23-03-15

Wantoestanden gevangenis Brugge

gevangenissen,minister de clerck,beleid,wanbeleid,brief,justitieassistente,justitie

Advocaten van gedetineerden 

22.1.2010

Beste X,

Ik heb ook de indruk dat de verwijzing naar A. enkel bedoeld is om de eigen fouten toe te dekken. Zoals in de administratie wordt de verantwoordelijkheid dan doorgeschoven. In dit geval naar A. die niets zegt en zal stellen dat hij niets van de zaak af weet en dat men zich tot S. en J. moet richten.

En zoals je zegt, waarom moet jij voor onbetaalde advocaat gaan spelen ? Het is toch hun job ? Het zijn zij toch die werden aangesteld en ervoor betaald worden ?

Zij moeten de zaak simpelweg rechtzetten.
1) waar bevindt het dossier zich ?
2) hoe kan het dossier volledig gemaakt worden ?
3) is de enkel langdurige in-gebreke-stellingsprocedure inzake de psd, wel nuttig voor G. ?
4) hoe kan ervoor gezorgd worden dat G’s rechten gerespecteerd worden en dat hij zijn begeleiding kan opstarten ?
enzoverder

Men zou haast gaan denken dat zij niet weten waarvoor zij zijn aangesteld.

Als jij met deze zaak naar de stafhouder stapt, dan krijgen ze in ieder geval problemen.

Ik vraag mij af of zij wel een dossier hebben over G. en of hier niet alleen wat gepleit wordt zonder dossierkennis, wat de indruk moet geven dat men aan de zaken werkt.
En ik vrees dat G. niet de enige gedetineerde is die door zijn advocaten op die manier wordt behandeld.
Anderzijds ligt het ook een beetje aan G. zelf: die moet ervoor zorgen dat hij zijn dossier kan inzien en dat hij documenten in handen krijgt.
Hij moet daarbij niet altijd op anderen rekenen. Maar gezien zijn situatie en al de tegenwerking die hij krijgt, is dat enigszins te begrijpen.

Het is typisch dat G. nu pas documenten ontvangt.
Wij maken met Marcel juist hetzelfde mee.
Als we rond de zaak beginnen te roeren (internetpublicaties, brieven,) dan komen ze plotseling met iets af, wordt Marcel op het bureau van de PSD (psycho-sociale-dienst-justitie) van de directie uitgenodigd (en volgen daar een aantal valse beloftes), wordt er een briefje onder zijn deur geschoven, komt er plotseling een fax vanuit Brussel die hij moet aftekenen…
En na een tijdje zijn we weer bij af. Een straatje zonder einde.
Vandaar dat we zoveel druk zetten op De Clerck die politiek verantwoordelijk is voor dit systeem.

De psycholoog van de PSD had Marcel gezegd dat hij in aanmerking kwam voor een ‘intake-gesprek’ in een centrum te Sint-Gillis. Nu blijken er echter stakingen te zijn en is er dus geen overplaatsing mogelijk. De psycholoog sprak van maandag terwijl er op zondag (de dag voordien) geen transferts worden gedaan.

Vandaar dat het zo belangrijk is dat we met deze stinkende beerput rond G., Marcel en zovele andere gedetineerden waarvan we ook allemaal het slachtoffer zijn, naar buiten komen.

Je hebt gelijk dat die documenten waarvan G. niets begrijpt, op de eerste plaats door zijn advocaten moeten bekeken worden !

Heel die perverse manier van doen van de Justitie, PSD, Prisma, JWW, CAW, en noem maar op, moet zoveel mogelijk openbaar gemaakt worden!

18-04-11

Gevangenissen - Arbi Zarmaev: klacht bij de federale ombudsman

Brieven aan minister van Justitie Stefaan De Clerck en het Directoriaat-Generaal van het Gevangeniswezen blijven onbeäntwoord: onze klacht bij de federale ombudsman

Van: Jan Boeykens - Datum: 18 april 2011 12:44 - Onderwerp: Minister De Clerck, Hans Meurissen, onbeäntwoorde brieven, klacht - Aan: contact@federaalombudsman.be

 

Guido Schuermans, federale Ombudsman, Hertogsstraat 43 - 1000 Brussel

Geachte Heer,

Betreft: Arbi Zarmaev, gevangenis Brugge - justitieminister De Clerck en Directoriaat-Generaal van het Gevangeniswezen antwoorden niet - klacht

In het Jaarverslag 2010 dat u met uw collega Catherine De Bruecker aan de Voorzitter van de Kamer overhandigde, stond dat de burger 'ook dit jaar klaagt over de gebrekkige informatie en communicatie van de federale overheid'.

Wij stellen vast dat de situatie er verder op verslechtert.

Er kwam immers geen antwoord op de brieven die we omtrent de folter- en afzonderingspraktijken (+ het gebruik van psychiatrische drugs) betreffende Arbi Zarmaev, aan justitieminister De Clerck hebben gericht.

De familie van Arbi Zarmaev zond over een periode van 21 maanden, 4 aangetekende brieven aan minister De Clerck. Ook deze brieven bleven onbeäntwoord.

