20-12-15

Werkgroep Morkhoven: Problemen met de belastingen (6)

Minister Van Overtveldt.jpgvan: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
aan: info.tax@minfin.fed.be
cc: fiscaal.bemiddelaars@minfin.fed.be
bcc: info@kcfin.be + ......
datum: 18 december 2015 19:38
onderwerp: Fwd: rechtspersonenbelasting

Betreft: electronische belastingsaangifte geblokkeerd

Ik word verhinderd in mijn belastingsaangifte voor de vzw Werkgroep Morkhoven (die ik wil doen alhoewel we reeds jarenlang geen inkomsten en uitgaven meer hebben). Hierbij zend ik u een kopie van mijn schrijven aan info.biztax.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens

PS. De justitie is weer bijzonder actief op dit moment. Ik kreeg geen inzage in mijn gerechtelijk dossier omtrent een klacht van een pedofiel. Van deze pedofiel bestaan er zomaar eventjes 30 processen-verbaal van zedenfeiten zonder dat het gerecht van Turnhout dat de inzage en kopij weigert, optreedt. Het gerecht van Turnhout stak ook de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot en deed alle ontlastende stukken uit het strafdossier van de heer Vervloesem van onze vereniging verdwijnen zoals de Hoge Raad voor de Justitie ons tenslotte schriftelijk moest bevestigen. Enkele dagen geleden berichtte mijn bank mij zonder opgave van enige reden dat het de klantenrelatie wil verbreken. En nu heb ik problemen met de belastingen. Ik wil dat een einde komt aan deze praktijken. Een tijdje geleden werd de dochter van de heer Vervloesem gedurende een jaar lang geterroriseerd door een bende onder leiding van de genoemde pedofiel. Elke nacht werd zij gebeld en ontving zij doodsbedreigingen. Er werd ook elke nacht met brandbommen naar het huis gegooid wat bijna tot een brand leidde terwijl er 3 minderjarige kinderen in het huis wonen. Het gerecht van Turnhout weigerde op te treden. Alle blogs van de Werkgroep Morkhoven werden toen tegelijkertijd versleuteld. Ik schreef destijds over deze zaak naar Elio Di Rupo (premier), Joelle Milquet (minister van binnenlandse zaken) en minister Turtelboom (justitie). Deze laatste liet me mededelen dat zij 'gezien de scheiding der machten niet kon tussenkomen'. Turtelboom had echter de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef benoemd. Uiteindelijk maakte het gerecht van Turnhout een dossiertje rond de terreur op maar deed er niets mee. Uit het dossiertje verdwenen opnieuw alle processen-verbaal en klachten die door de politie in deze zaak werden opgesteld.

Werkgroep Morkhoven: Problemen met de belastingen (5)

Minister Van Overtveldt.jpgvan: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
aan: "info.biztax" <info.biztax@minfin.fed.be>
cc: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
datum: 18 december 2015 19:21
onderwerp: Re: rechtspersonenbelasting

Geachte Heer,

De problemen blijven zich voordoen.
Ik heb alle software voor Windows 7 geinstalleeerd.
Ik heb een kaartlezer gekocht en die werkt.
Mijn ID kaart is geldig tot 2024 en mijn certificaat bleek te zijn aanvaard (het is vreemd dat ik deze gegevens even kon bekijken terwijl ik niet kon inloggen).
Maar de test (toegang tot de website van de FOD Belastingen) mislukt.
Ik heb dus de indruk dat de toegang door bepaalde diensten geblokkeerd wordt.

Hierbij laat ik u zien waar ik geblokkeerd wordt (en dat alles voor een belastingsaangifte terwijl de vzw Werkgroep Morkhoven reeds jarenlang geen inkomsten en uitgaven meer heeft zoals ik in mijn brief van 2010 aan de dienst rechtspersonenbelasting reeds mededeelde).

http://www.test.eid.belgium.be/
eID Authenticatie Test

Indien u beschikt over een nieuwe elektronische identiteitskaart (sinds maart 2014), download de laatste versie van de eID Middleware hier.
Deze testpagina zal nagaan of de configuratie van uw web browser correct is verlopen. Indien U na het inloggen een foutmelding krijgt, is de configuratie niet correct verlopen.

Werkwijze

Plaats de eID kaart in de kaartlezer en wacht 10 seconden. Uw certificaten op de kaart worden nu uitgelezen door de browser.
Klik op onderstaande "Start de test" link.
Kies uw Authentication certificaat.
Toets de PIN code in van uw eID kaart.
https://test.eid.belgium.be/
Erreur de connexion SSL

ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR
Masquer les détails
Impossible d'établir une connexion sécurisée avec le serveur. Le serveur a peut-être rencontré un problème ou exige un certificat d'authentification du client dont vous ne disposez pas.

Ik vraag mij af door welke diensten de toegang wordt geblokkeerd want wij hebben reeds 20 jaar lang problemen met de justitie die de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot stopt. Momenteel ben ik in contact met verschillende Europese parlementsleden in verband met deze zaak en men stelt zich ook daar vragen over al onze problemen.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

mvg,

Jan Boeykens

Werkgroep Morkhoven: Problemen met de belastingen (4)

Minister Van Overtveldt.jpgvan: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
aan: "info.biztax" <info.biztax@minfin.fed.be>
cc: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
datum: 18 december 2015 18:30
onderwerp: Re: rechtspersonenbelasting

Geachte Heer,

Hartelijk dank voor uw antwoord.

Ik heb een eID die geldig is tot 2024.

In de bibliotheek hadden ze een kaartlezer maar toen ik Se connecter avec la carte d'identité électronique op het adres http://finances.belgium.be/fr/E-services/biztax/acces kreeg ik als melding dat de pagina onbeschikbaar was.

Ik heb nu een kaartlezer gekocht en ik krijg de volgende melding op mijn computer bij het klikken op Se connecter avec la carte d'identité électronique :
Erreur de connexion SSL

ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR
Masquer les détails
Impossible d'établir une connexion sécurisée avec le serveur. Le serveur a peut-être rencontré un problème ou exige un certificat d'authentification du client dont vous ne disposez pas.
Ik begrijp niet wat er verkeerd gaat.

We blijven proberen en nemen opnieuw contact met u op als het systeem blijft falen.

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens

------

Foto: Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA)

Werkgroep Morkhoven: Problemen met de belastingen (3)

Minister Van Overtveldt.jpgvan: info.biztax <info.biztax@minfin.fed.be>
aan: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
datum: 18 december 2015 12:21
onderwerp: Fwd: rechtspersonenbelasting
 
Geachte,
 
Er is geen voorafgaande registratie vereist om BIZTAX te gebruiken, een elektronische identiteitskaart of een digitaal certificaat klasse 3 volstaat.
 
Certificaat klasse 3
 
Enkel de volgende certificaten worden aanvaard door FOD Financiën:
-GlobalSign PersonalSign Pro3 Certificaat
-Quovadisglobal Certificaat
-Isabel Certificaat
Gelieve de site van deze instellingen te raadplegen om gedetailleerde instructies terug te vinden voor het verkrijgen van een certificaat.
 
eID (electronische identiteitskaart):
 
U kan een kaartlezer aanschaffen in de meeste elektronicawinkels. Of gebruik maken van een kaartlezer in een plaatselijke bibliotheek.
 
 
Met vriendelijke groeten,
info.biztax
 
Opmerking : Er zal niet worden geantwoord op mails die naar het persoonlijke emailadres van onze medewerkers worden gestuurd.

Werkgroep Morkhoven: Problemen met de belastingen (2)

Minister Van Overtveldt.jpgvan: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
aan: info.biztax@minfin.fed.be
cc: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
datum: 15 december 2015 18:33
onderwerp: Fwd: rechtspersonenbelasting

Geachte Heer,

 
Betreft: Belastingsaangifte vzw Werkgroep Morkhoven ref 0443439557/910
 
Ik schreef zopas naar de federale belastingen (zie onze mail in bijlage).
 
In de mail gaf ik de reden op van mijn laattijdige aangifte.
 
Ik deelde ook mede dat onze vzw reeds jarenlang geen financiële verrichtingen meer uitvoert en vroeg of het dan wel zin heeft om een belastingsaangifte in te vullen.
 
Gezien men er de voorbije jaren op aandrong dat ik de belastingsaangifte voor onze vzw zou invullen alhoewel er geen inkomsten en uitgaven meer zijn, deelde ik mede dat ik via www.biztax.be het daartoe bestemde formulier zal invullen.
 
Ik kreeg echter een probleem bij het inloggen. Dat kan blijkbaar alleen met mijn identiteitskaart.
Ik leid daaruit af dat er geen andere mogelijkheid bestaat en dat ik dus een kaartlezer nodig heb die ik mij moet aanschaffen.
 
Is deze informatie correct ?
 
In afwachting van uw antwoord, teken ik, 
 
mvg,
 
Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven: Brief aan de belastingsdienst

Minister Van Overtveldt.jpg

Nadat de vzw Werkgroep Morkhoven tal van problemen ondervond met allerlei diensten en de Procureur van Turnhout inzage- en kopijrecht weigerde in een gerechtelijk dossier dat betrekking heeft op de kinderpornozaak Zandvoort (die door de Turnhoutse justitie in de doofpot werd gestopt), duiken er nu problemen op met de belastingsdienst.

Hierbij een kopie van ons schrijven aan de belastingsdienst:

van: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
aan: contr.cd.bruxelles2@minfin.fed.be
datum: 15 december 2015 17:46
onderwerp: rechtspersonenbelasting

Geachte Heer,

 
Uw ref: 0443439557/910
 
Hartelijk dank voor uw schrijven inzake de belastingsaangifte van de vzw Werkgroep Morkhoven.
 
Er zijn verschillende redenen die mij verhinderd hebben om mijn aangifte tijdig in te vullen (alhoewel er reeds jarenlang geen inkomsten en uitgaven meer zijn).
Een van de redenen is dat ik voortdurend word lastig gevallen door de Belgische justitie die de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot heeft gestopt. 
Zoals ik misschien reeds geschreven heb, werd Marcel Vervloesem van onze vereniging na de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort waarvoor we de hele internationale pers (waaronder journalisten van de 3 belangrijkste Japanse kranten) over de vloer kregen, aangeklaagd door V.V., een pedofiel die door de Justitie werd ingehuurd en die een voortdurende spreekbuis kreeg in de Vlaamse pers die de kinderpornozaak Zandvoort mede dicht dekte.
Na een jarenlang mediaproces waarin de heer Vervloesem zelf als een pedofiel door het slijk werd gesleurd en de kinderpornozaak Zandvoort werd dood gezwegen, werd de heer Vervloesem veroordeeld en opgesloten in de gevangenis. Doordat men zijn medicatie regelmatig weigerde, is hij daar bijna overleden.
Door onze acties werd hij uiteindelijk vrijgelaten. Maar terwijl we hem gedurende 2 jaar lang soms 2-wekelijks in de gevangenis gingen opzoeken en hij me dagelijks telefoneerde, kreeg hij na zijn vrijlating een spreekverbod met ons opgelegd.
Hij kreeg ook een spreekverbod met de pers en in de pers verscheen er een artikeltje waarin stond dat hij met de Werkgroep had 'gebroken', wat onjuist is.
Twee jaar geleden werden Vervloesem's dochter en haar gezinnetje met drie minderjarige kinderen, maandenlang geterroriseerd door een bende die onder leiding stond van de voornoemde pedofiel. De justitie liet alle blogs van onze vereniging versleutelen zodat we hierover geen verslag konden uitbrengen.
Het gezinnetje werd ieder nacht bestookt met telefonische doodsbedreigingen en het huis werd iedere nacht gebombardeerd met brandbommetjes die zich los door het dak van de veranda boorden waardoor er bijna verschillende keren brand ontstond.
De Justitie van Turnhout die de kinderpornozaak Zandvoort dicht dekte door de heer Vervloesem op basis van de valse klachten van de pedofiel te vervolgen, gedoogde deze terreur. 
Annemie Turtelboom die toen justitieminister was, liet me mededelen dat zij 'gezien het principe van de scheiding der machten niet kon tussenkomen' terwijl zij de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef had aangesteld.
Ik schreef ook naar J Milquet en Elio Di Rupo omdat die samen met Turtelboom het zogenaamde 'Veiligheidscontract van de burger' hadden ondertekend waarin de veiligheid van de burger prioritair werd gesteld.
Mijn schrijven haalde zo goed als niets uit. Het gerecht van Turnhout stelde tenslotte een dossiertje op over de terreur (die zij stilzwijgend ondersteunde) maar daaruit blijken thans enkele honderden pagina's (politierapporten) te zijn verdwenen. Het gezinnetje wordt nog dagelijks op alle mogelijke manieren gepest.
Een paar jaren geleden werd ik plotseling geseind voor een paar klachten wegens laster en eerroof die nog dateerden van 2012 en die afkomstig waren van de pedofiel en zijn vriend politie-agent. Ik had namelijk geschreven dat er van deze pedofiel zo'n 30 processen-verbaal inzake zedenfeiten met jongetjes bestaan die door het gerecht van Turnhout nooit onderzocht waren geweest. Ik had ook aangehaald dat de genoemde politieagent had geweigerd een PV op te maken van de aanslag met een hardrijdende auto op Vervloesem's dochter.
De Borgerhoutse wijkagent liet aan mijn huisbaas toen uitlekken. dat ik geseind stond. Daardoor geraakte ik in conflict met mijn huisbaas en zijn vrouw die in hetzelfde huis woonden. Ik kreeg daardoor ook problemen met de buren.
Vorig jaar kreeg ik plotseling een factuurtje aan van het ZNA (overkoepelend ziekenhuisnetwerk Antwerpen) van een zaak die reeds een jaar geleden financieel geregeld was en waarbij het ziekenfonds zonder problemen was tussen gekomen. Ik kreeg een incassobureau en een deurwaarder op mijn hals en moest tenslotte 230 euro betalen terwijl de hele zaak rond een factuurtje met een onbekend factuurnummer van 20 euro draaide. Ik heb de zaak nu voorgelegd aan het ziekenfonds en ben van plan over deze zaak te blijven schrijven.
Op het moment dat ik de antwoordkaart van mijn aangetekende brief aan Modero in mijn brievenbus kreeg waarin ik zei dat mijn betaling geen schuldbekentenis inhield, ontving ik een aangetekende brief van Belfius waarin mij zonder opgave van reden werd medegedeeld dat men de klantenrelatie opzegde. Ik had echter altijd voldoende geld op mijn rekening staan.
 
Ik heb de indruk dat de justitie mij door deze voortdurende problemen heeft willen verhinderen om mijn administratieve taken correct uit te voeren. De bedoeling is mij het zwijgen op te leggen omtrent de kinderpornozaak Zandvoort en de betrokken pedofiel.
 
Er is ook nog een andere reden voor mijn laattijdig reageren. 
Zoals ik reeds schreef, zijn al jaren geen financiële verrichtingen meer op naam van onze vzw.
Ik schreef daarover destijds naar de belastingsdienst die me zei dat de belastingsaangifte 'toch moest ingevuld worden' terwijl er dus niets is aan te geven.
 
Men sprak destijds over een 'vereenvoudigde aangifte' waardoor de belastingdienst met alle informatie waarover zij tegenwoordig kan beschikken, zelf een belastingsformulier opmaakt.
Indien de gegevens juist zijn en als er niets aan de situatie veranderd is, dan moet men verder niets meer doen.
 
Het is een beetje onzinnig dat ik een belastingsaangifte moet invullen terwijl de vzw al jarenlang geen financiële verrichtingen meer uitvoert.
Voor een deel betekent het ook tijdverlies voor de belastingsdienst. Want bij ons valt er dus niets te rapen.
Dat ligt enigszins anders bij grote vzw's zoals die van de Broeders Van Liefde bijvoorbeeld waarbij jaarlijks miljoenen euro's worden uitgegeven aan personeelsleden en zo verder.
Ik heb nooit begrepen dat dergelijke verenigingen als verenigingen zonder winstoogmerk werden beschouwd omdat er heel wat winst door dergelijke instellingen wordt gemaakt. 
Er zijn ongetwijfeld nog tal van andere verenigingen die men niet onder het label 'vereniging zonder winstoogmerk' kan plaatsen. En dan spreek ik nog niet over tal van frauduleus opgezette vzw's die bedoeld zijn om gelden wit te wassen en de belastingen te ontduiken. Zoals u weet gaat het daarbij om zeer ingewikkelde structuren die heel wat mankracht en onderzoek vergen.
 
