14-02-13

De Clerck en de Belgische Staatsveiligheid: Brief aan G.

de-clerck-we-moeten-justitie-beter-managen_5_460x0.jpgBedankt G.

Vroeg of laat zal ons principieel standpunt dat 'corrupte rechters moeten opstappen', door één of andere politicus wel worden overgenomen.

Het grootste gedeelte van de bevolking (en zelfs enkele hooggeplaatste rechters) gaat er immers mee akkoord.

In België zitten we echter met het probleem opgezadeld dat een zogenoemd kontrolerend orgaan zoals de Hoge Raad voor de Justitie, voorgezeten wordt door de oud-minister van justitie die de slechte gewoonte heeft om corrupte rechters te beschermen.
Die oud-justitieminister is toevallig Tony Van Parys (christen-democratische partij).

Nadat de vzw Werkgroep Morkhoven een cd-rom van de kinderpornozaak Zandvoort aan het Belgische Koningshuis overhandigde, werd haar medegedeeld dat deze cd-rom aan justitieminister Van Parys werd overgemaakt die ze op zijn beurt aan de procureur-generaal te Antwerpen zou bezorgen.

De rest van het verhaal ken je.

Marcel Vervloesem van onze vereniging werd onder het beleid van justitieminister De Clerck, die samen met Van Parys de christen-democratische partij 'hervormde', aangeklaagd en vervolgd en de kinderpornozaak Zandvoort werd in de doofpot gestopt.

Dat gebeurde nadat De Clerck die, tesamen met zijn partij-vriendin, de Belgische minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet, de Belgische Staatsveiligheid momenteel verdedigt, in een interview met het Algemeen Dagblad zei dat 'een vereniging zoals de vzw Werkgroep Morkhoven in zekere zin een vrijbuiter is maar dat zij over belangrijke informatie kan beschikken'.  'Zolang zij deze informatie aan de Justitie overmaakt, moet zij ernstig worden genomen', aldus De Clerck.

De commentaren zijn gesloten.