Een tiental dagen geleden begaf ik mij met de familie van Arbi Zarmaev naar het kabinet van minister De Clerck, Waterloolaan 115, 1000 Brussel. De onthaaldienst wist ons te vertellen dat de brieven zich sinds 16.3.2011 in een 'onderzoeksdossiertje' op het secretariaat van het Directoriaat-Generaal van het Gevangeniswezen (onder leiding van Hans Meurissen) bevonden. Nadat men telefonisch contact opnam met de diensten van Hans Meurissen, werd ons gezegd dat we ons voor een gesprek naar het bureau van Hans Meurissen, Waterloolaan 76, 1000 Brussel konden begeven. Ter plaatse gekomen, zei de secretaresse dat er 'geen afspraak kon gemaakt worden' en dat we maar 'een mailtje moesten sturen of telefoneren'. Op onze opmerking dat de onthaaldienst van het kabinet van minister De Clerck haar juist getelefoneerd had voor een afspraak, wenste de vrouw niet in te gaan. We spraken over de aangetekende brieven die niet beäntwoord waren geweest en zeiden dat een mailtje waarschijnlijk niet beäntwoord zou worden gezien de aangetekende brieven ook niet beäntwoord werden. De vrouw haalde haar schouders op en liet ons staan. Terug op het kabinet van minister De Clerck aangekomen, nam de onthaaldienst opnieuw contact op met het secretariaat van Hans Meurissen. Men gaf ons het telefoonnummer van de secretaresse op. Toen we de vrouw opbelden, probeerde zij ons af te schepen. Tenslotte werd ons gezegd dat men 'de zaak eens zou bekijken'. Daar bleef het bij.

Het is dus duidelijk dat de gebrekkige informatie en communicatie van de federale overheid met de burger, tot tal van wantoestanden leidt waarvoor men zich telkens tot de federale ombudsdienst moet richten die echter niets aan deze situatie kan veranderen.

Erop rekenende dat u deze klacht ernstig neemt, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Brussel

---------------------------------------------------

Men kan de federale Ombudsman ook telefonisch of per fax contacteren: 0800 999 62 (gratis nummer) of + 32 2 289 27 27 + 32 2 289 27 28 (fax) De kantoren van de federale Ombudsman zijn toegankelijk elke werkdag tussen 08.30 uur en 17.30 uur en men kan het best een afspraak vooraf maken Adres: Hertogsstraat 43 - 1000 Brussel (op wandelafstand van het treinstation Brussel-Centraal en vlakbij het metrostation Kunst-Wet) Reken echter niet te veel op de federale Ombudsman omdat deze ook de belangen van de federale overheid moet verdedigen.

25-01-10

Gevangenis Brugge - Wanpraktijken justitiediensten: Open Brief justitieassistente LvA, Hans Meurisse

Dossiers blijken spoorloos te verdwijnen

January 25, 2010 by kruitvat

Alhoewel justitieminister De Clerck en zijn diensten gedurende de voorbije maanden geinformeerd werden over het reilen en zeilen van de psycho-sociale diensten (PSD's) in de gevangenissen van Brugge en Turnhout, geraken de problemen maar niet opgelost.

Ook in tal van andere gevangenissen zijn er problemen met de psycho-sociale diensten maar minister De Clerck weet blijkbaar geen orde op zaken te stellen.

 

------

Van: Jan Boeykens werkgroepmorkhoven
aan: JustitieassistenteLvA@just.fgov.be
cc: hans.meurisse@just.fgov.be, info@just.fgov.be, stefaan.declerck@just.fgov.be, stefaan.de.clerck@pa.be, Guy Swennen, secr.colpg@just.fgov.be, senaat@helgastevens.be, andre.vannieuwkerke@vlaamsparlement.be, "Baart, Els" <els.baart@just.fgov.be>, vanessa.bury@just.fgov.be, buurtwerk.sint-jozef@brugge.be, "Van der Taelen, Tine" <Tine.Vandertaelen@just.fgov.be>, "Deloof, Els" <els.deloof@just.fgov.be>, hofvanberoep.gent@just.fgov.be, ingrid.vranken@just.fgov.be, info@laurette-onkelinx.be, Inge.Vanfraechem@law.kuleuven.be, Johan Leman <Johan.Leman@soc.kuleuven.be>,
datum: 25 januari 2010
onderwerp: PCB Brugge: achtergehouden en verdwenen dossiers

Geachte Mevrouw,

Betreft: achtergehouden en verdwenen dossiers, dossier G. H., PCB Brugge

Mevrouw O. wist mij te melden dat het rapport dat u opmaakte en dat spoorloos verdwenen was, gisteren werd weergevonden.

Er schijnt nu weer een ander probleem te zijn opgedoken waarmee het dossier van de heer G. H. opnieuw geblokkeerd wordt.