Ik zal, omdat het blijkbaar niet anders kan, het formulier van de belastingsaangifte zo snel mogelijk invullen.
 
Ik dank u voor uw begrip.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Jan Boeykens
 
voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

07-12-13

Werkgroep Morkhoven: slachtoffers van Justitie

Berichtje aan een medestander

7 december 2013

Beste F.,

Volledig akkoord met je standpunt. Justitie blijkt steeds meer een criminele organisatie te zijn en dat thema mag wel verder uitgebouwd worden. 

Het is niet de bedoeling dat mensen alle details opgeven van hun persoonlijke problemen maar dat iederéén voor zichzelf getuigt op welke wijze hij/zij (gezin,) het slachtoffer werd van de Justitie.
 
Het is duidelijk dat de Justitie steeds meer en meer dezelfde methode gebruikt als de klassieke maffia waarin criminelen uit de lagere rangorde worden gebruikt om tegenstanders van het misdaadsyndicaat te chanteren of uit de weg te ruimen.
 
Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

===

1.3.2012 - Nationaal veiligheidsplan 2012–2015 ”Samen zorgen voor een veilige en leefbare samenleving
http://www.milquet.belgium.be/nl/nationaal-veiligheidsplan-2012%E2%80%932015-%E2%80%9Dsamen-zorgen-voor-een-veilige-en-leefbare-samenleving%E2%80%9D

21.4.2013 - Minister Milquet naar Washington ‘om strijd tegen terrorisme te analyseren’
http://marcelvervloesem.wordpress.com/2013/04/21/minister-milquet-naar-washington-om-strijd-tegen-terrorisme-te-analyseren/

22-06-13

Marcel Vervloesem: Brief aan Nederlandse collega's

morkhoven.embleem.jpg

Brussel, 22 juni 2013

In een brief aan onze Nederlandse collega's:

Zijn opname is voor een groot gedeelte het gevolg van de misdadige praktijken van de Belgische overheid.

Zoals je weet, werden zijn dochter en kleinkinderen onlangs zes maanden lang geterroriseerd zonder dat de Turnhoutse justitie die de kinderpornozaak Zandvoort dichtdekte, iets ondernam. Premier Di Rupo (PS) liet mij enkele keren antwoorden. 
Justitieminister Turtelboom (Open VLD) die de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef benoemde, wilde niets doen. 
Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cd&H) schreef een paar keren naar de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a) die Marcel's belangrijkste aanklager Victor V. (sp.a), politiek benoemde en nog steeds steunt.
Peeters deed blijkbaar niets.
De bende die Marcel's dochter en kleinkinderen maandenlang terroriseerde, werd niet aangepakt en de politie beschuldigde Marcel's dochter en kleinkinderen er zelfs van dat zij de klachten en de door de bende gepleegde aanslag 'zelf gefantaseerd' hadden.
De Hoge Raad voor de Justitie antwoordde niet op onze klachtbrief.
Het Comité P (toezicht politiediensten) antwoordde uiteindelijk maar ik heb er niets meer van vernomen en Victor V., de aanstoker van de hele terreurcampagne die ongetwijfeld in opdracht van hogerhand moet handelen, is nog altijd bestuurslid van de lokale politieraad Neteland die door de Herentalse burgemeester Peeters wordt voorgezeten.

Marcel werd de laatste tijd ook regelmatig gepest met politiebezoeken, verhoren en huiszoekingen.

Kortom: Tussen de Nederlandse en Belgische autoriteiten is er geen verschil.
We hebben hier in België met eenzelfde corrupte bende te maken die blijkbaar samenwerkt met de pedo-maffia om kindermisbruiken in de doofpot te steken.

Justitieminister Turtelboom antwoordde zelfs niet op ons verzoek om de belangrijke documenten met informatie over de zedenzaak in Amsterdam die in het dossier van de kinderpornozaak Zandvoort zijn weer te vinden, aan de Nederlandse Justitie over te maken.
Het resultaat hiervan is natuurlijk dat alle schuld inzake het misbruiken en verkrachten van minstens 60 peuters in de Amsterdamse kinderkribben, in de schoenen van Robert M., bijgenaamd het 'Monster van Riga', werd geschoven en de pedo-maffia gewoon verder haar gang kan gaan. 
De welbegoede klanten moeten immers verder 'bediend' worden.

Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

28-03-13

Zedenzaak Amsterdam: Brief Minister Turtelboom en Child Focus

werkgroep.morkhoven.pers.GvA.jpg

Brussel, 28 maart 2013

Beste Axel,

Hierbij een kopie van onze brief aan Child Focus, waarop geen antwoord kwam.

De bijgaande brief aan de gewezen Belgische premier Guy Verhofstadt (Open VLD, liberalen), is misschien nogal langdradig uitgevallen maar dat kwam omdat men Marcel Vervloesem van onze vereniging toen opnieuw in de gevangenis had opgesloten.
Dat gebeurde nadat Marcel door een verhaal van de genaamde Dimitri in Het Nieuwsblad, opnieuw van 'sexueel misbruik' werd beschuldigd.
De genaamde Dimitri is de kompaan van Marcel's halfbroer Victor die ten tijde van de kinderpornozaak Zandvoort, als eerste met een dergelijk verhaal over 'sexueel misbruik door Marcel' waarvan hij zogezegd het slachtoffer was geweest, naar Het Nieuwsblad stapte.
Zowel het verhaal van Victor als dat van de genaamde Dimitri werd dus door de Justitie 'geloofwaardig geacht' en gebruikt om Marcel in de gevangenis op te sluiten. 
 
Victor's beschuldiging destijds was bedoeld om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken.
Dat is duidelijk.
Dimitri's beschuldiging begin vorig jaar, was vooral bedoeld om Marcel die, niettegenstaande de jarenlange vervolging, aan geloofwaardigheid inzake de bestrijding van kindermisbruik heeft gewonnen, als een 'veroordeelde pedofiel' en 'gevaarlijke recidivist' te bestempelen.
 
Op 17.12.2012 stuurde Victor plots een sms-je met een poging tot omkoperij en een doodsbedreiging naar het oudste kleindochtertje van Marcel.
Het zit hen namelijk dwars dat het 15-jarige meisje na de klacht van de genaamde Dimitri (en een eerste doodsbedreiging) begin vorig jaar, voor de kant van haar grootvader Marcel heeft gekozen. Het was immers juist de bedoeling van de nieuwe beschuldiging van de genaamde Dimitri om hem volledig te isoleren terwijl hij reeds een spreekverbod met de pers, een contactverbod met de Werkgroep Morkhoven, een verbod om deel uit te maken van verenigingen die kindermisbruiken bestrijden en zelfs een contactverbod met zijn eigen dochter en kleinkinderen heeft.

Het sms-je van Victor was het startsein voor de reeds maandenlang durende terreurcampagne van de genaamde Dimitri en zijn bende tegenover Marcel's kleindochtertje Sanne en haar ouders. Ook het gezin (eveneens met minderjarige kinderen) van Marcel's pleegzoon werd door de bende geterroriseerd terwijl een buurman die een 'bommensmijter' had gevat, een mes op zijn keel kreeg met de waarschuwing dat hij 'zich beter niet kon mengen indien hij de bende niet op zijn nek wilde krijgen'.
 
Als ik zeg 'Het zit hen namelijk dwars dat het 15-jarige meisje na de klacht van de genaamde Dimitri (en een eerste doodsbedreiging) begin vorig jaar, voor de kant van haar grootvader Marcel heeft gekozen', dan bedoel ik daar de Justitie en de politici mee die de kindermisbruikers beschermen.
Want Victorreke en het samenraapsel van jeugdcriminelen, zijn slechts kleine garnalen die slechts ten diensten staan van de 'groteren'.
Het zou mij niet verwonderen dat Justitie gebruik maakt van hun strafblad want, alhoewel ze reeds herhaaldelijk voor inbraken en gewapende roofovervallen veroordeeld werden, gaan zij gewoon door met het plegen van misdaden.
Zo werkt dat systeem.
 
Vandaar ook dat de genaamde Dimitri en zijn bende al maandenlang ongestoord de voornoemde gezinnen mogen terroriseren zonder dat er opgetreden wordt. Victorreke is niet eens verhoord geweest maar dat komt misschien ook dank zij zijn politieke benoeming tot voorzitter van de lokale Commissie voor Veiligheid en Politie.

Zelfs mijn schrijven aan de Belgische minister van Justitie A. Turtelboom, de Belgische minister van Binnenlandse Zaken J. Milquet en aan Premier Di Rupo zelf die me meermaals vanuit de Beleidscel van de Eerste Minister liet antwoorden, haalde niets uit. Het is dus duidelijk dat die criminelen van hogerhand gebruikt en beschermd worden.
 
De vuile rol van de pers in deze zaak bestond niet alleen uit de jarenlange mediacampagne om Marcel als 'pedofiel' enz. aan de schandpaal te nagelen en de kinderpornozaak Zandvoort dood te zwijgen.  Zij stelde Marcel's halfbroer Victor ook voortdurend voor als een 'weerloos slachtoffer' terwijl men de bendeleden 'zwak begaafden'  noemde 'waarop de zelfverklaarde pedojager Marcel Vervloesem zijn lusten kon botvieren'.
 
Het gebeurde is eigenlijk onvoorstelbaar maar het is, helaas, de realiteit.
 
Jan
 
Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
 
=====

Zedenzaak Amsterdam: Brief aan Child Focus

Brussel, 25 maart 2012

Geachte Mevrouw,

In bijlage zend ik u een copie van mijn schrijven aan ex-premier Guy Verhofstadt inzake de schrijnende opsluiting van Marcel Vervloesem, de man die de kinderpornozaak Zandvoort onthulde en ze met de Werkgroep Morkhoven wereldwijd bekend maakte.

Zoals ik Verhofstadt mededeelde, zou ik Child Focus een kopie van ons schrijven overmaken.

Indien minister Turtelboom de documenten (met namen, adressen,) van de kinderpornozaak Zandvoort waarin over het misbruik in de Amsterdamse kinderkribben wordt gesproken, immers niet tijdig aan de rechtbank van Amsterdam bezorgt alwaar het proces tegen Robert M. van start is gegaan, dan kan het proces nietig worden verklaard omdat de rechters niet over het volledige dossier beschikten.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Van: Jan Boeykens werkgroepmorkhoven@gmail.com
Datum: 25 maart 2012 13:42
Onderwerp: Zedenzaak Amsterdam  - bericht aan Child Focus
Aan: delphine.moralis@childfocus.org
 
Foto: Morkhoven-activist Marcel Vervloesem in tegenwoordigheid van de pers. In 2006 kreeg de activist door het parket van Turnhout dat hem al jarenlang vervolgde, een spreekverbod met de pers opgelegd dat nog steeds geldt (wat door de verloederde pers stilzwijgend geaccepteerd wordt).

24-03-13

Demi en Nirvana Van Den Brink: Brief aan een collega

vandenBrink.familie.jpg

Brussel, 24 maart 2013

Beste collega,

Betreft: Zaak Van Den Brink


Het is belangrijk dat we bij de zaak blijven.
 
Voor ons is dat natuurlijk gemakkelijker gedaan en gezegd dan voor Ben en Leonie die al drie jaar lang hun kinderen niet meer hebben mogen zien en die voortdurende uitgedaagd en gepest worden.
 
Ik hou niet van gijzelingen waarbij men mensen opsluit en soms mishandelt om andere mensen tot toegevingen te dwingen of gewoonweg het zwijgen op te leggen.
 
Wij hebben de opsluiting van Marcel ook als een gijzeling ervaren.
Gedurende de twee jaar dat hij werd opgesloten, dreigde Marcel regelmatig te zullen overlijden. Zijn gezondheidstoestand die reeds zeer slecht was, nam met de dag af doordat men hem regelmatig zijn medicatie ontzegde. Vandaar dat hij herhaalde malen met spoed in het ziekenhuis werd opgenomen waar hij op de reanimatiedienst belandde.  
Men wilde ons werkelijk het zwijgen opleggen op deze manier en het is een mirakel dat Marcel het overleefd heeft.
 
En, zoals je weet, was het bij zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling in 2010 nog niet gedaan doordat men hem een contactverbod met ons en met zijn eigen dochter en kleinkinderen (die men nu al maandenlang laat terroriseren) oplegde.
 
Maar het laatste woord in deze zaak is natuurlijk niet gezegd.
 
Neem bijvoorbeeld dat Nationaal Veiligheidsplan van de Belgische regering waarbij Premier Di Rupo verklaarde dat 'de veiligheid van alle burgers de absolute prioriteit is van de regering'.
Indien de regering de veiligheid van de burgers werkelijk tot een 'absolute prioriteit' stelt, waarom laten de ingelichte regeringsleden dan toe dat de dochter en de kleinkinderen van Marcel door de criminelen waarmee men de kinderpornozaak Zandvoort dichtdekte, maandenlang geterroriseerd worden terwijl de Justitie niet optreedt ?
 
Ik kan moeilijk aannemen dat de Nederlandse politici tevreden zijn met de groeiende internationale aandacht rond de zaak Van Den Brink en de manier waarop de Nederlandse overheid die zaak aanpakt.
 
Laat ons dan ook hopen dat Ivo Opstelten, Nederlandse Minister van Veiligheid en Justitie, die ik op 21.3.2013 over deze zaak heb aangeschreven, zijn diensten de opdracht geeft om naar een oplossing te zoeken.
 
Mvg en de groeten aan Ben en Leonie.
 
Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

22-03-13

Nationaal Veiligheidsplan/Begroting: Brief Beleidscel Premier Di Rupo

Di.Rupo.zelfs.de.kleinste.overtreding.jpg

Brussel 22.3.2013

Beleidsorganen en secretariaat van de Eerste Minister
t.a.v. Premier Di Rupo
Wetstraat 16
1000 Brussel

Geachte Heer,

Betreft: ‘Veiligheid van alle burgers is een absolute prioriteit van de regering’

Nogmaals dank voor uw antwoorden inzake de manier waarop enkele gezinnen met minderjarige kinderen en buurtbewoners in Herentals de ‘absolute prioriteit van de regering voor de veiligheid van alle burgers’ dienen te ervaren.

Zoals u weet, wordt dit dossier door Minister Turtelboom (Open VLD) geblokkeerd.
Minister Turtelboom liet ons via haar kabinetsattaché immers weten dat ‘de Minister, gelet op het principe van de scheiding der machten, niet kan tussenkomen in deze zaak’ terwijl zij uitgerekend procureur Jan Poels van het gerecht van Turnhout dat reeds maanden nalaat om in deze zaak op te treden, tot kabinetschef benoemde.

Minister Milquet (cdH) nam op 4 maart 2013 weliswaar contact op met de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a) die, in zijn functie van burgemeester, aan het hoofd staat van de Herentalse Politie en de Politieraad Neteland, maar het is mogelijk dat het daarbij ophoudt.

Enkele Herentalse politieagenten beschuldigden het gezin Helsen dat reeds maandenlang het slachtoffer is van terreur, er eergisteren van dat zij ‘zelf de mails en sms-jes met doodsbedreigingen hadden aangemaakt’.
Mogelijks onderhouden deze politieagenten contact met de genaamde Victor Vervloesem, die als eerste verdachte in deze zaak, dank zij het Herentalse sp.a-bestuur en burgemeester Peeters tot voorzitter van de Herentalse Commissie van Veiligheid en Politie en tot bestuurslid van de Politieraad Neteland werd benoemd.

