30-01-13

Werkgroep Morkhoven: Antwoord Ombudsman Telecommunicatie

Image

29 januari 2013

Geachte,

U vindt in bijlage een schrijven met betrekking tot uw klacht ingediend bij de Ombudsdienst voor Telecommunicatie.

Met vriendelijke groeten,

Luc Tuerlinckx
Ombudsman

Klachtnummer : 2013/31
Dossierbeheerder : Gonda De Gols

===

Werkgroep Morkhoven V.Z.W.
Aan de heer Jan BOEYKENS
Faiderstraat 10
E-mail : klachten@ombudsmantelecom.be 1060 Brussel (Sint-Gillis)
Website : http://www.ombudsmantelecom.be

Brussel, 29/01/2013

Betreft : Mededeling standpunt Belgacom

Geachte heer BOEYKENS,

Naar aanleiding van uw klacht heeft de Ombudsdienst voor Telecommunicatie het standpunt opgevraagd van Belgacom. U vindt dit standpunt hierna:

Standpunt van Belgacom:
Voor onze klant hebben wij dit dossier i.v.m. “Principiële aangelegenheden” doorverwezen naar de bevoegde dienst.
Ondertussen heeft de bevoegde dienst dit onderzocht en kunnen wij U het volgende meedelen.
De blogs van onze klant de heer Jan Boeykens staan intussen terug online.
Verdere uitleg naar onze klant volgt door de bevoegde dienst.

Op dit ogenblik neemt de Ombudsdienst voor Telecommunicatie enkel akte van het standpunt van Belgacom en neemt zelf nog geen standpunt in.

Ik zou het echter ten zeerste op prijs stellen uw reactie op het standpunt van Belgacom te mogen vernemen
voor 13/02/2013.

Indien ik voor de gestelde datum geen schriftelijke of telefonische reactie van u krijg, dan besluit ik daaruit dat u genoegen neemt met de informatie, die wij u via onze bemiddeling hebben verschaft en zullen wij onze bemiddelingsopdracht met een minnelijke schikking afsluiten.

U kan uw reactie overmaken aan uw dossierbeheerder Gonda De Gols.

Wij herinneren er u aan dat de inningsprocedure voor eventuele betwiste kosten die het voorwerp vormen van de klacht door de operator wordt opgeschort voor een periode van vier maanden vanaf het indienen van de klacht bij de Ombudsdienst. Dit betekent dat alle niet-betwiste kosten steeds tijdig moeten betaald worden.

Inmiddels verblijf ik,

Met de meeste hoogachting,

Luc Tuerlinckx
Ombudsman

De commentaren zijn gesloten.