U deelde mevrouw O. namelijk mede dat zij u 'alleen met algemene vragen maar niet met vragen rond persoonlijke dossiers mag contacteren' terwijl de wetgeving zegt dat de gedetineerden en hun opgeving 'voor alle zaken betreffende detentie en bijhorende problemen' (zoals het mysterieuze verdwijnen van justitierapporten) bij uw diensten terecht kunnen.

In de hoop dat er spoedig een oplossing komt in deze zaak, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens Faiderstraat 10 1060 Sint-Gillis

In bijlage: Kopie van de brief die mevrouw O. op 20.12.2009 verstuurde en waarop zij graag een antwoord uwentwege ontving.

 

 


Sent: Sunday, December 20, 2009
To: hans.meurisse@just.fgov.be
Cc: info@just.fgov.be, JustitieassistenteLvA@just.fgov.be
Subject: aanslepende procedure penitentiair verlof

Geachte,

Betreffende het penitentiair verlof voor mijn verloofde, G. H. verblijvende in het Penitentiair Centrum te Brugge (PCB) sinds 04/08/09:

Met dit schrijven wil ik U meedelen dat G. begin september 2009, zijn aanvraag voor penitentiair verlof én uitgangsvergunningen heeft gedaan. Zijn VI datum is 10/01/2010, dus hij viel binnen de periode waarin hij deze aanvraag mag doen.

Op 12/11/09 werd een maatschappelijke enquête gedaan bij mij thuis door de justitieassistente, mevr. LvA, die het verslag van het huisbezoek op 13/11/09 heeft doorgefaxt naar de griffie van het PCB te Brugge. Ondertussen weten we dat het verslag zeer positief was.

G. werd opgeroepen door de directie. Ze hadden documenten ivm zijn penitentiair verlof en daarop moest hij de reden/motivatie van zijn aanvraag voor zijn verlof op invullen.

Hij vroeg de directie hoe lang het nog ging duren voordat hij effectief zijn verlof kon aanvragen en krijgen, daarop werd geantwoord dat de documenten naar Brussel moesten gestuurd worden en hij op drie weken moest rekenen tegen dat deze documenten terug in het PCB waren.

Ondertussen zijn er al vier weken voorbij en heeft hij nog geen enkel nieuws ontvangen hieromtrent.
Op 15/11 heb ik persoonlijk het PSD van het PCB te Brugge opgebeld en gesproken met maatschappelijk assistente Els Henrard teneinde enige informatie te bekomen over de lange aansleep van die aanvraag voor penitentiair verlof.
Mijn vraag werd als lachwekkend beschouwd: “penitentiair verlof? Maar mevrouw, in de computer staat dat de aanvraag pas op 27/11/09 is gebeurd, er is zelfs nog geen advies opgemaakt door de directie!

En daar hebben zij twee maanden de tijd voor, dus als U rekent, twee maanden na de aanvraagdatum, komen we op 27/01/10! En dan duurt het nog eens drie weken voordat de documenten terug zijn uit Brussel!”

Hieronder artikels 8, 9, 10 en 11 van de wet van 17/05/2006 inzake penitentiair verlof en uitgangsvergunningen:

Art. 8. Drie maanden voor de veroordeelde zich in de door artikel 7, 1°, bepaalde tijdsvoorwaarde bevindt, licht de directeur de veroordeelde schriftelijk in over de mogelijkheden tot toekenning van penitentiaire verloven. De veroordeelde richt zijn schriftelijk verzoek tot penitentiair verlof aan de directeur. De directeur kan de Dienst Justitiehuizen van de federale overheidsdienst Justitie opdragen een beknopt voorlichtingsrapport op te stellen of een maatschappelijke enquête te houden in het door de veroordeelde voor het penitentiair verlof voorgestelde opvangmilieu. De Koning bepaalt de inhoud van dat beknopt voorlichtingsrapport en van die maatschappelijke enquête. Binnen twee maanden na de ontvangst van het verzoek, stelt de directeur een met redenen omkleed advies op en zendt hij het verzoek en zijn met redenen omkleed advies over aan de minister of zijn gemachtigde en bezorgt de veroordeelde een afschrift ervan.

Art. 9 Indien het advies van de directeur niet wordt meegedeeld binnen de in artikel 8, vierde lid, bepaalde termijn, kan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg op schriftelijk verzoek van de veroordeelde, de minister op straffe van een dwangsom veroordelen tot het uitbrengen van zijn advies, via de directeur, binnen de termijn voorzien door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg en om aan de veroordeelde een afschrift van dit advies ter kennis te brengen. De voorzitter doet uitspraak na de veroordeelde en de minister of zijn gemachtigde te hebben gehoord, op advies van het openbaar ministerie, binnen vijf dagen na ontvangst van het verzoek.

Art. 10. § 1. De uitgaansvergunning of het penitentiair verlof wordt toegekend door de minister of zijn gemachtigde, op verzoek van de veroordeelde en na een met redenen omkleed advies van de directeur. Het advies van de directeur bevat, in voorkomend geval, een voorstel van bijzondere voorwaarden die hij nodig acht op te leggen.