De diverse klachten die (tesamen met de prints van de sms-jes met doodsbedreigingen en de dreigingen ‘om het huis in brand te steken’) bij de politie van Herentals werden neergelegd, laten echter geen twijfel bestaan.
Deze processen-verbaal en de bijgevoegde bewijzen werden aan het parket van Turnhout overgemaakt zonder dat zij er echter iets mee deed.

Aan de diverse documenten die ik u overmaakte, kan u zien hoe de vork aan de steel zit.

Ik vrees dat de Herentalse burgemeester Jan Peeters die tevens sp.a-kamerlid is en die de Staatssecretaris en Minister van Veiligheid was onder het Vicepremierschap van Elio Di Rupo, niet echt op zoek is naar een oplossing in deze zaak en dat hij eerder geneigd is om Victor Vervloesem die hij politiek ondersteunde, in bescherming te nemen.
Normaal gezien zou Minister Milquet, binnen het kader van het Nationaal Veiligheidsplan dat op haar website staat gepubliceerd, en vooral omwille van de geterroriseerde gezinnen met minderjarige kinderen, dus opnieuw moeten optreden.
Het kan immers niet dat dit dossier, dat reeds door het parket van Turnhout en de justitieminister wordt geblokkeerd, tevens tengevolge van politieke benoemingen en de hulp van enkele corrupte politie-ambtenaren, zou geblokkeerd worden.

Omdat de Voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie mijn klacht niet wenst te onderzoeken, diende ik, in naam van de getroffen gezinnen, ook een klacht in bij de Comité P. dat door het parlement werd ingesteld om de werking van de politiediensten te controleren.

Ik hoop dat de uitspraak van Premier Di Rupo 'De veiligheid van alle burgers is een absolute prioriteit van de regering', door de ministers Milquet en Turtelboom wordt gerespecteerd en dat de ‘Veiligheid van alle burgers’ niet alleen voor alleenstaande vrouwen en homosexuelen geldt terwijl andere groepen worden uitgesloten.

Rekenende op een spoedig onderzoek in deze zaak en op een directe beëindiging van de terreur zonder dat de slachtoffers ervan door de lokale politie als verdachten worden behandeld, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

Ik zend u hierbij ook onze publicatie ”De overheid moet op dieet, niet de mensen”, inzake het begrotingsbeleid van de regering.

=====

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/03/22/de-overheid-moet-op-dieet-niet-de-mensen.html

Demi en Nirvana van den Brink: Brief Werkgroep Morkhoven

vandenBrink.familie.jpg

Beste Z., 

 
Zullen je informatie op een 'neutrale wijze' trachten te publiceren.
 
Vandaar dat we ook reeds een aantal beschikkingen van de Nederlandse Justitie op onze blogs gepubliceerd hebben zodat iederéén zich een idee kan vormen van wat er gaande is.
 
Ons hoofddoel blijft dat het gezin Van Den Brink herenigd wordt.
 
Dergelijke gezinshereniging zou mooi meegenomen zijn voor de tal van andere Nederlandse gezinnen waarvan de ouders en de kinderen op een onmenselijke manier van elkaar gescheiden werden.
 
We bevinden ons momenteel echter nog altijd in een soort oorlogszone waarbij men elkaar voortdurend met kogels en kanonballen bestookt.
 
Yves
 
vzw Werkgroep Morkhoven

Zaak Van Den Brink: Werkgroep Morkhoven - Brief aan Y

vandenBrink.familie.jpg


Beste Y,

Gedurende de 25 jaren dat we bestaan, zijn er talrijke regeringen en ministers gekomen en weer gegaan terwijl wij zijn blijven bestaan.

Dat duidt toch op een zekere sterkte, zeker als men rekening houdt met de middelen die men heeft aangewend om ons letterlijk te vernietigen.

Dat is er de laatste jaren trouwens niet op verminderd: Marcel's spreekverbod met de pers sinds 2006; Marcel's verbod om deel uit te maken van verenigingen die kindermisbruiken bestrijden; Marcel's verbod om met zijn eigen dochter en kleinkinderen om te gaan; Marcel 's contactverbod met de andere bestuursleden van de door hemzelf gestichte vereniging terwijl die hem wel gedurende twee jaren lang, iedere week in de gevangenis mochten gaan bezoeken; Marcel's contactverbod met een vlaamse acteur (geen lid van de vzw Werkgroep Morkhoven) omdat die hem steunde; het reeds maandenlang laten terroriseren van Marcel's dochter, kleinkinderen en pleegzoon door de criminelen die men gebruikt heeft om Marcel van 'sexueel misbruik' te beschuldigen en de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken (zijn halfbroer Victor en de genaamde Dimitri) en, tenslotte, het wekenlang sluiten van al de skynetblogs van de Werkgroep Morkhoven op het ogenblik dat de voornoemde terreurcampagne begon.
 
Het is mij ook opgevallen dat de terreurcampagne tegen Marcel's werkelijke familie gepaard ging met de bruuske aanhoudingen van Micha Kat, de gerechtelijke aanval op Arend Zeevat van Argusoog (loonbeslag), en de nieuwe aanvallen op Ben Van Den Brink wiens gepubliceerde reacties men gebruikte om Arend Zeevat van Argusoog, door middel van een loonbeslag, het zwijgen op te leggen.
 
Micha Kat leidt toevallig de zeer populaire website Stichting Klokkenluideronline.
Arend Zeevat is toevallig de gangmaker van het zeer populaire Platform Argusoog op internet.
De vzw Werkgroep Morkhoven beheert toevallig enkele zeer populaire blogs.
En Ben Van Den Brink berichtte toevallig over zijn zaak op het internet (wat men als argument  hanteerde om hem een contactverbod met zijn kinderen op te leggen, het ouderschap van zijn vrouw te ontnemen en de kinderen als gijzelaars in een jeugdinstelling op te sluiten).
 
Het gaat hier dus niet alleen om de kinderhandel en de kinderpornoindustrie, die slechts een onderdeel zijn van de geörganiseerde criminaliteit waarbij europese, nationale en regionale overheden betrokken zijn.
Het draait ook niet enkel rond de klachten inzake kindermisbruiken die niet onderzocht worden.
Het gaat hem namelijk ook om de vrijheid van meningsuiting, de persvrijheid, het recht van de burger om deel uit te maken van een vereniging, de vrijheid van organisatie, de vrijheid van persoon en het recht op aktie en politieke oppositie.
Dat zijn fundamentele rechten van de burger die in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, dat door alle europese lidstaten werd onderschreven, voorkomen.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
 
===
 
Nog een woordje omtrent de gijzelingen en de, daarmee gepaard gaande, terreur van onschuldige burgers en gezinnen waarmee men aktivisten en politieke weerstanders thans het zwijgen oplegt:
 

Wikipedia

Een gijzeling is de situatie waarbij een (veelal onschuldig) persoon (de gegijzelde) tegen zijn wil door een gijzelnemer gevangen wordt gehouden en bedreigd wordt met het doel iets van derden gedaan te krijgen.

Eeuwen geleden was het gebruikelijk om de kinderen van leiders van een vazalstaat te gijzelen om zo een verzekering te hebben dat de vazallen niet in opstand zouden komen. Zij werden doorgaans vorstelijk behandeld en kregen de beste opleidingen en woonruimte die maar te krijgen was. Desalniettemin stonden ze onder toezicht en werden ze zonder pardon gedood wanneer hun ouders in opstand kwamen of anderszins ongehoorzaam waren. In de 1e eeuw v.Chr. woonden vele buitenlandse prinsen in Rome om deze reden. Ook in het Verre Oosten was dit gebruik bekend, zoals blijkt uit de geschiedenis van prins Naresuan van Siam.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gijzeling_(misdrijf)

21-03-13

Corruptie Herentals: Klacht bij Comité P

milquet-heeft-hervormingsvoorstel-raad-van-state-bijna-klaar.jpg

Ik wens een klacht in te dienen wegens corruptie bij de politie te Herentals (wat niet wil zeggen dat alle Herentalse politieagenten corrupt zijn) en voeg hierbij een kopie van mijn brief aan Minister Milquet.

---

Brussel, 21.3.2013

 

Joëlle Milquet
, Vice-Eerste minister, minister van Binnenlandse zaken en van Gelijke kansen (cdH)

Wetstraat 2, 1000 Brussel

 

Geachte Mevrouw Milquet,

Betreft: 'De veiligheid van alle burgers is een absolute prioriteit voor de regering'

Zoals ik U reeds herhaaldelijk schreef, ontving het 15-jarige meisje Sanne Helsen wonende te Hulsthout (nabij Herentals), op 17 december 2012, om 21.35 uur, het onderstaande sms-berichtje. 

Het sms-je waarin men haar poogde om te kopen en haar met de dood bedreigde, bleek afkomstig te zijn van de GSM met nummer 0032 494 465 262 van de genaamde Victor Vervloesem.  

Het sms-je was blijkbaar het startsein van een maandenlange terreurcampagne tegen het meisje en haar ouders. Daarbij werden ook alle skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven wekenlang afgesloten. 

Doordat de overheid niet optrad, werd er na enkele weken ook een aanslag gepleegd op de moeder van het meisje waarvan de hoofdcommissaris van de Politie van Herentals die goed bevriend lijkt met Victor V., geen proces-verbaal wenste op te maken.

Uw diensten lijken de criminelen te beschermen.

Vandaar dat er thans ook een ander gezin met minderjarige kinderen door middel van nachtelijke sms-jes met doodsbedreigingen en met bedreigingen 'om het huis in brand te steken' geterroriseerd wordt.

's Nachts ontploffen er ook regelmatig brandbommetjes in de omgeving van de huizen van de beide gezinnen en er waren ook reeds nachtelijke geweerschoten te horen.

Een buurman die iemand van de door uw diensten beschermde criminelen wist te vatten, kreeg een mes op de keel gezet met de waarschuwing dat 'hij zich beter niet kan moeien in de zaak indien hij de bende niet op zijn nek wil krijgen'.

Victor Vervloesem is een quasi analfabeet die met de politieke steun van het Herentalse sp.a-bestuur en de Herentalse burgemeester Jan Peeters, in 2005 tot bestuurslid van het OCMW te Herentals werd benoemd. Dank zij deze politieke benoeming werd hij in 2006 met 195 voorkeursstemmen tot gemeenteraadslid aangesteld. In 2007 werd hij tot voorzitter van de  Herentalse commissie van Veiligheid en Politie benoemd. Hij is thans bestuurslid van de Politieraad Neteland die door de Herentalse burgemeester Peeters die U op 4 maart 2013 terzake schreef, wordt voorgezeten.

Merkwaardig in deze zaak is het feit dat Peeters die Victor Vervloesem ondersteunt, niet alleen een sp.a-kamerlid is maar, onder het Vicepremierschap van Premier Di Rupo in de jaren '90, ook de Belgische Staatssecretaris en Minister van Veiligheid was.

Van Victor Vervloesem bestaan er een 30-tal processen-verbaal van zedenfeiten met minderjarigen die echter nooit onderzocht werden.

Op 4 maart 2013 schreef u terzake naar de Herentalse burgemeester maar, zoals reeds gesteld, werd Victor Vervloesem niet alleen tot voorzitter van de Herentalse commissie van Veiligheid en Politie maar ook tot bestuurslid van de Politieraad Neteland benoemd.

Dat maakt dat hij niet alleen op de steun van het Herentalse sp.a-bestuur en de Herentalse burgemeester (die hoofd is van de Politie), maar ook op die van bepaalde politieagenten kan rekenen.

Gisteren werd Peter Helsen, de vader van Sanne, door een paar politieagenten over de 'stand van zaken in Herentals' verhoord. De agenten hadden het daarbij over 'James Bond-achtige verhalen' terwijl alle sms-jes gewoon werden uitgeprint en aan de klachten bij de Politie van Herentals werden gevoegd.

Uw diensten beweerden zelfs dat de email-adressen van Victor Vervloesem's kompaan, de genaamde Dimitri die begin vorig jaar ook al een nachtelijk sms-je met doodsbedreigingen naar Sanne Helsen stuurde, waarvan de politie van Herentals een proces-verbaal opmaakte, 'op de computers van het gezin Helsen zelf waren aangemaakt'.

Dat is toch wel een zware beschuldiging en behoort, bij mijn weten, niet de taak van de onder uw bevoegheid werkende diensten.

De politie nam de computers van mevrouw Helsen en haar kinderen Sanne en Kobe in beslag. Ze zouden vandaag terugbezorgd worden.

Volgens de voornoemde politieagenten zou het gooien van brandbommen 'niets met de doodsbedreigingen en de dreigingen om de huizen van de gezinnen in brand te steken, te maken hebben'.

Zij zeiden dat zij 'er niets van geloofden en dat alles door Sanne was verzonnen om niet naar school te moeten gaan'.

Victor Vervloesem en de bendeleden lijken dus door bepaalde leden van uw diensten die instaan voor de 'Veiligheid van alle burgers', beschermd te worden.

Omdat U, tesamen met justitieminister Turtelboom (Open VLD) en Premier Di Rupo bij de voorstelling van het Nationaal Veiligheidsplan stelde dat de 'De veiligheid van alle burgers een absolute prioriteit is voor de regering', verzoek ik u hierbij nogmaals om dringend werk te laten maken van deze zaak in plaats van de gezinnen die tengevolge van het in gebreke blijven van uw diensten, het slachtoffer werden van een maandenlange terreur, als 'verdachten' te behandelen en ze te criminaliseren.

Zoals ik zei, hoeven we op Minister Turtelboom die het parket van Turnhout op de vingers zou kunnen tikken, helaas niet te rekenen. De Minister benoemde uitgerekend procureur Jan Poels van het gerecht van Turnhout dat al maanden nalaat om in deze op te treden, tot kabinetschef en liet ons bij monde van haar kabinetsattaché weten dat zij, 'gelet op het principe van de scheiding der machten, niet tussenbeide kan komen'. 

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens

Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl

Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis

PS. Ik zend U hierbij (nogmaals) een kopietje van  1) het sms-je van de genaamde Victor Vervloesem  2) de lijst van de 27 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes die er van Victor Vervloesem bestaan 3) het sms-je van Victor Vervloesem's kompaan Dimitri (+ de link naar zijn nummertje 'Fuck de Politie' op YouTube)

Meer info op http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

====

De hoofdcommissaris van de politie van Herentals die de klacht wegens de aanslag niet wenste te noteren, is de genaamde Ronnie Neefs.

Het kan zijn dat de politieagenten die de gezinnen die reeds maandenlang het slachtoffer zijn van terreur, thans zelf beschuldigen, in zijn opdracht handelen.

Intern onderzoek in aanbevolen.

http://www.comitep.be/NL/index.asp?ID=Form

====

Uw formulier werd verzonden aan het Vast Comité P

Votre formulaire a été envoyé au Comité permanent P

http://www.comitep.be/formmail.asp

15-03-13

Demi en Nirvana van den Brink: Brief Raad voor de Kinderbescherming

vandenBrink.familie.jpg

Brussel, 15 maart 2013

Raad voor de Kinderbescherming
Regio Noord-Holland
t.a.v. de heer P.J. Kempenaar, Teamleider 
Kennemerstraatweg 21, 1814 GA Almaar
Postbus 250, 1800 AG Alkmaar

Nederland

 
Geachte Heer,
 
Betreft: Demi en Nirvana van den Brink
 
Uw mededeling gericht aan 'Geachte heren' van 15 maart 2013 is helaas geen antwoord op mijn brief van 3 maart 2013 aan de Inspectie Jeugdzorg te Utrecht waarvan ik u hierbij nogmaals een kopie zend.
 
In de hoop u hiermede voldoende geinformeerd te hebben, teken ik,
 
hoogachtend,
 
Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
België
(voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven)

-----
 
Inspectie Jeugdzorg
Sint Jacobsstraat 61
3511 BP
Postbus 483
3500 AL Utrecht
Nederland
 
Brussel, 3 maart 2013
 
Geachte Heer, Mevrouw,
 
Betreft: Demi en Nirvana van den Brink
 
Ik had graag uw aandacht in bovengenoemde zaak gehad.
 
