22-03-13

Zaak Van Den Brink: Werkgroep Morkhoven - Brief aan Y

vandenBrink.familie.jpg


Beste Y,

Gedurende de 25 jaren dat we bestaan, zijn er talrijke regeringen en ministers gekomen en weer gegaan terwijl wij zijn blijven bestaan.

Dat duidt toch op een zekere sterkte, zeker als men rekening houdt met de middelen die men heeft aangewend om ons letterlijk te vernietigen.

Dat is er de laatste jaren trouwens niet op verminderd: Marcel's spreekverbod met de pers sinds 2006; Marcel's verbod om deel uit te maken van verenigingen die kindermisbruiken bestrijden; Marcel's verbod om met zijn eigen dochter en kleinkinderen om te gaan; Marcel 's contactverbod met de andere bestuursleden van de door hemzelf gestichte vereniging terwijl die hem wel gedurende twee jaren lang, iedere week in de gevangenis mochten gaan bezoeken; Marcel's contactverbod met een vlaamse acteur (geen lid van de vzw Werkgroep Morkhoven) omdat die hem steunde; het reeds maandenlang laten terroriseren van Marcel's dochter, kleinkinderen en pleegzoon door de criminelen die men gebruikt heeft om Marcel van 'sexueel misbruik' te beschuldigen en de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken (zijn halfbroer Victor en de genaamde Dimitri) en, tenslotte, het wekenlang sluiten van al de skynetblogs van de Werkgroep Morkhoven op het ogenblik dat de voornoemde terreurcampagne begon.
 
Het is mij ook opgevallen dat de terreurcampagne tegen Marcel's werkelijke familie gepaard ging met de bruuske aanhoudingen van Micha Kat, de gerechtelijke aanval op Arend Zeevat van Argusoog (loonbeslag), en de nieuwe aanvallen op Ben Van Den Brink wiens gepubliceerde reacties men gebruikte om Arend Zeevat van Argusoog, door middel van een loonbeslag, het zwijgen op te leggen.
 
Micha Kat leidt toevallig de zeer populaire website Stichting Klokkenluideronline.
Arend Zeevat is toevallig de gangmaker van het zeer populaire Platform Argusoog op internet.
De vzw Werkgroep Morkhoven beheert toevallig enkele zeer populaire blogs.
En Ben Van Den Brink berichtte toevallig over zijn zaak op het internet (wat men als argument  hanteerde om hem een contactverbod met zijn kinderen op te leggen, het ouderschap van zijn vrouw te ontnemen en de kinderen als gijzelaars in een jeugdinstelling op te sluiten).
 
Het gaat hier dus niet alleen om de kinderhandel en de kinderpornoindustrie, die slechts een onderdeel zijn van de geörganiseerde criminaliteit waarbij europese, nationale en regionale overheden betrokken zijn.
Het draait ook niet enkel rond de klachten inzake kindermisbruiken die niet onderzocht worden.
Het gaat hem namelijk ook om de vrijheid van meningsuiting, de persvrijheid, het recht van de burger om deel uit te maken van een vereniging, de vrijheid van organisatie, de vrijheid van persoon en het recht op aktie en politieke oppositie.
Dat zijn fundamentele rechten van de burger die in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, dat door alle europese lidstaten werd onderschreven, voorkomen.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
 
===
 
Nog een woordje omtrent de gijzelingen en de, daarmee gepaard gaande, terreur van onschuldige burgers en gezinnen waarmee men aktivisten en politieke weerstanders thans het zwijgen oplegt:
 

Wikipedia

Een gijzeling is de situatie waarbij een (veelal onschuldig) persoon (de gegijzelde) tegen zijn wil door een gijzelnemer gevangen wordt gehouden en bedreigd wordt met het doel iets van derden gedaan te krijgen.

Eeuwen geleden was het gebruikelijk om de kinderen van leiders van een vazalstaat te gijzelen om zo een verzekering te hebben dat de vazallen niet in opstand zouden komen. Zij werden doorgaans vorstelijk behandeld en kregen de beste opleidingen en woonruimte die maar te krijgen was. Desalniettemin stonden ze onder toezicht en werden ze zonder pardon gedood wanneer hun ouders in opstand kwamen of anderszins ongehoorzaam waren. In de 1e eeuw v.Chr. woonden vele buitenlandse prinsen in Rome om deze reden. Ook in het Verre Oosten was dit gebruik bekend, zoals blijkt uit de geschiedenis van prins Naresuan van Siam.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gijzeling_(misdrijf)

De commentaren zijn gesloten.