§ 2. Binnen veertien dagen na de ontvangst van het dossier neemt de minister of zijn gemachtigde een beslissing. Deze met redenen omklede beslissing wordt binnen vierentwintig uur schriftelijk meegedeeld aan de procureur des konings van het arrondissement waar het penitentiair verlof zal plaatsvinden. Indien de minister of zijn gemachtigde oordeelt dat het dossier niet in staat is en er bijkomende informatie noodzakelijk is om een beslissing te kunnen nemen, kan deze termijn éénmalig met zeven dagen worden verlengd. De minister of zijn gemachtigde deelt dit onverwijld mee aan de directeur en de veroordeelde.

§ 3. Indien de uitgaansvergunning, bedoeld in artikel 4, of het penitentiair verlof wordt geweigerd, kan de veroordeelde een nieuwe aanvraag indienen ten vroegste drie maanden na de datum van deze beslissing. De beslissing van de minister of zijn gemachtigde wordt met redenen omkleed.

§ 4. Bij gebrek aan een beslissing binnen de bepaalde termijn wordt de minister geacht de uitgaansvergunning of het penitentiair verlof toe te kennen. Aan deze uitgaansvergunning of dit penitentiair verlof worden de bijzondere voorwaarden gekoppeld die de directeur, in voorkomend geval, overeenkomstig § 1, heeft voorgesteld.

Ik vraag U, als ik bovenstaande tekst lees en herlees, is er iets dat ik mis of niet zie???

G. heeft het verzoek ingediend begin september. Als ik een beetje kan rekenen, dan zijn bovenvermelde twee maanden reeds ruimschoots verstreken en heeft G. geen afschrift gekregen van het advies, dat moest opgesteld zijn binnen de twee maanden.
Nochtans is de wet zeer duidelijk hierover: de gedetineerde moet een afschrift krijgen van het advies! Het feit dat de PSD mij laat weten dat de aanvraag pas op 27/11/09 staat genoteerd in hun computer, dan moet ik voor de zoveelste keer vaststellen dat de werking van de diensten binnen de muren van het PCB nog maar eens een complete ramp is.

Sinds zijn opsluiting hebben wij, G. in het bijzonder, nog niets anders gehad dan foutieve informatie van zowel directie als PSD op ALLE GEBIED. De ene dienst schuift de verantwoordelijkheid door naar de andere, ofwel weten ze van niks, ofwel zijn ze de documenten kwijt, enz enz.. Altijd is er wel een reden die ze aanhalen om hun incompetentie te verdoezelen.
Niet alleen incompetentie, maar zelfs bewust tegenwerken zodat dossiers niet in orde komen op tijd, met alle gevolgen van dien.

Ik ga hier echter nu niet verder over uitwijden. Mij gaat het over zijn penitentiair verlof en uitgangsvergunningen. Aangezien G. door niks of niemand geïnformeerd wordt over de stand van zaken, of het is verkeerde informatie, neem ik het initiatief.

Na bijna 5 maanden geleuter en onprofessioneel werken door elke dienst binnen het PCB ben ik het grondig beu! Wij, als familie die buiten achterblijven, G., als gedetineerde, die opgesloten zit en verplicht is om braaf ja te knikken terwijl men hem neerbuigend en al treiterend eender wat wijsmaakt om er vanaf te zijn, hebben het recht om juiste informatie te krijgen.

In de jaar- en activiteitenverslagen van Justitie staat het allemaal zo mooi neergeschreven: dat een gedetineerde een degelijke begeleiding en advisering krijgt, dat de verschillende diensten ervoor moeten zorgen dat de gedetineerde op alle vlak bijgestaan wordt, dat alles in het werk wordt gesteld om het humane aspect voorop te stellen…enz.
Wij hebben tot nu toe enkel hele slechte ervaringen gehad, niks begeleiding, niks advies, alles heeft G. zelf gedaan.

Ik vraag U, heel beleefd, om mij AUB een antwoord te geven over deze aanslepende toestand betreffende het penitentiair verlof van G..

Hieronder heb ik ter illustratie de tekst gezet over DIG, terug te vinden in het activiteitenverslag van het directoraat-generaal penitentiaire inrichtingen. Ik hoop dat U deze mail ook naar deze diensten kan doorsturen zodat ook zij weet hebben van deze zaak.

De Dienst Individuele Gevallen: De Dienst Individuele Gevallen (DIG) formuleert voorstellen en neemt beslissingen betreffende de strafuitvoeringsmodaliteiten voor de veroordeelden, rekening houdend met het detentieplan. Zij voert deze taken uit met respect voor de belangen van de veroordeelden, het slachtoffer en de maatschappij en binnen de geest van een herstelgerichte detentie. De dienst is bevoegd voor oa de uitgangsvergunningen, de penitentiaire verloven en de strafopschortingen

 

Met hoogachting

L.O.

 


Kopie van deze brief dd. 25.1.2010: minister De Clerck, mevrouw O, parlementsleden, justitiediensten,


Brussel, 17 april 2010


Volgens één of andere Staatsdienst mochten we de naam van de justitieassistente in het

bovenstaande bericht niet vernoemen omdat het 'publiceren van gegevens zonder toestemming

van de betrokkene, een schending is van de Wet van 8 december 1992 (de zogenaamde privacywet)'.