Een artsenteam heeft aangetoond dat de kinderen sexueel misbruikt werden.
Ik vraag mij dus af waarom er geen onderzoek gevoerd werd in deze zaak en waarom de beide kinderen aan hun ouders Ben en Leonie Van den Brink werden ontnomen.

De ouders van den Brink beschikken over het ouderlijk gezag en officieel is er geen sprake van uithuisplaatsing.

Zij ontvingen van de betrokken instanties altijd allerlei verwarrende en elkaar tegensprekende documenten.

Ik zou graag weten wat er aan de hand is in deze zaak en waarom de kinderen van hun ouders gescheiden worden.

Rekenende op een spoedige oplossing in deze zaak, en in afwachting van uw antwoord, teken ik, 

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis (Brussel)
België
 

 
Geachte heren,

 

Recentelijk heeft onze Raad op ons algemene e-mail adres post van u ontvangen, de heer van den Brink en zijn gezin betreffende.

 

Omdat u geen belanghebbende bent in deze zaak zal de Raad niet nader ingaan op uw post en deze mails deleten. Onder dezelfde omstandigheden zal ook in de toekomst, eventuele post geretourneerd of eventuele e-mail post gedeletet worden.

 

Er vanuit gaande u hiermee voldoende geinformeerd te hebben,

 

Hoogachtend,
 
 
P.J. Kempenaar
Teamleider 
..................................................................................
Raad voor de Kinderbescherming
Regio Noord-Holland
Kennemerstraatweg 21, 1814 GA Almaar
Postbus 250, 1800 AG Alkmaar
..................................................................................

T 072 514 34 34

---------------------------------------------------------------------------------------
van:  werkgroepmorkhoven@gmail.com
aan:  AK FAC facilitaire zaken
cc:  hulplijnseksueelmisbruik.nl,
 nieuws.rtvnh.nl,
 katholieknieuwsblad.nl,
 redactie.nu.nl,
 redactie.volkskrant.nl,
 Familiehulp.brussel,
 2e Kamerfractie D'66,
 rijksrecherche.nl,
 Redactie Sp00kje Nieuws,
 nieuwsdienst.anp.nl,
 Redactie Argusoog,

datum:  15 maart 2013 15:02
onderwerp:  Demi en Nirvana van den Brink

Demi en Nirvana van den Brink: Brief Raad voor de Kinderbescherming

vandenBrink.familie.jpg

15 maart 2013

Geachte heren,

Recentelijk heeft onze Raad op ons algemene e-mail adres post van u ontvangen, de heer van den Brink en zijn gezin betreffende.

Omdat u geen belanghebbende bent in deze zaak zal de Raad niet nader ingaan op uw post en deze mails deleten. Onder dezelfde omstandigheden zal ook in de toekomst, eventuele post geretourneerd of eventuele e-mail post gedeletet worden.

Er vanuit gaande u hiermee voldoende geinformeerd te hebben,

Hoogachtend,

P.J. Kempenaar
Teamleider 
..................................................................................

Raad voor de Kinderbescherming
Regio Noord-Holland
Kennemerstraatweg 21, 1814 GA Almaar
Postbus 250, 1800 AG Alkmaar

072 514 34 34
..................................................................................

van:  AK.FAC.rvdk.minvenj.nl
aan:  werkgroepmorkhoven@gmail.com,
 arendjansenmaastricht.gmail.com
datum:  15 maart 2013 10:33
onderwerp:  FW: Reactie

Demi en Nirvana van den Brink: Brief aan de Inspectie Jeugdzorg

vandenBrink.familie.jpg

Brussel, 3 maart 2013

Inspectie Jeugdzorg
Sint Jacobsstraat 61
3511 BP
Postbus 483
3500 AL Utrecht
Nederland

 

Geachte Heer, Mevrouw,

 
Betreft: Demi en Nirvana van den Brink
 
Ik had graag uw aandacht in bovengenoemde zaak gehad.
 
Een artsenteam heeft aangetoond dat de kinderen sexueel misbruikt werden.
Ik vraag mij dus af waarom er geen onderzoek gevoerd werd in deze zaak en waarom de beide kinderen aan hun ouders Ben en Leonie Van den Brink werden ontnomen.

De ouders van den Brink beschikken over het ouderlijk gezag en officieel is er geen sprake van uithuisplaatsing.

Zij ontvingen van de betrokken instanties altijd allerlei verwarrende en elkaar tegensprekende documenten.

Ik zou graag weten wat er aan de hand is in deze zaak en waarom de kinderen van hun ouders gescheiden worden.

Rekenende op een spoedige oplossing in deze zaak, en in afwachting van uw antwoord, teken ik, 

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis (Brussel)
België
-------
van: werkgroepmorkhoven@gmail.com
aan:  inspectiejz.nl
cc:  contact.hulplijnseksueelmisbruik.nl,
 rijksrecherche.nl,
 jeugdzorgnoordholland.nl,
 AMK-Amsterdam.nl,
 nieuws.rtvnh.nl
datum:  3 maart 2013 12:54
onderwerp: Demi en Nirvana van den Brink
   
  Re: Demi en Nirvana van den Brink

Dank voor je mail aan RTV Noord-Holland! We krijgen elke dag heel veel reacties binnen,

waardoor het ons helaas niet lukt om iedere mail persoonlijk te beantwoorden.

Als we vragen hebben over de inhoud, nemen we contact met je op.

Met vriendelijke groet,

Redactie RTV Noord-Holland

14-03-13

Veiligheid van de burger: Open Brief Europese Unie

di.rupo.europese.raad.jpg

Brussel, 14.3.2013

Algemeen Secretariaat van de Raad van de Europese Unie
Wetstraat 175
B-1048 Brussel (België)

Geachte Heer,

Betreft: mensen moeten een veilig leven kunnen leiden

Op de site http://europa.eu/pol/justice/index_nl.htm van de Europese Unie lees ik: 'Om optimaal van hun vrijheid gebruik te maken, moeten mensen een veilig leven kunnen leiden, en toegang hebben tot het lokale rechtsstelsel en erop kunnen vertrouwen dat hun grondrechten overal in de EU gerespecteerd worden.'

Vandaar dat ik niet begrijp waarom de Belgische overheid niet optreedt in een zaak waarbij een minderjarige, twee gezinnen met minderjarige kinderen en verschillende buurtbewoners reeds maandenlang het slachtoffer zijn van een terroriserende bende.

Ik schreef hiervoor reeds herhaaldelijk naar de Belgische Premier Di Rupo en de Belgische ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken, de Belgische minister van Ambtenarenzaken, de Voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie en naar tal van kamerleden.

Premier Di Rupo zei bij de voorstelling van het zogenoemde Nationaal Veiligheidsplan immers dat de 'Veiligheid van alle burgers de absolute prioriteit is van de regering'.

Ik schreef hiervoor ook herhaalde malen naar Neelie Kroes, de Vicepresident van de Europese Unie, die mij niet antwoordde terwijl de Europese Unie ons zegt dat de 'mensen een veilig leven moeten kunnen leiden'.

Doordat de Belgische overheid niet optreedt, werd er intussen ook een aanslag gepleegd op de moeder van een gezin met vier minderjarige kinderen, worden er nog dagelijks sms-jes met doodsbedreigingen gestuurd, wordt ermee gedreigd om de huizen van de beide voornoemde gezinnen in brand te steken, weerklonken er nachtelijke geweerschoten, werd er met brandbommen gesmeten en kreeg een buurman die tussenbeide kwam, een mes op de keel gezet met de waarschuwing dat hij 'zich niet moet moeien indien hij de bende niet op zijn nek wil krijgen'.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Brussel (België)
voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Voor meer informatie:

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/03/08/europa-van-de-burger-open-brief-aan-neelie-kroes-vice-voorz.html

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/02/27/rechten-van-de-burger-brief-aan-neelie-kroes-vice-voorzitter.html

----

Deze brief werd ook gemaild:

'Bedankt voor uw bericht. Zodra uw aanvraag aan de dienst EUROPE DIRECT is doorgestuurd, krijgt u per e-mail een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw bericht'.

Kopie: Voorzitter Europees Parlement, Europese ombudsman, Belgische en Nederlandse parlementsleden, euro-parlementsleden, pers,

Foto: Premier Di Rupo

14-02-13

De Clerck en de Belgische Staatsveiligheid: Brief aan G.

de-clerck-we-moeten-justitie-beter-managen_5_460x0.jpgBedankt G.

Vroeg of laat zal ons principieel standpunt dat 'corrupte rechters moeten opstappen', door één of andere politicus wel worden overgenomen.

Het grootste gedeelte van de bevolking (en zelfs enkele hooggeplaatste rechters) gaat er immers mee akkoord.

In België zitten we echter met het probleem opgezadeld dat een zogenoemd kontrolerend orgaan zoals de Hoge Raad voor de Justitie, voorgezeten wordt door de oud-minister van justitie die de slechte gewoonte heeft om corrupte rechters te beschermen.
Die oud-justitieminister is toevallig Tony Van Parys (christen-democratische partij).

Nadat de vzw Werkgroep Morkhoven een cd-rom van de kinderpornozaak Zandvoort aan het Belgische Koningshuis overhandigde, werd haar medegedeeld dat deze cd-rom aan justitieminister Van Parys werd overgemaakt die ze op zijn beurt aan de procureur-generaal te Antwerpen zou bezorgen.

De rest van het verhaal ken je.

Marcel Vervloesem van onze vereniging werd onder het beleid van justitieminister De Clerck, die samen met Van Parys de christen-democratische partij 'hervormde', aangeklaagd en vervolgd en de kinderpornozaak Zandvoort werd in de doofpot gestopt.

Dat gebeurde nadat De Clerck die, tesamen met zijn partij-vriendin, de Belgische minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet, de Belgische Staatsveiligheid momenteel verdedigt, in een interview met het Algemeen Dagblad zei dat 'een vereniging zoals de vzw Werkgroep Morkhoven in zekere zin een vrijbuiter is maar dat zij over belangrijke informatie kan beschikken'.  'Zolang zij deze informatie aan de Justitie overmaakt, moet zij ernstig worden genomen', aldus De Clerck.

11-02-13

Doodsbedreigingen en internetcensuur: Brieven Ombudsman Telecommunicatie

klacht.jpg

van: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>

aan: Gonda De Gols Ombudsman Telecommunicatie

datum: 11 februari 2013 15:20

onderwerp: Re: Klacht 2013/31 - GDG

-----

Geachte Mevrouw Gols,

 
Bedankt voor de bemiddeling van uw dienst.
 
Hierbij nog een korte publikatie over het gebeurde.  
 
Heel wat vragen zijn onbeäntwoord gebleven.
 
Waarom bleven de (alle) skynetblogs van de Werkgroep Morkhoven meer dan vier weken gesloten, en viel dat toevallig tesamen met de doodsbedreigingen tegenover Marcel Vervloesem's dochter en oudste kleindochtertje die nu reeds twee maanden duren zonder dat de Justitie optreedt ?
 
Zoals men weet, werd Marcel Vervloesem's dochter daarbij ook het slachtoffer van een aanslag.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
 
------

Blogs van de Werkgroep Morkhoven terug ontsleuteld

Op 17.12.2012 ontving de oudste kleindochter van Marcel Vervloesem die in 1998 de kinderpornozaak Zandvoort onthulde maar direct daarop door zijn halfbroer Victor van 'sexueel misbruik' werd beschuldigd, een sms-berichtje waarin men haar probeerde om te kopen en men doodsbedreigingen uitte. 
Het sms-je bleek van 'Nonkel Vic' (Victor Vervloesem) te komen. 

Er werd een klacht ingediend bij de politie van Herentals en bij de klacht werd een kopie van het sms-je gevoegd. 

Direct daarop ontving Marcel Vervloesem's kleindochtertje opnieuw doodsbedreigingen. Die bleken van een zekere Dimitri Vervloesem te komen die nogal goed schijnt op te schieten met Victor Vervloesem. 

Er werd hiervoor opnieuw een klacht ingediend bij de politie. 

Op 21.12.2012 werden alle skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven afgesloten zonder dat de Skynet Klantendienst op de klachten wilde reageren. 

De doodsbedreigingen bleven wekenlang duren zonder dat de Justitie van Turnhout die de criminelen blijkt te beschermen, optrad. 

De blogs bleven wekenlang gesloten omdat men dacht dat er op die manier niets over geschreven zou worden. 

Nadat er een aanslag op Marcel Vervloesem's dochter werd gepleegd die Ronnie Geens, de hoofdcommissaris van de politie van Herentals, niet wilde noteren, werden de blogs eindelijk heropend. 

Hierbij volgt een brief van 30 januari 2013 gericht aan de heer Tuerlinckx, Ombudsman Telecommunicatie, die de klacht van de Werkgroep Morkhoven inzake de gesloten blogs, 'ontvankelijk' had verklaard. 

------- 

Geachte Heer Tuerlinckx, 

Hartelijk bedankt voor uw antwoord en de verdere opvolging van het dossier. 

Gisteren kreeg ik, na vier weken, eindelijk een antwoord van de Skynet Klantendienst die over een 'half-menselijke'-'half-technische' fout sprak. 

Indien we zouden aannemen dat dit inderdaad het geval is geweest, dan blijft er de vraag: Waarom antwoordde de Klantendienst mij niet sneller op de vier ingediende klachten (die echt niet aanvallend waren opgesteld) en liet zij deze zaak, gelijktijdig met de wekenlange doodsbedreigingen tegenover de dochter en de 14-jarige kleindochter van een bestuurslid van onze vereniging, dan verder aanslepen ? 

Ik ben weliswaar tevreden met de ontsleuteling van de blogs maar dat houdt niet in dat daarmee nu alles geregeld is. 

Er blijven tal van andere vragen.

De Skynet Klantendienst zegt dat er maar 'twee blogs ontoegankelijk' waren. 

Maar indien er slechts enkel twee blogs ontoegankelijk waren, zoals de Skynet Klantendienst schrijft, waarom bleven dan ALLE skynetblogs gedurende 4 weken versleuteld ? Waarom werden al de webpagina's van ALLE blogs dan ontoegankelijk ? Waarom verdwenen dan ALLE webpagina's van ALLE blogs dan systematisch van het internet ? 

Andere vragen zijn: 
Waarom gaf men geen enkele toelichting bij de wekenlange versleuteling ? 
Waarom stond er in het berichtje dat telkens bij het inloggen verscheen dat de blogbeheerder of de administratie 'vermoedelijk zijn account afgesloten en de blogs gewist had' ? 

En nogmaals: Waarom viel die wekenlange versleuteling van alle blogs toevallig samen met de wekenlange doodsbedreigingen tegenover de dochter en de 14-jarige kleindochter van een bestuurslid van onze vereniging die tenslotte uitmondde in een regelrechte aanslag omdat, niettegenstaande onze klachten bij de politie, de Justitie niet optrad en er niemand voor ondervraging opgepakt en verhoord werd ? 

Met vriendelijke groet, 

Jan Boeykens

08-02-13

Misdadigers beschermd: Werkgroep Morkhoven schrijft FOD Justitie

Image

Brussel, 8 februari 2013

FOD Justitie
Directoraat-generaal Diensten van de Voorzitter
Operationele Directie
Dienst Geschillen en Juridische Adviezen
t.a.v.de heer Geert SLOOTMANS, Attaché
Waterloolaan 115, 1000 Brussel

Geachte Heer Slootmans,

Nogmaals bedankt voor uw antwoord.

Ik ontving het volgende bericht vanuit Herentals waaruit blijkt dat de dochter van Morkhoven-aktievoerder Marcel Vervloesem en haar gezin, verder geterroriseerd worden.

Justitie gebruikt werkelijk maffiapraktijken door kleine criminelen te gebruiken en te beschermen voor beschuldigingen, doodsbedreigingen en aanslagen tegen gezinnen van aktievoerders.

Hoogachtend,

Jan Boeykens
voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Veel geld: politiebescherming. Geen geld: crepeer!

