30-01-13

Werkgroep Morkhoven: Brief aan Monad

Image

Werkgroep Morkhoven van het Internet gehaald **Update**

Beste Monad,

Ik ben het volledig eens.
Transparantie op elk gebied.

Kritische vragen zijn welkom alhoewel ik (en ik spreek uitsluitend voor mezelf)in behoorlijke mate aan zelfkritiek doe en ik alles wat ik schrijf steeds in vraag stel omdat er altijd correcties zijn aan te brengen.
Ik voel me soms een beeldhouwer die zijn werk voortdurend polijst of een paleontoloog die stukjes fossiele resten aan elkaar zoekt te passen totdat ze een groot geheel vormen.

Het doet mij goed dat je je niet enkel blindstaart op de door Marcel beloofde klapper maar ook oog hebt voor wat er de laatste weken gebeurd is: de druk die de Justitie op Argusoog uitoefende, de aanhouding van Micha Kat die met bijzonder veel machtsvertoon gebeurde, de doodsbedreigingen tegenover Marcel’s kleindochtertje en ouders, het versleutelen van alle skynetblogs en -tenslotte- de aanslag op Marcel’s dochter die de Herentalse Hoofdinspecteur Ronny Neefs van de Politiezone Neteland(die goed bevriend is met Marcel’s aanklager Victor V. die in het bestuur van de Politieraad Zone Neteland zetelt)niet wenste te noteren ‘omdat er geen nummerplaat genoteerd werd en hij dus niets kon doen’…

Omdat de justitie van Turnhout die Victor V. steeds ondersteund heeft om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken, geen aanhoudingsbevel wenste uit te vaardigen, werden Victor V. en zijn neefje Dimitri zelfs niet eens opgepakt en verhoord. Vandaar dat de doodsbedreigingen wekenlang bleven duren en zij met de aanslag op Marcel’s dochter niet eens onderzocht worden.
Dat zijn maffiapraktijken.

De wagen die in volle vaart op Marcel’s dochter kwam aanrijden, roept herinneringen op aan de gebeurtenissen rondom RTBF-journaliste Gina Bernard-Pardaens die met Marcel naar de in de prostitutie verdwenen Duitse jongen Manuel Schadwald speurde en die ongetwijfeld ondermeer om die reden vermoord werd.
Tijdens de maandenlange telefoonproblemen en telefonische doodsbedreigingen waaraan Belgisch grootste tele-communicatie-bedrijf Belgacom zogezegd ‘niets kon doen’, werd het zoontje van Gina, bij zijn terugkeer van school, bijna het slachtoffer van een mercedes die in volle vaart op hem afkwam gereden.
Nadien ontving Gina een telefoontje waarin gezegd werd dat dit ‘een eerste waarschuwing was’. Ook deze zaak werd nooit onderzocht.

Marcel’s kleindochtertje ontving, nadat de auto in volle vaart op haar moeder was komen aanrijden, een sms-je van de genaamde Dimitri waarin gezegd werd: ‘je moet eens naar het gezicht van je moeder zien’.

Gezien alle vroegere beschuldigingen tegenover Marcel afkomstig waren van jongeren uit de buurt van Victor V. en vermits zij allen een strafblad hebben vanwege bendevorming, afpersingen, inbraken en gewapende roofovervallen, moeten we niet ver gaan zoeken. Ook zij werden door de Turnhoutse justitie beschermd zodat de kinderpornozaak Zandvoort kon worden dichtgedekt.
De appel valt niet ver van de boom en het valt op dat de Justitie steeds hetzelfde systeem gebruikt om gepleegde misdaden dicht te dekken.
Vandaar ook dat zij Marcel een spreekverbod met de pers; een contactverbod met de Werkgroep Morkhoven; een verbod om met verenigingen tegen kindermisbruiken te werken en een contactverbod met zijn eigen dochter en kleinkinderen oplegde. De intimiderende ondervraging van Gina Bernard en de versleutelingen van de skynetblogs maken ongetwijfeld deel uit van haar systeem.

Ik vraag mij af hoe de ministers A. Turtelboom (Open VLD, justitie) en Noël Milquet (cdH, Binnenlandse Zaken) waarbij ik op 10.1.2013 een klacht indiende, nu gaan reageren.

Indien zij niet antwoorden, dan zullen er zeker hier en daar serieuze vragen gesteld worden omdat zij, door hun stilzwijgen, dan medeplichtig zijn aan wat er gebeurt. De genoemde ministers zullen ongetwijfeld ter verantwoording worden geroepen indien de dochter of kleinkinderen van Marcel opnieuw het slachtoffer van doodsbedreigingen of zelfs het slachtoffer van een dodelijke aanslag worden.

Minister Turtelboom zit met het probleem dat zij de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef benoemde die niet niet geneigd zal zijn om zijn collega-rechters van Turnhout te bekritiseren omdat hij, na zijn politiek mandaat, naar het gerecht van Turnhout zal weerkeren.

Indien Turtelboom het voor haar kabinetschef opneemt en over al de voornoemde zaken blijft zwijgen, dan zal zij hiervoor bij de eerstkomende federale verkiezingen van 2014 moeten opdraaien terwijl de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 geen sukses waren voor haar en de Open VLD.

http://www.argusoog.org/werkgroep-morkhoven-van-het-inter...

De commentaren zijn gesloten.