Van zodra men de naam van een justitiebeambte zonder diens toestemming op een website publiceert, heet dit een 'schending van de privacy'.

 

Op die manier zou men eigenlijk ook Stefaan De Clerck niet meer op websites of

in kranten, zonder diens toestemming, mogen vernoemen.

We vragen ons af of het recht op de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid hiermede niet geschonden worden en of de privacywet niet misbruikt wordt om

mensen die kritiek hebben op de werking van overheidsdiensten (en in 

bijzonderheid inzake justitie), de mond te snoeren.

 

De zaak die hier ter sprake kwam, is nogal vrij ernstig omdat er

op een bepaald moment een dossier gedurende drie maanden door iemand van

de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Brugge werd achtergehouden,

vervolgens verdween, en uiteindelijk weer (op een zondag) opdook.

 

 

 

21-11-09

Gevangenis Turnhout: Open Brief aan mr. drs. BOU


Bezoek aan Marcel Vervloesem

Samedi, novembre 21, 2009
By Jan Boeykens

E4DD.tuin@ mr. drs. BOU

Bedankt voor je publicatie op Zaplog. De manier waarop de klachten tegen Marcel in elkaar zijn geknutseld en de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot is gestopt, is inderdaad onvoorstelbaar.   En ik denk dat men werkelijk gehoopt heeft dat Marcel tengevolge van zijn ellendige gezondheidstoestand en de systematische pesterijen en folterpraktijken, in de gevangenis zou sterven.

Die hoop heeft men trouwens bijlange niet opgegeven.

Zonder onze steun en zonder zijn buitengewone wilskracht, zou hij reeds lang dood en begraven zijn geweest.

We komen juist terug van ons bezoek aan Marcel in de gevangenis van Turnhout. Het is de eerste keer dat we hem bezochten sinds dat hij 7 dagen lang in een onverluchte isoleercel werd gestoken tengevolge van zijn protest tegen de wijze waarop de psycho-sociale diensten van de gevangenissen van Turnhout en Brugge, onder het stilzwijgend oog van justitieminister De Clerck en zijn kabinet, al zijn verzoeken hebben geboycot.

Marcel bevindt zich in een totaal uitzichtloze toestand.   Hij heeft, niettegenstaande zijn reglementaire aanvragen, al meer dan een jaar geen recht op penitentiair verlof, uitgaansdagen, een ambulante behandeling, een voorlopige invrijheidsstelling om gezondheidsredenen, electronisch toezicht, een eigen adres enzoverder…

Marcel die zopas een diploma dactylografie in de gevangenis heeft gehaald, wacht (tesamen met de andere gevangenen) nog altijd op de computerlessen waarvoor hij zich twee maanden geleden heeft ingeschreven.

Hij ontvangt bijna geen enkele brief meer op dit ogenblik. Dat komt omdat zijn briefwisseling weer grotendeels wordt achtergehouden.

Gedurende de laatste weken verdwenen er ondermeer twee brieven met postzegels van zijn dochter Wendy, een prentkaart van Yvonne Van Hertum, een volgeschreven prentkaart van de vzw Werkgroep Morkhoven, een brief van een Luikse sympathisant en vermoedelijk tal van andere brieven, waaronder ook de antwoorden van de parlementsleden die Marcel heeft geschreven.

Erwin Boosten van de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Turnhout die Marcel een tweetal weken geleden zei dat hij er ‘persoonlijk ging voor zorgen dat bepaalde briefwisseling zou geblokkeerd worden en bepaalde bezoeken zouden geweigerd worden’, kreeg inmiddels het ‘volledig vertrouwen van justitie’ in een brief van het Directoriaat-generaal van het Gevangeniswezen. Marcel moest de brief, na hem gelezen te hebben, voor ‘ontvangst’ aftekenen waarna de brief werd teruggestuurd naar het Directoriaat-generaal.   Men wil de criminele praktijken van de PSD, na een zogenaamd ‘grondig en diepgaand onderzoek’ (terwijl er geen onderzoek was), blijkbaar dichtdekken.

Zoals gewoonlijk bracht ik justitieminister De Clerck en zijn kabinetsmedewerkers van deze feiten op de hoogte en ben ik van plan om de Minister te verzoeken om een onderzoek te laten openen naar de talrijke namen die enkele weken geleden uit Marcel’s bezoekerslijst die in de gevangeniscomputer waren opgeslagen, verdwenen bleken te zijn.

Ik til zwaar aan deze zaak omdat de PSD in haar rapport waarin Marcel’s verzoeken voor penitentiair verlof en uitgaansdagen werden afgewezen, stelde dat Marcel ‘door zijn familie verlaten werd’ en ‘ook door de leden van de vzw Werkgroep Morkhoven minder bezocht werd’.