Justitie beschermt terroristen

Reeds gedurende twee maanden wordt een 15-jarig meisje dag en nacht
geterroriseerd met sms-berichtjes, e-mails en dergelijke. Ze wordt met
de dood bedreigd: “heej bitch deze nacht en morge ga het ergste worde
ik meen het ik heb mijn slaap ingehaald” werd haar vandaag 6 februari
2013 nog per mail toegestuurd. Gisteren kreeg ze dit toegestuurd per
mail: “hey jo bitch! ik maak u af!! en wacht ma leuk spelletj kapot
gade me men mes van benede naar bove en dan u keel oversnijde”.

Ook eerder werd het 15-jarig meisje voortdurend met de dood bedreigd,
haar moeder werd reeds bijna van de baan gereden en bij nacht werd er
vlak bij de woning een schot gelost. De dader, die gekend is bij het
gerecht ondertussen, dreigt er eveneens mee de woning in brand te
steken. Van de week ging het meisje in het berghok iets halen en
plakte de dader met zijn gezicht tegen het raam. Het meisje gilde het
uit en ging voor de zoveelste keer door haar benen; er moest een arts
bij komen. Ze kan al maanden niet naar school vanwege de aanslepende
situatie waartegen blijkbaar niets ondernomen wordt. Er werd al
politiebescherming gevraagd maar dat is blijkbaar onnodig?!

Anderzijds moeten we via de media vernemen dat hetzelfde Turnhouts
gerecht lui, die in Holland een man halfdood schoppen,
politiebescherming schenkt! Net zoals de gast, en zijn kompanen, die
al maanden een 15-jarig meisje terroriseren, lopen die daders ook nog
steeds op vrije voeten! Of hoe de Turnhoutse justitie daders beschermt
in plaats van slachtoffers.

Zelfs de politie begrijpt niet dat deze zaak met het meisje zo blijft
aanslepen. Er werd telkens klacht ingediend en het dossier wordt maar
dikker en dikker. De terroristen, die zich rappers wanen, lachen de
politie gewoon uit -> GSD – Fuck de politie
http://youtu.be/zIach647UfY Op hun officiële YouTube kanaal kan men
zien hoe maf die kerels zijn:
http://www.youtube.com/user/GSDMuziek/videos?view=0

Maar familie en vrienden hebben nu een burgerwacht opgericht om het
gezin van het 15-jarig meisje te beschermen zodat zij terug wat rust
krijgen. De politie doet blijkbaar toch niets om mensen te beschermen
dus moet de burger het zelf doen! De advocaat van het meisje heeft
klacht met burgerlijke partij neergelegd bij een onderzoeksrechter in
Turnhout. Ze hebben ook besloten het ganse dossier over te maken aan
het departement van Justitie gezien anders de zaak blijkbaar niet
opgelost raakt. Er wordt eveneens een persconferentie gepland en de
aanwezige media zal ook het dossier overhandigd worden. Wie zal er
trouwens verantwoordelijkheid opnemen wanneer het meisje, of iemand
anders, een dezer werkelijk wat overkomt? Pesten wordt vervolgd maar
terroriseren, wat een 15-jarig meisje tot zelfmoord kan drijven,
niet?!

Voor verdere informatie kan men de familie bereiken op:
0032 14 723548
0032 496 404185

Godelieve Vaesen
6 februari 2013
—————————
Verzendingsbewijs:

van: Jan Boeykens
aan: Slootmans Geert
cc: Godelieve Vaesen, Argusoog, Liga Voor Mensenrechten
datum: 8 februari 2013 16:01
onderwerp: Re: uw mail van 07.01.2013

--

Foto: Minister van Justitie Turtelboom (Open VLD) op bezoek bij de Politie Pajottenland

30-01-13

Werkgroep Morkhoven: Antwoord Ombudsman Telecommunicatie

Image

29 januari 2013

Geachte,

U vindt in bijlage een schrijven met betrekking tot uw klacht ingediend bij de Ombudsdienst voor Telecommunicatie.

Met vriendelijke groeten,

Luc Tuerlinckx
Ombudsman

Klachtnummer : 2013/31
Dossierbeheerder : Gonda De Gols

===

Werkgroep Morkhoven V.Z.W.
Aan de heer Jan BOEYKENS
Faiderstraat 10
E-mail : klachten@ombudsmantelecom.be 1060 Brussel (Sint-Gillis)
Website : http://www.ombudsmantelecom.be

Brussel, 29/01/2013

Betreft : Mededeling standpunt Belgacom

Geachte heer BOEYKENS,

Naar aanleiding van uw klacht heeft de Ombudsdienst voor Telecommunicatie het standpunt opgevraagd van Belgacom. U vindt dit standpunt hierna:

Standpunt van Belgacom:
Voor onze klant hebben wij dit dossier i.v.m. “Principiële aangelegenheden” doorverwezen naar de bevoegde dienst.
Ondertussen heeft de bevoegde dienst dit onderzocht en kunnen wij U het volgende meedelen.
De blogs van onze klant de heer Jan Boeykens staan intussen terug online.
Verdere uitleg naar onze klant volgt door de bevoegde dienst.

Op dit ogenblik neemt de Ombudsdienst voor Telecommunicatie enkel akte van het standpunt van Belgacom en neemt zelf nog geen standpunt in.

Ik zou het echter ten zeerste op prijs stellen uw reactie op het standpunt van Belgacom te mogen vernemen
voor 13/02/2013.

Indien ik voor de gestelde datum geen schriftelijke of telefonische reactie van u krijg, dan besluit ik daaruit dat u genoegen neemt met de informatie, die wij u via onze bemiddeling hebben verschaft en zullen wij onze bemiddelingsopdracht met een minnelijke schikking afsluiten.

U kan uw reactie overmaken aan uw dossierbeheerder Gonda De Gols.

Wij herinneren er u aan dat de inningsprocedure voor eventuele betwiste kosten die het voorwerp vormen van de klacht door de operator wordt opgeschort voor een periode van vier maanden vanaf het indienen van de klacht bij de Ombudsdienst. Dit betekent dat alle niet-betwiste kosten steeds tijdig moeten betaald worden.

Inmiddels verblijf ik,

Met de meeste hoogachting,

Luc Tuerlinckx
Ombudsman

Werkgroep Morkhoven: Brief aan G.

Shadwald

Bedankt G.

Zoals je weet, zijn alle skynetblogs sinds 2 dagen (zonder enige commentaar)  weer ontsleuteld.

Zoals ik reeds dacht, ging het om een zoveelste gecombineerde aktie die ondermeer samenhangt met het feit dat Marcel’s opgelegde voorwaarden voor zijn invrijheidsstelling, binnenkort verlopen. Vandaar dat het pedo-wereldje en de officiële diensten die er nauw mee samenwerken, op het idee kwamen om nog snel even stokken in de wielen te steken.

In 2010, toen alles erop wees dat men Marcel zou vrijlaten, kregen princes J. de Croÿ en ik,  gedurende wekenlang telefonische (en ook schriftelijke) doodsbedreigingen.
En omdat criminelen de slechte gewoonte hebben om laat te vergaderen, gebeurde dat, zoals de voorbije weken weer het geval was, vooral ‘s nachts.
Door ons op een dergelijke kinderachtige wijze te provoceren, hoopten zij  dat de vrijlating van Marcel niet zou doorgaan.
We dienden toen, zoals we dat enkele weken geleden opnieuw probeerden te doen, een klacht in bij de politie van Sint-Gillis (Brussel).  Het proces-verbaal van die klacht werd naar het parket van Brussel gezonden.

Begin vorig jaar, nadat Marcel opnieuw op de gebruikelijke manier beschuldigd en aangeklaagd werd (een verhaal over ‘sexueel misbruik’ in Het Nieuwsblad dat gevolgd werd door een felle reactie van de rechters te Turnhout), zond een zekere Dimitri, een kleine delinquent die als loopjongen moet dienen van het sp.a-gemeenteraadslid Victor V., ook al sms-jes met nachtelijke doodsbedreigingen naar Marcel’s kleindochtertje.
Daarvan werd aangifte gedaan bij de politie van Herentals zonder dat er iets gebeurde.
Ik diende hiervoor ook herhaalde malen een schriftelijke klacht in bij justitieminister Turtelboom, die nooit antwoordde. Zoals we weten, benoemde Turtelboom uitgerekend de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef die, na zijn politieke ambtstermijn, weer terug naar zijn justitie-zeteltje in Turnhout moet.

Als ik mij niet vergis, begonnen de moeilijkheden kort nadat de omroep Argusoog het één en het ander over de zaak Schadwald (Lemmink) had geschreven waarbij er regelmatig naar Marcel werd verwezen. Klokkenluider Micha Kat werd toen bij een imponerend optreden van de politie, die zijn auto klemreden, opgepakt; Argus-redacteur Arend werd vervolgens door de Nederlandse justitie onder druk gezet om een ongewone hoge dwangsom te betalen; Marcel’s dochtertje ontving opnieuw doodsbedreigingen en enkele dagen later werden alle skynetblogs plotseling versleuteld omdat de doodsbedreigingen wekenlang moesten blijven duren, wat tot een regelrechte aanslag op Marcel’s dochter en waarschuwende geweerschoten leidde.

Heel die sfeer en die per auto uitgevoerde aanslag op Marcel’s dochter deed mij terugdenken aan het moment waarop de RTBF-journaliste Gina Bernard, tesamen met Marcel, naar Manuel Schadwald speurden.
Gina kreeg maandenlang met telefoonproblemen te maken; zij ontving dagelijks doodsbedreigingen; Er werd, bij wijze van waarschuwing, per auto een aanslag op haar zoontje uitgevoerd; de Justitie zette haar extra onder druk en weigerde om een onderzoek naar al de feiten in te stellen; de tele-communicatiemaatschappij Belgacom vond geen oplossing voor de telefoonproblemen en wist zogezegd niet te achterhalen waar de voortdurende doodsbedreigingen vandaan kwamen; Gina werd volledig van de buitenwereld afgesloten en werd tenslotte in een zogenaamd autoaccident waarin er sprake was van een auto die haar achtervolgde nadat zij over de problemen met haar auto-remmen had gesproken, tenslotte vermoord.

Opgeruimd staat netjes.
De geörganiseerde misdaad die blijkbaar op de steun van de overheid kan rekenen, had haar vuisten laten zien.

Het feit dat de Skynet Klantendienst eerst deed alsof zij van niets wist; de sp.a-kamerleden blijven zwijgen; de aangeschreven ministers Turtelboom (Justitie), Milquet (Binnenlandse Zaken) en Vanackere (Ambtenarenzaken) zich in een zwijgplicht hullen; de voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie doodstil blijft; de europese parlementsleden geen ontvangstmelding van de neergelegde klacht sturen; de pers, zoals in de Amsterdamse zedenzaak het geval was, geen woord over deze zaak schreef; de Justitie niet optrad zodat Victor V. en de genaamde Dimitri wekenlang hun gang konden gaan; de politie van Sint-Gillis en de met Victor V. bevriende hoofdinspecteur van de politie van Herentals geen proces-verbaal opmaakten; de skynetblogs van de Werkgroep Morkhoven dus wekenlang geblokkeerd werden, bewijst nog eens op welke manier men dergelijke zaken dichtdekt.
Dat is natuurlijk niet verwonderlijk als men weet op welke wijze Victor V. en zijn kameraden werden ingehuurd om de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te steken.

We verwachten alleen nog een berichtje in de pers waarin staat dat de geörganiseerde misdaad ‘weer het slachtoffer is geworden van komplotdenkers’.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

 

Werkgroep Morkhoven: Klacht Ombudsman Telecommunicatie

Image

Klachtnummer : 2013/31
Dossierbeheerder : Gonda De Gols
(herinneren a.u.b.)

Werkgroep Morkhoven V.Z.W.
Aan de heer Jan BOEYKENS
Faiderstraat 10
E-mail : klachten@ombudsmantelecom.be 1060 Brussel (Sint-Gillis)
Website : http://www.ombudsmantelecom.be

Brussel, 04/01/2013

Betreft : ontvangstmelding klacht

Geachte heer BOEYKENS,

De Ombudsdienst voor Telecommunicatie heeft uw klacht van 29/12/2012, handelend over “Principiële aangelegenheden” in goede orde ontvangen. Na onderzoek van de gegevens heb ik uw klacht ontvankelijk verklaard en in behandeling genomen. Uw dossierbeheerder van de Ombudsdienst voor Telecommunicatie is Gonda De Gols.

Ik heb uw klacht op 04/01/2013 verstuurd naar de heer Michel Honlet van Belgacom en heb gevraagd mij hun standpunt te bezorgen ten laatste op 04/02/2013.
De operator heeft maximum één maand de tijd om ons te antwoorden.

Als ik in het bezit ben van het standpunt, zal ik u dit overmaken en zal ik u vragen om binnen de veertien dagen op dit standpunt te willen reageren.

De inningsprocedure voor eventuele betwiste kosten die het voorwerp vormen van de klacht wordt door de operator opgeschort voor een periode van vier maanden vanaf het indienen van de klacht bij de Ombudsdienst. Dit betekent dat alle niet-betwiste kosten steeds tijdig moeten betaald worden.

Voor meer informatie kan u zich wenden tot Gonda De Gols.

Met bijzondere hoogachting,

Luc Tuerlinckx

Werkgroep Morkhoven: Brief aan Monad

Image

Werkgroep Morkhoven van het Internet gehaald **Update**

Beste Monad,

Ik ben het volledig eens.
Transparantie op elk gebied.

Kritische vragen zijn welkom alhoewel ik (en ik spreek uitsluitend voor mezelf)in behoorlijke mate aan zelfkritiek doe en ik alles wat ik schrijf steeds in vraag stel omdat er altijd correcties zijn aan te brengen.
Ik voel me soms een beeldhouwer die zijn werk voortdurend polijst of een paleontoloog die stukjes fossiele resten aan elkaar zoekt te passen totdat ze een groot geheel vormen.

Het doet mij goed dat je je niet enkel blindstaart op de door Marcel beloofde klapper maar ook oog hebt voor wat er de laatste weken gebeurd is: de druk die de Justitie op Argusoog uitoefende, de aanhouding van Micha Kat die met bijzonder veel machtsvertoon gebeurde, de doodsbedreigingen tegenover Marcel’s kleindochtertje en ouders, het versleutelen van alle skynetblogs en -tenslotte- de aanslag op Marcel’s dochter die de Herentalse Hoofdinspecteur Ronny Neefs van de Politiezone Neteland(die goed bevriend is met Marcel’s aanklager Victor V. die in het bestuur van de Politieraad Zone Neteland zetelt)niet wenste te noteren ‘omdat er geen nummerplaat genoteerd werd en hij dus niets kon doen’…

Omdat de justitie van Turnhout die Victor V. steeds ondersteund heeft om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken, geen aanhoudingsbevel wenste uit te vaardigen, werden Victor V. en zijn neefje Dimitri zelfs niet eens opgepakt en verhoord. Vandaar dat de doodsbedreigingen wekenlang bleven duren en zij met de aanslag op Marcel’s dochter niet eens onderzocht worden.
Dat zijn maffiapraktijken.

De wagen die in volle vaart op Marcel’s dochter kwam aanrijden, roept herinneringen op aan de gebeurtenissen rondom RTBF-journaliste Gina Bernard-Pardaens die met Marcel naar de in de prostitutie verdwenen Duitse jongen Manuel Schadwald speurde en die ongetwijfeld ondermeer om die reden vermoord werd.
Tijdens de maandenlange telefoonproblemen en telefonische doodsbedreigingen waaraan Belgisch grootste tele-communicatie-bedrijf Belgacom zogezegd ‘niets kon doen’, werd het zoontje van Gina, bij zijn terugkeer van school, bijna het slachtoffer van een mercedes die in volle vaart op hem afkwam gereden.
Nadien ontving Gina een telefoontje waarin gezegd werd dat dit ‘een eerste waarschuwing was’. Ook deze zaak werd nooit onderzocht.

Marcel’s kleindochtertje ontving, nadat de auto in volle vaart op haar moeder was komen aanrijden, een sms-je van de genaamde Dimitri waarin gezegd werd: ‘je moet eens naar het gezicht van je moeder zien’.

