhoven en dus uit zijn woning van de Geelse Huisvesting zou gedreven worden. In dezelfde petitie werd geëist dat de  Werkgroep Morkhoven die toen nog een MSN groep (Microsoft) had, van het Internet zou verwijderd worden.

Via het CD&V-gemeenteraadslid Marleen Diels uit Morkhoven waarmee Victor V. vermoedelijk bevriend  geraakte toen hij nog lid van de CD&V was, werd de petitie die enkel door voornoemde jongeren die allen in het bezit zijn van een strafblad wegens diefstallen, inbraken, zedenfeiten, drugsgebruik, gewapende roofovervallen enzoverder  werd getekend, op de agenda van de Herentalse gemeenteraadszitting geplaatst.

De Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a-bestuurslid Herentals, kamerlid, ex-staatssecretaris en minister van Veiligheid) zei ‘wel oren te hebben’ naar de eis om Marcel Vervloesem vanwege zijn akties rond kindermisbruiken, uit Herentals en omstreken te verbannen.

Peeters zei tevens dat hij de eis om de Werkgroep Morkhoven van het internet te verwijderen, zou ‘voorleggen aan de juridische dienst van de gemeente’.

Victor V. werd in 2006 met maar een paar honderd stemmen tot gemeenteraadslid aangesteld nadat hij door de sp.a eerst nog snel tot bestuurslid van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk te Herentals werd benoemd.  
Vlak na zijn aanstelling tot gemeenteraadslid werd hij tot voorzitter van de Commissie voor Veiligheid en Politie benoemd terwijl er over hem een 30-tal processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes bestaan.

Het was dank zij de klachten van Victor V. en zijn vrienden dat Marcel Vervloesem jarenlang door de media als ‘laffe kindermisbruiker’ en ‘zelfverklaarde pedofielenjager’ aan de schandpaal werd genageld en tenslotte veroordeeld en gedurende twee jaar in miserabele omstandigheden opgesloten werd.

Het is op die manier dat de kinderpornozaak Zandvoort die hij onthulde (90.000 slachtoffers) en waarvoor zelfs journalisten van drie Japanse kranten naar het onooglijke Morkhoven afzakten, in de doofpot werd gestoken.

Volgens mij wil de sp.a dit politieke schandaal dichtdekken door de skynetblogs van de Werkgroep Morkhoven die erover getuigen, van het internet te verwijderen. In 2014 zijn er immers federale verkiezingen. 
Een sp.a-politicus wist de Werkgroep Morkhoven in 2007 reeds van de zoekrobot Metatele te laten schrappen en via een vriend die goede contacten had met de ontwerper van de skynetblogs, werd ervoor gezorgd dat Skynet de skynetblogs ‘Doofpot Justitie’ en ‘Leugendetector’ versleutelde zonder dat er met onze argumenten rekening werd gehouden.

Toen de blogs op 23.12.2012 door Skynet versleuteld werden, begon Victor V. de oudste minderjarige kleindochter van Marcel Vervloesem die door de voortdurende pesterijen op school thans onder psychologische begeleiding staat, sms-jes te sturen waarin hij haar geld en werk beloofde indien zij aan ‘zijn kant zou staan’.  Vervolgens begon hij het meisje te bedreigen, er vanuit gaande dat de Werkgroep Morkhoven daarover toch niets meer kon publiceren.
De sms-jes werd uitgeprint en toegevoegd  aan de klacht die terzake bij de politie werd neergelegd.
Vermoedelijk zullen de klachten, zoals met alle klachten van Marcel Vervloesem of de Werkgroep Morkhoven gebeurde, opnieuw zonder gevolg blijven zodat Victor V. zijn praktijken dank zij de politieke steun van de sp.a, gewoon kan verder zetten.

Victor V. is thans een bestuurslid van de politieraad Neteland die door Jan Peeters wordt voorgezeten…

Gelieve deze brief en de twee bijgevoegde documenten aan het dossier met onze klacht te willen voegen.

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven en blogbeheerder.

De commentaren zijn gesloten.