Hebben de PSD-justitiediensten van de gevangenissen van Brugge en Turnhout door het systematische blokkeren van Marcel’s dossier, door het schrappen van de bezoekers uit de bezoekerslijst van de gevangeniscomputer en door het herhaaldelijk achterhouden van de briefwisseling, Marcel van de buitenwereld willen afsluiten ?  En, zo ja, waarom laten Minister De Clerck en zijn kabinetsmedewerkers die meermaals van al deze zaken op de hoogte werden gebracht, deze criminele praktijken verder toe ? Hoeveel gevangenen werden er reeds het slachtoffer van deze misdadige praktijken waarbij ook medische dossiers worden vervalst en achtergehouden, en er zelfs verkeerde gegevens uit de strafdossiers aan de strafuitvoeringsrechtbank worden doorgespeeld ? Wat is de bedoeling van dit alles ?  Maakt dit soms deel uit van de hervorming van de justitie die Minister De Clerck aankondigde ?

Waarom laat de Minister tevens na om een onderzoek in te laten stellen naar de in 2008 door de Hoge Raad voor de Justitie erkende verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel en de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen (die Marcel beiden veroordeelden) ? Waarom moeten deze zaken dichtgedekt en de betrokken magistraten beschermd worden ? Waarom kiest de Minister voor een doofpotpolitiek en laat hij een zwaar zieke persoon waarvan hij weet dat deze wellicht onschuldig is, in de gevangenis sterven ?

Nog een pikant detail: Marcel ontdekte dat het belletje in de isoleercel niet werkte. Hij had dus tengevolge van zijn hartproblemen en zware suikerziekte, zonder dat iemand het wist, in de isoleercel kunnen sterven. En zoals ik geschreven heb, is er van 19 uur ’s avonds tot 9 uur ’s morgens geen verpleging in de gevangenis van Turnhout zodat Marcel, zelfs met een oplettende bewaker in de buurt, niet meer te redden was geweest indien hij in een levensbedreigende situatie terecht was gekomen.

Schrijf Marcel:

Gevangenis Turnhout
t.a.v. Marcel Vervloesem
Afdeling 4 – Cel 78
Wezenstraat 1
2300 Turnhout (België)

(Maak een kopie van je brief voor in het geval hij achtergehouden zou worden)

http://www.boublog.nl/2009/11/05/marcel-vervloesem-en-de-...


02-truth-freedom

 

 

Sluiting skynetblogs Werkgroep Morkhoven
Kinderpornonetwerk Zandvoort
Justitie Turnhout
Open Brief Procureur-Generaal
Zoé Genot cd-roms Zandvoort
Droit Fondamental – (French, English, Italian)
Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
Video ‘Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance’
Vervloesem maart 1998 deel1

13-08-09

'rechten van gevangenen': Luc Huyse, Minister De Clerck

Er heerst een zekere onvrede over mijn berichten bij bepaalde criminologen van de Katholieke Universiteit van Leuven.  Ene zekere Luc Huyse stuurde zelfs een bericht rond waaruit moet blijken dat ik weiger om hem van mijn mailing lijst te schrappen (terwijl hij met dit nooit gevraagd heeft).
 
Dergelijke reacties zijn niet zo verwonderlijk.
Minister van Justitie Stefaan De Clerck studeerde rechten aan de KULAK en aan de K.U.Leuven en bijna alle kopstukken van de Vlaamse Christen Democraten volgden hun studies aan deze christen-democratische kweekschool.
 
Ook Lieven Dupont, de opsteller van de naar hem genoemde Wet Dupont (2004), is er werkzaam. 
Het probleem is echter dat de Wet Dupont die de rechten van de gevangenen moest regelen, op generlei wijze wordt toegepast.
Minister De Clerck leeft deze wet niet na terwijl Professor Dupont 'vanwege zijn verdienstelijke bijdrage aan de opstelling van de Wet Dupont', op 21 juli 2009 door de Koning tot 'Groot-Officier' werd gelauwerd.

Professor Luc Huyse, professor-emeriticus aan de Universiteit van Leuven en 'peter' van het project 'mediakritiek.be' is niet bepaald gelukkig met de kritiek op Minister De Clerck in verband met de Wet Dupont. Want als er vandaag of morgen een parlementaire vraag valt rond de toepassing van de Wet Dupont, dan dient er een parlementaire commissie te worden opgericht die moet onderzoeken wat er precies verkeerd loopt binnen de gevangenissen. Dat zou geen goede zaak zijn voor De Clerck die vanwege de talrijke onsnappingen van gevangenen en de herinnering aan de ontsnapping van Marc Dutroux waarvoor hij destijds moest aftreden, zwaar onder vuur is komen te liggen...  