Gezien alle vroegere beschuldigingen tegenover Marcel afkomstig waren van jongeren uit de buurt van Victor V. en vermits zij allen een strafblad hebben vanwege bendevorming, afpersingen, inbraken en gewapende roofovervallen, moeten we niet ver gaan zoeken. Ook zij werden door de Turnhoutse justitie beschermd zodat de kinderpornozaak Zandvoort kon worden dichtgedekt.
De appel valt niet ver van de boom en het valt op dat de Justitie steeds hetzelfde systeem gebruikt om gepleegde misdaden dicht te dekken.
Vandaar ook dat zij Marcel een spreekverbod met de pers; een contactverbod met de Werkgroep Morkhoven; een verbod om met verenigingen tegen kindermisbruiken te werken en een contactverbod met zijn eigen dochter en kleinkinderen oplegde. De intimiderende ondervraging van Gina Bernard en de versleutelingen van de skynetblogs maken ongetwijfeld deel uit van haar systeem.

Ik vraag mij af hoe de ministers A. Turtelboom (Open VLD, justitie) en Noël Milquet (cdH, Binnenlandse Zaken) waarbij ik op 10.1.2013 een klacht indiende, nu gaan reageren.

Indien zij niet antwoorden, dan zullen er zeker hier en daar serieuze vragen gesteld worden omdat zij, door hun stilzwijgen, dan medeplichtig zijn aan wat er gebeurt. De genoemde ministers zullen ongetwijfeld ter verantwoording worden geroepen indien de dochter of kleinkinderen van Marcel opnieuw het slachtoffer van doodsbedreigingen of zelfs het slachtoffer van een dodelijke aanslag worden.

Minister Turtelboom zit met het probleem dat zij de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef benoemde die niet niet geneigd zal zijn om zijn collega-rechters van Turnhout te bekritiseren omdat hij, na zijn politiek mandaat, naar het gerecht van Turnhout zal weerkeren.

Indien Turtelboom het voor haar kabinetschef opneemt en over al de voornoemde zaken blijft zwijgen, dan zal zij hiervoor bij de eerstkomende federale verkiezingen van 2014 moeten opdraaien terwijl de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 geen sukses waren voor haar en de Open VLD.

http://www.argusoog.org/werkgroep-morkhoven-van-het-inter...

Werkgroep Morkhoven: Brief aan Bosgeus

Image

Brussel, 13 januari 2013

Beste Bosgeus,

Zoals je weet, werden al onze skynetblogs versleuteld waardoor al de webpagina’s van deze blogs van het internet dreigen te verdwijnen.

 
We stelden eerst vast dat alle links op Google gedesactiveerd waren.
 
We beslisten dus in te loggen om onze skynetblogs te bekijken. Alhoewel het onmogelijk leek om in te loggen, stond er duidelijk vermeld dat we ingelogd waren.
 
Nadien verscheen er bij het inloggen een berichtje dat de blogs ‘versleuteld’ waren en dat de administrator (of beheerder), zijn ‘account en blogs had gewist’.  Maar gezien we zelf blogheerder zijn en dit niet hebben gedaan, klopte deze informatie niet.
 
We dienden tot 4 x toe een klacht in bij de Klantendienst van Skynet waarin we precies beschreven wat er gaande is.
Maar tot onze verwondering ontvingen we, tot op de dag vandaag, geen antwoord van deze dienst, wat toch zeer vreemd is.
Er werd ons alleen een automatisch ontvangstbericht voor onze klachten gestuurd.
 
Op 3.1.2012 stapten we naar de politie van Sint-Gillis (Brussel) om een klacht in te dienen omdat we een misdadig opzet veronderstelden bij het ‘versleutelen’ van onze blogs. Op onze blogs staan immers talrijke wantoestanden en misdaden vermeld die door de Justitie en door verschillende minister werden dichtgedekt. Het gaat hierbij niet alleen om de kinderpornozaak Zandvoort alhoewel de reeks misdaden die zijn gepleegd om deze zaak dicht te dekken al ruim voldoende is om er een boek over te schrijven.
Het gaat hem ook over allerlei wantoestanden en werkelijk gepleegde misdaden in de gevangenissen bijvoorbeeld, waarvan de justitieminister(s) steeds werd ingelicht, zonder dat  er een antwoord of onderzoek volgde. En het feit dat de kabinetschefs van de justitieministers steeds magistraten zijn die de misdaad zeggen te bestrijden, maakt de zaak natuurlijk extra-gevoelig.
 
De politie van Sint-Gillis, waar we enkele maanden geleden ook een klacht gingen indienen vanwege de diefstal van materiaal en pamfletten voor het justitiegebouw alwaar het bureau van justitieminister Turtelboom gelegen is (Waterloolaan, 115, 1000 Brussel), weigerde echter onze klacht te noteren.
 
Daarop stapten we naar het gemeentehuis van Sint-Gillis en vroegen we een afspraak aan met burgemeester Charles Picqué van Sint-Gillis die, zoals iedere burgemeester, aan het hoofd van de gemeentelijke politie staat.
 
De volgende dag ontvingen we van de Ombudsman Telecommunicatie plotseling een antwoord waarin stond dat onze klacht in verband met de versleutelde blogs ‘ontvankelijk’ verklaard was.  Onze klacht werd naar Belgacom gestuurd die twee maanden de tijd krijgt om haar standpunt te bepalen (intussen kunnen onze webpagina’s verder van het internet verwijderd worden).
 
Ik dacht altijd dat de skynetblogs op 23.12.2012 werden versleuteld.
Maar deze informatie, blijkt bij nader toezien onjuist te zijn.
 
De blogs werden niet op 23.12.2012 maar op 18.12.2012 versleuteld.
Dat is op de dag dat Marcel Vervloesem’s kleindochtertje doodsbedreigingen ontving.
De sms-jes met doodsbedreigingen bleken afkomstig te zijn van de GSM van Victor V., dat is toevallig de man die Marcel Vervloesem, via zijn verhaal in de krant ‘Het Nieuwsblad’, destijds in opspraak bracht door te stellen dat hij in zijn jeugd ‘jarenlang door Marcel sexueel misbruikt’ was.
Victor V. is ook diegene die, na zijn verhaal in Het Nieuwsblad, voor een rechtstreekse uitzending van de commerciële zender VTM (programma Telefacts) zorgde waarin zijn jongere vrienden één voor één voor de camera kwamen verklaren dat ‘Marcel Vervloesem hen vroeger sexueel misbruikte’.  De rechtstreekse uitzending vond plaats vanuit de café-dancing Berkenmus waar Victor V. toen ‘s nachts werkzaam was.
Victor V. ontving na de VTM-uitzending enkele journalisten van Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws en de Gazet van Antwerpen bij hem thuis, die ‘verslag over de feiten moesten uitbrengen’. Dat gebeurde ‘s avonds in het donker.  Ik vroeg Marc Helsen van Het Nieuwsblad die regelmatig bij Marcel Vervloesem thuis een koffie kwam drinken om zich over de kinderpornozaak Zandvoort te informeren (maar daarover nooit publiceerde) of hij ‘geen zin had om achteraf nog eens een koffie te komen drinken bij Marcel’. 
Ik heb hem echter niet meer gezien omdat hij het waarschijnlijk te druk had met het opstellen van zijn verslagen over de ‘pedofiel’ Marcel Vervloesem.
Zoals men weet, werd Marcel Vervloesem onmiddellijk nadien aangeklaagd, gearresteerd en opgesloten. En de internationale pers, waaronder zelfs journalisten van de drie grootste Japanse kranten, die in grote getale naar het petieterige Morkhoven afzakte om over de kinderpornozaak Zandvoort te rapporteren, haakten toen natuurlijk af. 
Vervolgens begon er een media-proces tegen Marcel Vervloesem waarbij hij voortdurend een ‘pedofiel’, een ‘laffe kindermisbruiker’ en een ‘zelfverklaarde pedofielenjager’ werd genoemd.
 
In 2005 liet Victor V. die toen reeds, tesamen met de Herentalse burgemeester Jan Peeters, in het sp.a-bestuur Herentals zetelde, een petitie rondgaan waarin hij eiste dat Marcel Vervloesem die toen een hongerstaking in de gevangenis voerde, uit zijn woning zou gedreven worden en de Werkgroep Morkhoven van het internet zou verwijderd worden. 
De petitie die enkel door de tegen Marcel Vervloesem getuigende vrienden van Victor V. werd getekend, kwam op de agenda  van de Herentalse gemeenteraad te staan en de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a, volksvertegenwoordiger, oud-secretaris en minister voor de Veiligheid) verklaarde zich akkoord met de eisen.
 
Een paar jaar geleden werd Marcel Vervloesem door de Geelse Huisvestingsmaatschappij uit zijn woning gezet. Ook de vrienden van Vervloesem, een gezinnetje met een 82-jarige zieke vrouw, werden, opnieuw na het rondgaan van een petitie en de jarenlange pesterijtjes en onderzoekjes van de Geelse Huisvesting die erop volgden, uit hun woning gedreven.
Victor V. zetelt in de bestuursraad van de Geelse huisvesting.
 
Alhoewel ik hen herhaaldelijk schreef over deze gang van zaken, lieten de oud-minister voor Woonbeleid Keulen (VLD) en de huidige minister voor Woonbeleid Van den Bossche (sp.a), beiden na om de toegepaste praktijken te laten onderzoeken. Ook de federale Ombudsman hield de bal af.
 
Victor V. wist het, dank zij het aanklagen van Marcel Vervloesem en de politieke steun van sp.a-Herentals en burgemeester Peeters, in 2006 tot gemeenteraadslid van Herentals te brengen.
Hij werd onmiddellijk tot voorzitter van de Commissie voor Veiligheid en de Justitie benoemd en zetelt thans in het bestuur van de Politie Neteland.
Jan Peeters die ook sp.a-kamerlid is, was in de jaren 90 toen Premier Di Rupo nog vice-premier was, staatssecretaris en Minister voor Veiligheid, wat op de mogelijke betrokkenheid van de Belgische Staatsveiligheid in al deze zaken wijst.
 
0p 18.12.2012 en dus niet op 23.12.2012, ontving het 14-jarige kleindochtertje van Marcel Vervloesem sms-jes met doodsbedreigingen. Die bleken van de GSM van Victor V. afkomstig te zijn.
Op 23.12.2012 werden de blogs van de Werkgroep Morkhoven door Skynet (Belgacom) versleuteld, zoals dat in 2007 ook al met de blog ‘Doofpot Justitie’ gebeurde nadat de  Gentse advocate Els Van Eeckhaut (sp.a) de verwijdering van de Werkgroep Morkhoven uit de lijsten van de zoekrobot Metatele eiste. Van Eeckhaut werkte op het kabinet van Freya Vanden Bossche, Minister van Woonbeleid en stond samen met Vanden Bossche op de sp.a-verkiezingslijsten. 
 
De sms-jes, afkomstig van Victor V’s GSM werden allen uitgeprint en toegevoegd aan de klachten die Marcel Vervloesem’s dochter bij de politie van Herentals neerlegde.
Een kopie van de processen-verbaal werd naar het parket van Turnhout verzonden waar dat Marcel Vervloesem jarenlang werd vervolgd; de ontlastende stukken uit zijn strafdossier verdwenen en de kinderpornozaak Zandvoort werd toegedekt.
Maar noch Victor V. als zijn neefje Dimitri die sms-jes met doodsbedreigingen zond, werden opgepakt en verhoord.
Daardoor bleef het tot 7 januari 2013 doodsbedreigingen regenen. Ook Marcel Vervloesem’s dochter ontving doodsbedreigingen en op 8 januari werd zij zelfs bijna het slachtoffer van een aanslag doordat een auto met volle vaart op haar kwam ingereden (nadien werd er in een sms-jes gezegd dat dit ‘een eerste waarschuwing was’). 
 
Hoofdinspecteur te Herentals Ronny Neefs (Politiezone Neteland) die naar het schijnt goed bevriend is met Victor V., weigerde om een verslag op te maken van de aanslag omdat  ’er geen nummerplaat genoteerd was en hij dus niets kon doen’.
Neefs is toevallig de man die de petitie met de klachten tegen Marcel Vervloesem’s vrienden aan de directie van de Geelse Huisvesting overmaakte.
 
Omdat de Werkgroep Morkhoven een diepgaand onderzoek wenst in deze zaak, richtte zij zich op 10.1.2013 tot de ministers Annemie Turtelboom (VLD, Minister van Justitie) en Joël Milquet (cdH, Minister van Binnenlandse Zaken).
 
De Werkgroep Morkhoven hoopt dat justitieminister Turtelboom die stelt dat ‘de kleinste misdaad moet bestraft worden’, laat optreden en ingaat op de reeds eerder gediende verzoeken van de Werkgroep Morkhoven (die op de skynetblogs staan gepubliceerd) om te laten onderzoeken wat er bij de Justitie van Turnhout eigenlijk verkeerd gaat. Gezien zij de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef benoemde, kan dit geen probleem zijn. 
 
Ook begin vorig jaar stuurde de genaamde Dimitri die blijkbaar door Victor V. wordt gesteund, doodsbedreigingen naar Marcel Vervloesem’s kleindochtertje. Dat deed hij nadat hij, vermoedelijk op aanraden van Victor V., tegenover een journalist van Het Nieuwsblad verklaarde dat Marcel Vervloesem en twee andere personen hem ‘sexueel misbruikt hadden’ en hij daarvan een rapnummertje op YouTube had geplaatst waarin de woordvoerder van het Turnhoutse parket aan het woord kwam.
Zoals gewoonlijk nam de Turnhoutse Justitie ‘de zaak zeer ernstig’ terwijl de beschuldigingen niet bleken te kloppen.  Marcel Vervloesem die een ‘onverbeterlijke en gevaarlijke recidivist’ werd genoemd, verdween toen voor zes maanden achter de tralies. De Turnhoutse Justitie die zich enkel baseerde op de gezegdes en maar al te goed wist waar  de nieuwe beschuldigingen vandaan kwamen, zei dat een ‘psychologisch onderzoek moest uitwijzen of Dimitri geloofwaardig was’. Door dit onderzoek te blijven rekken, kon zij het aanhoudingsmandaat van Marcel Vervloesem steeds verlengen.
Justitieminister Turtelboom werd hierover regelmatig geinformeerd maar de Minister reageerde niet en, zoals gezegd, verdwenen bij een aktie van de Werkgroep Morkhoven voor haar kabinet, een boekentas met pamfletten.  De veiligheidsagenten van het gebouw beweerden dat de (24) bewakingscamera’s van het justitiegebouw die de beelden van de diefstal hadden gefilmd, al lang niet meer werken, en wegens een gebrek aan financiële middelen niet vervangen konden worden. Gezien de 7 bewakingscamera’s die de diefstal filmden, echter voortreffelijk werken, werd nadien gesteld dat de beelden van de camera’s, ‘omwille van de wet op de privacy door niemand mochten gezien worden’. 
Het kabinet van Minister Turtelboom liet nadien in een korte mededeling weten dat de klacht van de Werkgroep Morkhoven terzake aan de ‘bevoegde dienst werd doorgegeven’, waarna er niets meer van de zaak vernomen werd.
De boekentas met het materiaal (foto-apparaat, internetcodes, brieven, usb-stick,) en de pamfletten bevinden zich ongetwijfeld nog steeds in het justitiegebouw.
Enkele jaren geleden verdween er tijdens een aktie voor de gevangenis van Brugge waar dat Marcel Vervloesem toen opgesloten en geisoleerd werd, ook een boekentas met materiaal en pamfletten.
De camera-man van Carl Zero, een bekende Franse TV-reporter die een documentaire maakte over kinderpornozaak Zandvoort, had de diefstal door de enkele bewakers van de gevangenis van Brugge echter gefilmd.  Het was daardoor dat de directeur, nadat de diefstal eerst ontkend was, opdracht gaf om de boekentas met het materiaal terug te geven. Na de teruggave diende ik naar het politiebureau naast de gevangenis te komen. Men had namelijk vastgesteld dat ik ‘geseind’ stond in verband met een klacht van Victor V. aangaande bepaalde publicaties op het internet.
 
