30-01-13

Werkgroep Morkhoven: Klacht Ombudsman Telecommunicatie

Image

Klachtnummer : 2013/31
Dossierbeheerder : Gonda De Gols
(herinneren a.u.b.)

Werkgroep Morkhoven V.Z.W.
Aan de heer Jan BOEYKENS
Faiderstraat 10
E-mail : klachten@ombudsmantelecom.be 1060 Brussel (Sint-Gillis)
Website : http://www.ombudsmantelecom.be

Brussel, 04/01/2013

Betreft : ontvangstmelding klacht

Geachte heer BOEYKENS,

De Ombudsdienst voor Telecommunicatie heeft uw klacht van 29/12/2012, handelend over “Principiële aangelegenheden” in goede orde ontvangen. Na onderzoek van de gegevens heb ik uw klacht ontvankelijk verklaard en in behandeling genomen. Uw dossierbeheerder van de Ombudsdienst voor Telecommunicatie is Gonda De Gols.

Ik heb uw klacht op 04/01/2013 verstuurd naar de heer Michel Honlet van Belgacom en heb gevraagd mij hun standpunt te bezorgen ten laatste op 04/02/2013.
De operator heeft maximum één maand de tijd om ons te antwoorden.

Als ik in het bezit ben van het standpunt, zal ik u dit overmaken en zal ik u vragen om binnen de veertien dagen op dit standpunt te willen reageren.

De inningsprocedure voor eventuele betwiste kosten die het voorwerp vormen van de klacht wordt door de operator opgeschort voor een periode van vier maanden vanaf het indienen van de klacht bij de Ombudsdienst. Dit betekent dat alle niet-betwiste kosten steeds tijdig moeten betaald worden.

Voor meer informatie kan u zich wenden tot Gonda De Gols.

Met bijzondere hoogachting,

Luc Tuerlinckx

De commentaren zijn gesloten.