 
Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
 

 
---------- Doorgestuurd bericht ----------
Van: Luc Huyse <Luc.Huyse@law.kuleuven.be>
Datum: 11 augustus 2009 06:34
Onderwerp: RE: Minister van Justitie laat gevangenen door justitiediensten terroriseren
Aan: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>, Jean Migabo Kalere <Jean.MigaboKalere@law.kuleuven.be>, "Katelijn.Pattyn@law.kuleuven.be" <Katelijn.Pattyn@law.kuleuven.be>, "Martina.Schotsmans@law.kuleuven.be" <Martina.Schotsmans@law.kuleuven.be>, Marta Valinas <Marta.Valinas@law.kuleuven.be>, Els Van Daele <Els.VanDaele@law.kuleuven.be>, Miet Vanderhallen <Miet.Vanderhallen@law.kuleuven.be>, Inge Vanfraechem <Inge.Vanfraechem@law.kuleuven.be>, Leo Van Garsse <Leo.VanGarsse@law.kuleuven.be>, Walter Vermeiren <Walter.Vermeiren@law.kuleuven.be>, Jolien Willemsens <Jolien.Willemsens@law.kuleuven.be>, Estelle Zinsstag <Estelle.Zinsstag@law.kuleuven.be>, Jo Baele <Jo.Baele@law.kuleuven.be>, Astrid Bink <Astrid.Bink@law.kuleuven.be>, Steven Daniëls <Steven.Daniels@law.kuleuven.be>, Gie Deboutte <Gie.Deboutte@ped.kuleuven.be>, Evy De Caluwé <EVY.DECALUWE@law.kuleuven.be>, Annelies De Schrijver <Annelies.DeSchrijver@law.kuleuven.be>, Marieke Franssens <Marieke.Franssens@law.kuleuven.be>, Kevin Goris <Kevin.Goris@law.kuleuven.be>, Annelies Haaren <Annelies.Haaren@law.kuleuven.be>, Emma Jaspaert <Emma.Jaspaert@law.kuleuven.be>, Luc Robert <Luc.Robert@law.kuleuven.be>, Leen Symons <Leen.Symons@law.kuleuven.be>, Wim Vandewiele <Wim.Vandewiele@law.kuleuven.be>, Jana Arsovska <Jana.Arsovska@law.kuleuven.be>, Annelies Bollaert <Annelies.Bollaert@law.kuleuven.be>, Barbara Brouwers <Barbara.Brouwers@law.kuleuven.be>, "Chen.Mo@student.kuleuven.be" <Chen.Mo@student.kuleuven.be>, Tom Daems <Tom.Daems@law.kuleuven.be>, Katrien Herbots <Katrien.Herbots@law.kuleuven.be>, Johan Leman <Johan.Leman@soc.kuleuven.be>, Johan Put <Johan.Put@law.kuleuven.be>, Marjan Rom <Marjan.Rom@law.kuleuven.be>, Katrien Smeets <Katrien.Smeets@law.kuleuven.be>, Gilbert Van Aelst <Gilbert.VanAelst@law.kuleuven.be>, "Wim.VandeVoorde@uz.kuleuven.be" <Wim.VandeVoorde@uz.kuleuven.be>, Kelly Verbist <Kelly.Verbist@law.kuleuven.be>, Frank Verbruggen <Frank.Verbruggen@law.kuleuven.be>, Nicole Vettenburg <Nicole.Vettenburg@law.kuleuven.be>, Franz Baro <Franz.Baro@med.kuleuven.be>, Joris Casselman <Joris.Casselman@law.kuleuven.be>, Lieven Dupont <Lieven.Dupont@law.kuleuven.be>, Tony Peters <Tony.Peters@law.kuleuven.be>, Lieven Vandekerckhove <Lieven.Vandekerckhove@law.kuleuven.be>, Lode Van Outrive <Lode.VanOutrive@law.kuleuven.be>, Lode Walgrave <Lode.Walgrave@law.kuleuven.be>


Dag allemaal,

Probeert u ook al lang om van de mailing lijst van Boeykens verwijderd te worden? Ook zonder succes?

Luc Huyse

Berkenlaan 8
B 3210 Lubbeek


From: Jan Boeykens [mailto:werkgroepmorkhoven@gmail.com]
Sent: maandag 10 augustus 2009 21:51
To:Jean Migabo Kalere; Katelijn.Pattyn@law.kuleuven.be; Martina.Schotsmans@law.kuleuven.be; Marta Valinas; Els Van Daele; Miet Vanderhallen; Inge Vanfraechem; Leo Van Garsse; Walter Vermeiren; Jolien Willemsens; Estelle Zinsstag; Jo Baele; Astrid Bink; Steven Daniëls; Gie Deboutte; Evy De Caluwé; Annelies De Schrijver; Marieke Franssens; Kevin Goris; Annelies Haaren; Emma Jaspaert; Luc Robert; Leen Symons; Wim Vandewiele; Jana Arsovska; Annelies Bollaert; Barbara Brouwers; Chen.Mo@student.kuleuven.be; Tom Daems; Katrien Herbots; Johan Leman; Johan Put; Marjan Rom; Katrien Smeets; Gilbert Van Aelst; Wim.VandeVoorde@uz.kuleuven.be; Kelly Verbist; Frank Verbruggen; Nicole Vettenburg; Franz Baro; Joris Casselman; Lieven Dupont; Luc Huyse; Tony Peters; Lieven Vandekerckhove; Lode Van Outrive; Lode Walgrave
Subject: Minister van Justitie laat gevangenen door justitiediensten terroriseren

 

Ter informatie: Hervorming van Justitie - PSD te Brugge

 

declerck.286380De Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Turnhout waar Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep momenteel is opgesloten, wacht al 6 weken op het rapport van de Psycho Sociale Dienst van de Gevangenis van Brugge.