We gaan nu de voornoemde ministers blijven schrijven totdat de klachten in verband met de doodsbedreigingingen en de aanslag, ernstig onderzocht worden.
 
Het is onaanvaardbaar dat bepaalde politie-agenten en magistraten in dienst van de kleine en grote criminaliteit werken of er zelfs deel van uitmaken. Ik denk dat de meeste Belgische burgers hiermee niet akkoord kunnen gaan.
 
====
Ziehier een kopie van de uitgeprinte sms-jes op 17.12.2012 die de doodsbedreigingen op 18.12.2012 (de dag dat al de skynetblogs van de Werkgroep Morkhoven door Skynet versleuteld werden) en de dagen die erop volgden, vooraf ging.
 
17.12.2012 – 21.35 uur
 
Afzender 0032 494 465 262: Hallo S.
 
S: Wie bent U ?
 
Afzender: Iemand van jou familie hoe is het met je ?
 
S: Hoe noem jij, wie ben jij ?
 
Afzender: Nonkel Victor, ik heb je zo lang al niet meer gezien.
Weetje ik zal je toevoegen op facebook kunnen we contact houden
wa denk je ?
 
Afzender: Kunnen we anders eens afspreken ?
 
Afzender: Hallo andwoord eens doe niet zo onbeschoft tege je familie anders oei
 
Afzender: Hallo ?
 
Afzender: Wil je een nieuwe tv of laptop
ik heb dan een mooi jobje voor je
 
Afzender: 2500 euro + tv wat denk je ?
 
Afzender: Dan laten wij je doen dimitri maike en ik wat denk je ?
 
Afzender: Verwijder dat bericht of ik doe je iets!
 
Afzender: Nest vercammenstraat 19 was het zeker
 
Afzender: S. antwoord ik kan niet tegen mensen die negeren.
Kom morgen naar herentals na school naar de nete voor
het ziekenhuis 15.30 ik wacht op ,je
 
Afzender: Godverdomme kut wijf antwoord !
 
Afzender: ik maak je af en je neef erbij
========
 
We gebruikten, om begrijpelijke redenen, voor het kleindochtertje van Marcel Vervloesem de afkorting S.

Werkgroep Morkhoven: Brief Alain Winants

Image

Brussel, 11 januari 2013

De Heer Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

Geachte Heer Boeykens,

Betreft: uitvoering van onze wettelijke taken

Uw brief ‘Liquidatie van Werkgroep Morkhoven door de Belgische Staatsveiligheid’, heeft mijn bijzondere aandacht genoten.

We zitten al geruime tijd verveeld met de Werkgroep Morkhoven die bij haar akties en ontelbare publicaties niet verstoken lijkt te zijn van een bizarre soort humor waarin we ons moeilijk kunnen weervinden.

Ik begrijp dan ook de reactie van één van onze vroegere chefs die bij de Canadese provider Bravenet een klacht neerlegde wegens het ‘belachelijk maken van de Belgische Staatsveiligheid’ zoals Bravenet destijds correct berichtte.  De website http:// www.kindergarten.be van prinses de Croÿ  van uw vereniging Werkgroep Morkhoven, werd dan ook volledig terecht gesloten. De Belgische Staatsveiligheid dient immers, ook in het buitenland, serieus te worden genomen.

Staatsveiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van beschermde maatregelen tegen deze potentiële oorzaken in een staat.

Het is daarom dat de Veiligheid van de Staat inlichtingen verzamelt betreffende ideologisch extremisme, radicalisme en schadelijke sektarische organisaties.

Omdat de Werkgroep Morkhoven een vereniging is die zich bij de van Staatswege genomen beslissingen maar moeilijk kan neerleggen en haar akties een potentieel gevaar opleveren voor de Belgische Staat, zijn wij eraan gehouden om op te treden.

In het verleden voerde de Werkgroep Morkhoven vooral straat- en pamflettenakties. Dat was gemakkelijk te controleren door onze diensten.

Gedurende de laatste jaren heeft de Werkgroep Morkhoven haar terrein naar het internet toe verlegd.  Zij doet dat met sukses, zoals dit reeds jarenlang uit onze rapporten en uit de informatie van de betrokken diensten van het Ministerie van Justitie, blijkt.

Aangezien de door de Werkgroep Morkhoven verspreidde informatie op het internet echter een potentieel gevaar oplevert voor de Staat, zijn we genoodzaakt om, naast de gebruikelijke telefoon- en internettap, welbepaalde akties te ondernemen die de Werkgroep Morkhoven en haar flamboyante en controversiële onderzoeker Marcel Vervloesem, enigszins tempert.

Rekening houdende met bovenvernoemde gegevens hebben we, in gemeenschappelijk beraad met de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie, besloten om de blogs van de Werkgroep Morkhoven door Skynet te laten versleutelen.

Wij verwijzen hierbij ook naar het wetsvoorstel op de Bijzondere Inlichtingenmethodes dat op 17 juli 2009 door de Senaat werd goedgekeurd. De aldus onstane wet verschaft de inlichtingendiensten meer mogelijkheden voor het voeren van onderzoek.

We hebben onze informant van de dienst Politie en Veiligheid van de gemeente Herentals, dan ook een veiligheidsmachtiging gegeven om bij Marcel Vervloesem’s dochter en kleindochter de nodige inlichtingen voor ons onderzoek te verzamelen.

Aangezien het hier om geheime en vertrouwelijke informatie gaat, kunnen we geen verdere inlichtingen terzake verstrekken.

Hartelijke groet,

Alain Winants
Administrateur-generaal Staatsveiligheid
Waterloolaan
1000 Brussel

----

(Bovenstaande brief is een nepbrief)

20:29 Gepost door Yves in Actualiteit, Alain Winants, Brief | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Doodsbedreigingen: Open Brief Politie Neteland

Image

Open Brief aan de heer Ronny Neefs, Hoofdinspecteur te Herentals

Brussel, 9 januari 2012

Geachte Heer Neefs,

Betreft: doodsbedreigingen, aanslag

Gisteren probeerde Mevrouw Wendy H., dochter van Marcel Vervloesem, een klacht bij u neer te leggen wegens een aanslag op haar persoon.

Het gaat hier om het volgende:

Mevrouw H’s 14-jarig dochtertje S. ontvangt sinds 24.12.2012 onophoudelijk sms-berichtjes met doodsbedreigingen. Die worden vooral ‘s nachts verstuurd.

De berichtjes bleken eerst afkomstig te zijn van de GSM van de genaamde VictorVervloesem.

Gezien u persoonlijk bevriend bent met deze man, zal u weten dat Victor Vervloesem als sp.a-gemeenteraadslid, ook in het bestuur van de Politieraad Zone Neteland zetelt.

Toen Victor Vervloesem’s GSM na klachten bij de Herentalse politie werd geblokkeerd, begon zijn neefje Dimitri, met het sturen van sms-jes met doodsbedreigingen naar S. H.
Ook dat gebeurde meestal ‘s nachts.

Gisteren ontving het meisje ook sms-jes waarin stond dat zij haar ouders ‘niet meer levend zou terugzien’ en dat zij ‘weldra naar de begrafenis van haar ouders kon komen die in een schone, witte kist opgebaard zouden liggen’.

Gisterenavond ontving Mevrouw H’s man, de heer P. H., dan weer een sms-je waarin gezegd werd dat men zijn vijfjarig dochtertje D. zou vermoorden.

Van deze aanhoudende doodsbedreigingen werd door de politie van Herentals verschillende processen-verbaal opgemaakt die naar het parket van Turnhout werden doorverzonden.

Gisteren werd Mevrouw H., bijna het slachtoffer van een aanslag doordat een auto die in volle snelheid en tegengestelde richting op haar baanvak reed, met volle lichten aan, op haar toekwam en pas enkele meters voor haar afdraaide. Enkele minuten later kreeg haar dochtertje S. die momenteel psychologisch wordt begeleid, een sms-berichtje waarin stond dat ze ‘maar eens naar het gezicht van haar mama moest kijken’.

Er werd gepoogd om daarvan een klacht bij u in te dienen maar, niettegenstaande de ernst van de toestand, weigerde u om deze klacht te noteren.

U zei dat u ‘niets kon doen omdat er geen nummerplaat werd genoteerd en er geen gewonden vielen’.

U beweerde de genaamde Dimitri niet te kennen.

Een jaar geleden zond de genaamde Dimitri, ook reeds sms-jes met doodsbedreigingen naar S. H. waarvan destijds ook proces-verbaal werd opgemaakt door de politie van Herentals.

Dat  gebeurde nadat hij, op dezelfde manier als Victor V. dit in het verleden deed, met een verhaal over ‘pedofilie door Marcel Vervloesem’ naar Het Nieuwsblad stapte,
Het zou mij dus verbazen dat u als goede vriend van Victor Vervloesem, ‘nog nooit van de genoemde Dimitri gehoord hebt’.

Gezien u als politieagent in gebreke blijft terwijl mensen met de dood bedreigd worden en er een daadwerkelijke aaanslag werd gepleegd, dien ik terzake een klacht in bij de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Justitie (met toevoeging van een kopie van dit schrijven).

hoogachtend,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Brussel

============

Bedankt voor uw e-mail.

Lokale politie Neteland

http://www.lokalepolitie.be/5369/component/contact/12-con...

Foto: Justitieminister Turtelboom die terzake reeds werd aangeschreven en die een kopie van dit schrijven ontving

Werkgroep Morkhoven: Brief aan een Nederlandse burger

Image
 
7.1.2013

In antwoord op een schrijven
 
Bedankt voor je reactie.
 
De zaak Brongersma is ons vanzelfsprekend bekend.
 
We publiceren een korte stukje van je artikel over Brongersma (met link), in afwachting van de ontsleuteling van onze skynetblogs, op onze ‘nieuwe’ blogs.
 
Met vriendelijke groet,
 
Jan Boeykens
voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
 
 
Intussen wordt Marcel Vervloesem van onze vereniging, wiens vrijlatingsvoorwaarden (spreekverbod met de pers, contactverbod met de vzw Werkgroep Morkhoven, verbod om samen te werken met verenigingen die kindermisbruiken bestrijden,) binnenkort verlopen, onder enorme druk gezet.
 
Een tiental dagen geleden probeerde de genaamde Victor V. om Marcel’s oudste kleindochtertje van 14 jaar dat door de mediacampagne tegen haar grootvader en het voortdurend gepest op school, onder psychologische begeleiding staat, om te kopen. Vervolgens begon hij haar te bedreigen omdat zij weigerde om partij te kiezen tegen haar grootvader Marcel.
Hij deed dat door middel van sms-jes op zijn eigen GSM.
De sms-jes werden uitgeprint er er werd een klacht ingediend bij de politie van Herentals die zei dat ze de zaak ernstig nam en het voor haar ‘geen verschil uitmaakte dat Victor V. een Herentals sp.a-gemeenteraadslid is dat deel uitmaakt van de politieraad Neteland’.
De politieraad Neteland is een overkoepelend politieorgaan dat wordt voorgezeten door de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a) die tevens kamerlid is en staatssecretaris en minister voor Veiligheidszaken was.
 
De GSM-lijn van Victor V. werd een week geleden, ter bescherming van het minderjarig meisje, afgesloten maar dat schijnt niets te helpen.
Het meisje ontving na het afsluiten van Victor V’s GSM-lijn sms-berichtjes met doodsbedreigingen die anoniem werden verzonden en waarin ondermeer gezegd werd ‘dacht je nu werkelijk dat je mij kan tegenhouden door mijn GSM af te laten sluiten ?’
 
Normaal gezien had Victor V. onmiddellijk opgepakt en ondervraagd moeten worden in verband met deze kwestie maar dat gebeurde niet.
Hij kan gewoon zijn gang blijven gaan en men kan zich afvragen of hij door de overheid niet werd ingehuurd om het meisje zodanig overstuur te maken dat zij zelfmoord pleegt of in een psychiatrische instelling beland zodat men Marcel definitief het zwijgen kan opleggen. 
 
De afgelopen nachten ontving het meisje onophoudelijk sms-jes met doodsbedreigingen.
Die zouden van een zekere Dimitri komen.
Dimitri is een kereltje uit het criminele milieu van Herentals dat, zoals Victor V. en drie jongeren uit een jeugdinstelling dat vroeger hebben gedaan, begin vorig jaar met een verhaal over ‘sexueel misbruik door Marcel Vervloesem’,  naar de streekkrant Het Nieuwsblad stapte waarop Marcel, onmiddellijk aangehouden en opgesloten werd.
 
Hij werd in een persmededeling van de Turnhoutse justitie die, zoals gewoonlijk,  door alle Vlaamse kranten werd overgenomen, metéén als een ‘onverbeterlijke recidivist’ bestempeld.  
 
Het gerecht van Turnhout weigerde rekening te houden met zijn getuigenis en de gegevens die de beweringen van Dimitri tegenspraken.
Zij liet zelfs na om een werkelijk onderzoek in te stellen. 
Het gerecht van Turnhout was destijds verantwoordelijk voor de verdwijning van alle ontlastende getuigenissen uit Marcel’s strafdossier, zoals de Hoge Raad Voor de Justitie pas enkele dagen voor de definitieve veroordeling van Marcel door het Hof van Beroep te Antwerpen, erkende.
 
Het gerecht van Turnhout negeerde ook de tegensprekelijke getuigenissen van twee andere personen die door Dimitri van ‘medeplichtigheid in het sexuele misbruik van Marcel Vervloesem’, werden beschuldigd.
 
Omdat men geen enkel bewijs had tegen Marcel en omdat de feiten en getuigenissen erop wezen dat Dimitri het verhaal uit zijn duim gezogen had, stelden de Turnhoutse rechters dat zij ‘door middel van een psychiatrisch rapport de geloofwaardigheid van Dimitri wilden onderzoeken’.  
Maar dat bleek enkel bedoeld te zijn om Marcel’s aanhouding eindeloos te verlengen.  Er werd gewoon geen werk gemaakt van het rapport waardoor men de zaak telkens kon uitstellen.
Marcel zou pas na zes maanden en enkele weken na het psychiatrisch rapport dat zo vakkundig was dat er twee verschillende dossiers door elkaar werden gemengd, worden vrijgelaten.
 
Omdat ik met dergelijke maffia-praktijken niet akkoord kan gaan, schreef ik toen naar justitieminister Turtelboom (VLD, Vlaamse liberalen) die de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef benoemde.
Ik ontving geen antwoord.
 
Er zat dus niets anders op dan akties te organiseren voor het kabinet van Minister Turtelboom, Waterloolaan 115 te Brussel.
Bij één van die akties verdween onze boekentas met fotoapparaat, internetgegevens, brieven, pamfletten en USB-stick die op de vensterbank voor één van de grote ramen van het justitiegebouw, stond. De boekentas stond enkele meters onder een bewakingscamera.
 
De concierge van het gebouw zei ons dat haar zoon, ‘de boekentas op de gegeven plaats voor de venster had zien staan en hij gezien had hoe twee jonge vreemdelingen die de metro verlieten (die zich vlak voor het justitiegebouw bevindt) de boekentas meenamen’. 
De twee jonge vreemdelingen hadden, volgens de uitleg van de concierge, ‘zelfs getracht om het justitiegebouw via de zij-ingang te betreden’.
 
We dienden onmiddellijk een klacht in wegens diefstal bij de politie van Sint-Gillis (Brussel).
 
De volgende dag vernamen we van de veiligheidsdiensten van het justitiegebouw (kabinet justitieminister Turtelboom) dat de bewakingscamera’s ‘geen herkenbare beelden had kunnen maken omdat hij zo dicht bij de boekentas stond opgesteld en omdat de twee vreemdelingen een muts droegen’.  
Toen we wezen op het feit dat er minstens zeven verschillende bewakingscamera’s beelden maakten van de dieven ( 2 camera’s voor de hoofdingang; 1 camera op de hoek van het gebouw, welgeteld twee meters boven de boekentas; en 4 camera’s rond de zij-ingang van het gebouw), verklaarden de ‘security-agenten’ dat de bewakingscamera’s van het gebouw ‘tengevolge van een gebrek aan financiële middelen, reeds jarenlang buiten gebruik waren’ en dat, ‘indien er beelden gemaakt werden van de dieven die, vanwege privacyredenen, door niemand mochten bekeken worden’.
 
