11-02-13

Doodsbedreigingen en internetcensuur: Brieven Ombudsman Telecommunicatie

klacht.jpg

van: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>

aan: Gonda De Gols Ombudsman Telecommunicatie

datum: 11 februari 2013 15:20

onderwerp: Re: Klacht 2013/31 - GDG

-----

Geachte Mevrouw Gols,

 
Bedankt voor de bemiddeling van uw dienst.
 
Hierbij nog een korte publikatie over het gebeurde.  
 
Heel wat vragen zijn onbeäntwoord gebleven.
 
Waarom bleven de (alle) skynetblogs van de Werkgroep Morkhoven meer dan vier weken gesloten, en viel dat toevallig tesamen met de doodsbedreigingen tegenover Marcel Vervloesem's dochter en oudste kleindochtertje die nu reeds twee maanden duren zonder dat de Justitie optreedt ?
 
Zoals men weet, werd Marcel Vervloesem's dochter daarbij ook het slachtoffer van een aanslag.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
 
------

Blogs van de Werkgroep Morkhoven terug ontsleuteld

Op 17.12.2012 ontving de oudste kleindochter van Marcel Vervloesem die in 1998 de kinderpornozaak Zandvoort onthulde maar direct daarop door zijn halfbroer Victor van 'sexueel misbruik' werd beschuldigd, een sms-berichtje waarin men haar probeerde om te kopen en men doodsbedreigingen uitte. 
Het sms-je bleek van 'Nonkel Vic' (Victor Vervloesem) te komen. 

Er werd een klacht ingediend bij de politie van Herentals en bij de klacht werd een kopie van het sms-je gevoegd. 

Direct daarop ontving Marcel Vervloesem's kleindochtertje opnieuw doodsbedreigingen. Die bleken van een zekere Dimitri Vervloesem te komen die nogal goed schijnt op te schieten met Victor Vervloesem. 

Er werd hiervoor opnieuw een klacht ingediend bij de politie. 

Op 21.12.2012 werden alle skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven afgesloten zonder dat de Skynet Klantendienst op de klachten wilde reageren. 

De doodsbedreigingen bleven wekenlang duren zonder dat de Justitie van Turnhout die de criminelen blijkt te beschermen, optrad. 

De blogs bleven wekenlang gesloten omdat men dacht dat er op die manier niets over geschreven zou worden. 

Nadat er een aanslag op Marcel Vervloesem's dochter werd gepleegd die Ronnie Geens, de hoofdcommissaris van de politie van Herentals, niet wilde noteren, werden de blogs eindelijk heropend. 

Hierbij volgt een brief van 30 januari 2013 gericht aan de heer Tuerlinckx, Ombudsman Telecommunicatie, die de klacht van de Werkgroep Morkhoven inzake de gesloten blogs, 'ontvankelijk' had verklaard. 

------- 

Geachte Heer Tuerlinckx, 

Hartelijk bedankt voor uw antwoord en de verdere opvolging van het dossier. 

Gisteren kreeg ik, na vier weken, eindelijk een antwoord van de Skynet Klantendienst die over een 'half-menselijke'-'half-technische' fout sprak. 

Indien we zouden aannemen dat dit inderdaad het geval is geweest, dan blijft er de vraag: Waarom antwoordde de Klantendienst mij niet sneller op de vier ingediende klachten (die echt niet aanvallend waren opgesteld) en liet zij deze zaak, gelijktijdig met de wekenlange doodsbedreigingen tegenover de dochter en de 14-jarige kleindochter van een bestuurslid van onze vereniging, dan verder aanslepen ? 

Ik ben weliswaar tevreden met de ontsleuteling van de blogs maar dat houdt niet in dat daarmee nu alles geregeld is. 

Er blijven tal van andere vragen.

De Skynet Klantendienst zegt dat er maar 'twee blogs ontoegankelijk' waren. 

Maar indien er slechts enkel twee blogs ontoegankelijk waren, zoals de Skynet Klantendienst schrijft, waarom bleven dan ALLE skynetblogs gedurende 4 weken versleuteld ? Waarom werden al de webpagina's van ALLE blogs dan ontoegankelijk ? Waarom verdwenen dan ALLE webpagina's van ALLE blogs dan systematisch van het internet ? 

Andere vragen zijn: 
Waarom gaf men geen enkele toelichting bij de wekenlange versleuteling ? 
Waarom stond er in het berichtje dat telkens bij het inloggen verscheen dat de blogbeheerder of de administratie 'vermoedelijk zijn account afgesloten en de blogs gewist had' ? 

En nogmaals: Waarom viel die wekenlange versleuteling van alle blogs toevallig samen met de wekenlange doodsbedreigingen tegenover de dochter en de 14-jarige kleindochter van een bestuurslid van onze vereniging die tenslotte uitmondde in een regelrechte aanslag omdat, niettegenstaande onze klachten bij de politie, de Justitie niet optrad en er niemand voor ondervraging opgepakt en verhoord werd ? 

Met vriendelijke groet, 

Jan Boeykens

De commentaren zijn gesloten.