Enkele weken nadien ontvingen we onverwacht een antwoord van Minister Turtelboom op ons schrijven terzake, terwijl al onze voorgaande brieven inzake de criminele praktijken van de rechters te Turnhout en de opsluiting van Marcel, onbeäntwoord waren gebleven. 
In haar antwoord liet de Minister ons weten dat ons schrijven inzake de diefstal aan één of andere dienst was overgemaakt.
 
Het is dus vrijwel zeker dat de veiligheidsdiensten van het gebouw meer afweten van de diefstal en dat men hoopte dat de akties op deze manier konden gestopt worden.
 
De verspreidde pamfletten, onze persmededelingen en de brieven aan Minister Turtelboom staan allemaal op onze skynetblogs die op 23.12.2012 plotseling werden vergrendeld.
 
Een pikant detail: vlak voor de vergrendeling van onze skynetblogs vroegen we op het politiekantoor van Sint-Gillis het proces-verbaal van de diefstal op.
 
Omdat onze skynetblogs bleken vergrendeld en de Skynet Klantendienst niet antwoordde op onze klachten, gingen we een klacht indienen  bij de politie van Sint-Gillis. Met het versleutelen van de blogs is immers ongetwijfeld een misdadig opzet gemoeid.  Door de blogs te versleutelen verdwijnen ook al onze brieven met klachten aangaande wanpraktijken en misdaden, gericht aan de Justitie en de verantwoordelijke ministers, van het internet.  Bovendien begon Victor V., vlak na het versleutelen van onze skynetblogs, het dochterje van Marcel te bedreigen alsof hij er zeker van kon zijn dat we er niets over konden publiceren.
 
De politie van Sint-Gillis weigerde echter om onze klacht te noteren waarop we op het gemeentehuis van Sint-Gillis een afspraak met burgemeester Charles Picqué (Parti Socialiste) aanvroegen.  Charles Picqué staat immers aan het hoofd van de politie.
 
De volgende dag deelde de Ombudsman Telecommunicatie ons mede dat onze klacht inzake het versleutelen van de skynetblogs en het censureren van het internet, ‘ontvankelijk werd verklaard’ en dat onze klachtbrief aan Michel Honlet van Belgacom werd bezorgd die ‘ten laatste op 4.2.2013 zijn ‘standpunt terzake moet bezorgen’.
 
De Werkgroep is tevreden met dit antwoord maar als de blogs pas over drie maanden worden ontgrendeld, dan zijn de meeste webpagina’s van de blogs reeds van het internet verdwenen, wat ongetwijfeld de bedoeling is. 
 
Enkele jaren geleden voerden we een pamflettenaktie voor de gevangenis van Brugge die bekend is vanwege haar folterpraktijken en waar dat Marcel op een misdadige manier werd behandeld.
Ook bij die aktie verdween onze boekentas met pamfletten en fotoapparaat. Doordat de cameraploeg van de bekende Franse TV-reporter Carl Zero de diefstal door de bewakers van de gevangenis had gefilmd, richtte ik mij onmiddellijk tot de directie van de gevangenis die de diefstal eerst ontkende maar mij nadien de boekentas liet terugbezorgen.
Onmiddellijk na de teruggave liet de politie van het naast de gevangenis gelegen politiebureau mij weten dat ik ‘geseind stond vanwege een klacht van Victor V. inzake een publicatie op het internet’. De politie probeerde mij te ondervragen maar ik zei dat men maar contact moesten opnemen met mijn advocaat indien ze er ‘werk’ van wilden maken.
 
Ik wil nog even terugkomen op Victor V’s bedreigingen ten opzichte van het 14-jarig kleindochtertje van Marcel.
Volgens Marcel’s dochter wordt het meisje, na de bedreigingen van Victor V., nu door de genoemde Dimitri iedere nacht met de dood bedreigd. 
Toen hij 12 maanden geleden Marcel van ‘sexueel misbruik’ beschuldigde, stuurde Dimitri ook al sms-berichtjes met doodsbedreigingen naar het meisje omdat zij niet aan ‘zijn kant wilde staan’. Er werd toen een klacht neergelegd bij de politie van Herentals maar ook aan deze klacht werd geen gevolg gegeven.  
 
Het valt op zowel Victor V. als Dimitri in hun doodsbedreigingen eisen dat het meisje ‘aan hun kant staat’.  Waarschijnlijk maken Victor V. en Dimitri zelfs gebruik van dezelfde GSM om hun doodsbedreigingen te versturen.
Ik begrijp niet waarom de justitie deze voortdurende doodsbedreigingen en de klachten bij de Herentalse politie niet ernstig neemt.  Moeten er soms eerst (minderjarige) slachtoffers vallen ?
 
Het probleem in deze zaak is ondermeer dat Victor V. dank  zij de Herentalse burgemeester Jan Peeters en het sp.a-bestuur van Herentals, bij zijn aanstelling tot gemeenteraadslid in 2006, tevens tot voorzitter van de Herentalse Commissie voor Veiligheid en Politie werd benoemd.
De Herentalse politie die correct schijnt te handelen, kan dus niet veel doen en dreigt zelfs in discrediet te komen omdat de Herentalse bevolking niet begrijpt waarom ‘de politie niets doet’.
 
Het feit dat Victor V. en Dimitri, niettegenstaande alle ingediende klachten bij de politie van Herentals en het herhaaldelijke schrijven aan justitieminister Turtelboom, rustig kunnen blijven doorgaan met misdrijven te plegen, bewijst dat zij door de Belgische overheid ingehuurd en beschermd worden. Een andere verklaring voor deze vreemde situatie bestaat er niet.
 
Dat zij van overheidswege (burgemeester Jan Peeters van Herentals, Justitie van Turnhout, justitieminister Turtelboom, sp.a-bestuur,) beschermd worden, blijkt ook nog eens uit het feit dat Dimitri vorig jaar een vakkundig opgemaakt rapnummertje op YouTube kon zetten waarin hij zijn beschuldigingen tegen Marcel en de twee andere door hem aangeklaagde personen, op een ludieke manier herhaalde. 
In het rapnummer werd er zelfs een persmededeling van de woordvoerder van het gerecht van Turnhout in verband met de ontvoering en de verkrachting van een minderjarig meisje in een witte autobusje, richting Nederland, ingewerkt zonder dat de Turnhoutse Justitie die terzake werd ingelicht, optrad.  In de klacht van Dimitri tegen Marcel en de twee andere personen werd er ‘toevallig’ ook over een wit busje gesproken. Het is dus vrijwel zeker dat de Turnhoutse justitie die ook mede achter het media-proces tegen Marcel stak, in deze zaak betrokken is.
We ontvingen ook geen antwoord op onze schriftelijke klacht terzake gericht aan justitieminister Turtelboom maar, zoals gezegd, komt dat waarschijnlijk omdat zij procureur Jan Poels van het gerecht van Turnhout tot kabinetschef benoemde.  Turtelboom brengt zichzelf en haar eigen partij (VLD, Vlaamse liberalen) daardoor in discrediet want het was uitgerekend zij die in haar persmededelingen over een ‘magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid’ en over het ‘bestraffen van de kleinste misdaad’ sprak.
VLD-voorzitter Alexander De Croo verklaarde zich voorstander van een ‘zero-tolerantie tegen de criminaliteit’.  Maar wie gelooft dergelijke uitspraken nog bij het lezen van wat er allemaal in dit politieke dossier gebeurt ?
 
Het schijnt dat Dimitri thans ‘geseind’ staat maar dat men ‘niet in staat is om hem op te sporen’ terwijl hij heel Herentals platloopt en iedere nacht het huis van Marcel’s dochter kan bespieden.  Iemand die een minderjarige voortdurend met de dood bedreigt en overal gezien wordt, blijft niet lang op vrije voeten, indien hij werkelijk gezocht wordt.  Gedurende de voorbije jaren hebben we echter kunnen vaststellen dat alle jongeren die Marcel van ‘sexueel misbruik’ beschuldigden, extra beschermd werden door de overheid en met name de het gerecht van Turnhout. Alhoewel zij regelmatig werden aangehouden voor diefstallen, inbraken, oplichting, afpersing, zedenmisdrijven, drugshandel, gewapende roofovervallen, bendevorming en vandalisme, worden zij niet aangehouden of na een korte tijd weer vrijgelaten terwijl heel wat Herentalse burgers er het slachtoffer van zijn geworden.
 
De houding van de sp.a in deze zaak vind ik uiterst schokkend.
Het sp.a-bestuur (en ik spreek niet alleen van de Herentalse sp.a-bestuursleden) laat dus gewoon toe dat één van haar gemeenteraadsleden die ook bestuurslid is van de lokale politieraad, nachtelijke doodsbedreigingen aan een 14-jarige stuurt.
Ziet Renaat Landuyt en de andere sp.a-kopstukken dit misschien als een soort van publiciteit voor de sp.a in de aanloop naar de federale verkiezingen van 2014 ?  Of maakt het gewoon deel uit van een haar progressieve politieke vizie inzake Veiligheid en Justitie ?  De sp.a moet in ieder geval niet geloven dat zij bij de eerstvolgende verkiezingen veel kiezers zal winnen als zij criminelen zoals Victor V. zonder enige schroom blijft ondersteunen.
 
Omdat te verhinderen dat de zaak, door het stilzwijgen van de Justitie en de goedkeuring van het sp.a-bestuur, verder escaleert, zullen we justitieminister Turtelboom informeren over deze terreurpraktijken en doodsbedreigingen tegenover een minderjarige en het feit dat Victor V. en Dimitri blijkbaar beschermd worden.
We zullen ook het sp.a-bestuur terzake contacteren.  De s.pa heeft Victor V. immers jarenlang politiek benoemd en is dus mede verantwoordelijk voor deze situatie.  En kunnen maar moeilijk vergeten dat verschillende sp.a-leden, waaronder Victor V.,  hebben geprobeerd om de Werkgroep Morkhoven van het internet en de zoekrobotten te verwijderen, wat destijds resulteerde in de versleuteling van de skynetblog ‘Doofpot Justitie’ die, voor de versleuteling van alle skynetblogs, enkel nog maar ter inzage was.
 
Om deze lange brief te besluiten, wil ik er nog aan toevoegen dat bij de voorwaardelijke vrijlating van Marcel enkele jaren geleden, zowel ik als prinses J. de Croÿ (ondervoorzitter van onze vereniging), wekenlang het slachtoffer waren van nachtelijke doodsbedreigingen. We ontvingen ook enkele brieven met doodsbedreigingen. Daarvan werd aangifte gedaan bij… de politie van Sint-Gillis. 
 
Foto: Gerecht van Turnhout – Marcel Vervloesem in aanwezigheid van de pers die hem jarenlang aan de schandpaal nagelde om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken

Klacht Ombudsman Telecommunicatie

Morkhoven: Klacht bij de Ombudsman Telecommunicatie (update)

Image

Brussel, 5 januari 2013

Ombudsman Telecommunicatie, de heer Luc Tuerlinckx

Geachte Heer,

Betreft:  Klacht 2013/31 – GDG / verwijdering van het internet

De versleuteling van onze skynetblogs en de desactivering van de webpagina’s op Google, is ongetwijfeld een politieke beslissing geweest.

Op 15.4.2005 werd Marcel Vervloesem, lid van onze vereniging, tengevolge van een aantal klachten van de genaamde Victor V., een bestuurslid van de Herentalse sp.a, voor het eerst aangehouden.

Op 11.5.2005 (wij dachten dat het veel later was), maakten Victor V., die toen al een bestuurslid van de Geelse Huisvesting Maatschappij was waarvan hij zelf een sociale woning betrekt, tesamen met enkele jongeren uit zijn buurt, een petitie op waarin geëist werd dat Marcel Vervloesem van onze vereniging, uit Morkhoven en dus uit zijn woning van de Geelse Huisvesting zou gedreven worden. In dezelfde petitie werd geëist dat de  Werkgroep Morkhoven die toen nog een MSN groep (Microsoft) had, van het Internet zou verwijderd worden.

Via het CD&V-gemeenteraadslid Marleen Diels uit Morkhoven waarmee Victor V. vermoedelijk bevriend  geraakte toen hij nog lid van de CD&V was, werd de petitie die enkel door voornoemde jongeren die allen in het bezit zijn van een strafblad wegens diefstallen, inbraken, zedenfeiten, drugsgebruik, gewapende roofovervallen enzoverder  werd getekend, op de agenda van de Herentalse gemeenteraadszitting geplaatst.

De Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a-bestuurslid Herentals, kamerlid, ex-staatssecretaris en minister van Veiligheid) zei ‘wel oren te hebben’ naar de eis om Marcel Vervloesem vanwege zijn akties rond kindermisbruiken, uit Herentals en omstreken te verbannen.

Peeters zei tevens dat hij de eis om de Werkgroep Morkhoven van het internet te verwijderen, zou ‘voorleggen aan de juridische dienst van de gemeente’.

Victor V. werd in 2006 met maar een paar honderd stemmen tot gemeenteraadslid aangesteld nadat hij door de sp.a eerst nog snel tot bestuurslid van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk te Herentals werd benoemd.  
Vlak na zijn aanstelling tot gemeenteraadslid werd hij tot voorzitter van de Commissie voor Veiligheid en Politie benoemd terwijl er over hem een 30-tal processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes bestaan.

Het was dank zij de klachten van Victor V. en zijn vrienden dat Marcel Vervloesem jarenlang door de media als ‘laffe kindermisbruiker’ en ‘zelfverklaarde pedofielenjager’ aan de schandpaal werd genageld en tenslotte veroordeeld en gedurende twee jaar in miserabele omstandigheden opgesloten werd.

Het is op die manier dat de kinderpornozaak Zandvoort die hij onthulde (90.000 slachtoffers) en waarvoor zelfs journalisten van drie Japanse kranten naar het onooglijke Morkhoven afzakten, in de doofpot werd gestoken.

Volgens mij wil de sp.a dit politieke schandaal dichtdekken door de skynetblogs van de Werkgroep Morkhoven die erover getuigen, van het internet te verwijderen. In 2014 zijn er immers federale verkiezingen. 
Een sp.a-politicus wist de Werkgroep Morkhoven in 2007 reeds van de zoekrobot Metatele te laten schrappen en via een vriend die goede contacten had met de ontwerper van de skynetblogs, werd ervoor gezorgd dat Skynet de skynetblogs ‘Doofpot Justitie’ en ‘Leugendetector’ versleutelde zonder dat er met onze argumenten rekening werd gehouden.

Toen de blogs op 23.12.2012 door Skynet versleuteld werden, begon Victor V. de oudste minderjarige kleindochter van Marcel Vervloesem die door de voortdurende pesterijen op school thans onder psychologische begeleiding staat, sms-jes te sturen waarin hij haar geld en werk beloofde indien zij aan ‘zijn kant zou staan’.  Vervolgens begon hij het meisje te bedreigen, er vanuit gaande dat de Werkgroep Morkhoven daarover toch niets meer kon publiceren.
De sms-jes werd uitgeprint en toegevoegd  aan de klacht die terzake bij de politie werd neergelegd.
Vermoedelijk zullen de klachten, zoals met alle klachten van Marcel Vervloesem of de Werkgroep Morkhoven gebeurde, opnieuw zonder gevolg blijven zodat Victor V. zijn praktijken dank zij de politieke steun van de sp.a, gewoon kan verder zetten.

Victor V. is thans een bestuurslid van de politieraad Neteland die door Jan Peeters wordt voorgezeten…

Gelieve deze brief en de twee bijgevoegde documenten aan het dossier met onze klacht te willen voegen.

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven en blogbeheerder.