Minister van Justitie Stefaan De Clerck (Vlaamse Christen Democraten) die politiek verantwoordelijk is voor de werking van justitie, alsook zijn kabinetsmedewerkers, werden terzake reeds herhaalde malen geschreven. Zij zwijgen de zaak echter dood waardoor het dossier (penitentiair verlof, electronisch toezicht, psycho sociale begeleiding Universiteit Antwerpen,) van Marcel Vervloesem volledig dreigt geblokkeerd te geraken.

Het is niet de eerste maal dat de PSD van Brugge het dossier blokkeert en daarmee een aanslag pleegt op de wankele gezondheid van de aktievoerder (kanker, hartziekte, suikerziekte, nieren de nog maar voor 50% werken, meer dan 20 operaties en spoedopnames waarvan 6 tijdens zijn eerste maanden in de gevangenis).

Volgens een uitgelekte geheime nota van Justitie (en van Minister De Clerck) mag de aktievoerder in geen geval vrijkomen (krijgt hij dus ook geen penitentiair verlof) 'omdat hij anders zijn onderzoek als kinderpornojager zou hervatten en de media zou contacteren'.  Het hof van beroep te Antwerpen oordeelde in 2008 nochthans dat de uitspraak in het vonnis van de correctionele rechtbank te Turnhout waarbij Marcel Vervloesem een spreekverbod met de pers kreeg opgelegd (2006), moest venietigd worden omdat deze in strijd was met de Belgische Grondwet.  Maar De Clerck schijnt zich niets van gerechtelijke uitspraken en de Belgische Grondwet aan te trekken.

Niet alleen Marcel Vervloesem is het slachtoffer van de misdadige praktijken van de PSD te Brugge en het moordend stilzwijgen van de Minister van Justitie en zijn diensten.

Door te aanvaarden dat de PSD (die oorspronkelijk was opgericht op de gevangenen voor te bereiden op een reintegratie in de samenleving), de dossiers van de gedetineerden blokkeert, schendt de Minister niet alleen de Wet Dupont inzake de 'rechten van de gevangenen' (2004) maar laat hij ook zien dat zijn woorden over de 'hervorming van de justitie', een 'menselijke en rechtvaardige justitie', een 'Masterplan voor een gevangenisstructuur in humane omstandigheden', zijn 'strijd tegen de overbevolking in de gevangenissen', gewoon gelogen zijn. 

In plaats van ervoor te zorgen dat de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Brugge haar rapport aan de PSD van de gevangenis te Turnhout overmaakt, zijn de justitiediensten (die van justitieminister De Clerck mogen doen wat ze willen) met nieuwe pesterijen gestart. Vandaag kreeg Marcel Vervloesem geen bezoek in de gevangenis van Turnhout omdat de bezoeker die een bezoektoelating had gekregen, geen bewijs van goed gedrag en zeden kon voorleggen (terwijl men daartoe niet verplicht is). De bezoeker die 80 jaar oud is, werd zonder pardon terug naar Antwerpen gestuurd van waaruit hij per trein gekomen was.

Vanmorgen gaf Marcel Vervloesem een rapportbriefje af aan de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis in Turnhout waarin hij vroeg of men het PSD-verslag van de gevangenis te Brugge had aangekregen en of men het rapport van psychiater Cosyns van de Universitaire instellingen reeds had ontvangen. Hij kreeg geen antwoord.
Het rapport van psychiater Cosyns wordt al een paar maanden door de PSD van Brugge achtergehouden zodat ook de mogelijkheid om een psycho-sociale begeleiding te volgen daarmee geblokkeerd wordt. Minister De Clerck gaat akkoord met deze toestanden die ongetwijfeld heel wat andere gedetineerden en hun naasten treffen.

Ten tijde van de zaak Dutroux was Stefaan De Clerck ook Minister van Justitie en had hij het ook over de 'hervorming van justitie' terwijl hij bij zijn aantreden als Minister van Justitie in 2008, de magistratuur ervan beschuldigde dat er op justitiegebied 'niets verandert'.


Amelia, 6.8.2009

 

Gevangenis Brugge 

t.a.v. Directrice Els Deloof
Legeweg 200
8200 Brugge

Geachte Mevrouw Deloof,
Net vernam ik dat de Directie van de Gevangenis van Turnhout het PSD rapport van de gevangenis van Brugge inzake Marcel Vervloesem, die 30 juni naar Turnhout werd overgeplaatst, nog steeds niet heeft ontvangen.

Dit zal zeker op een vergissing berusten en daarom zou ik U vriendelijk willen vragen dit probleem zo gauw mogelijk op te lossen door de Directie van Turnhout het bovengenoemde rapport op te sturen. 

 

Alvast hartelijk dank,

Vriendelijke groet,

Claudia C. Vink

Claudia Vink, 05022 Amelia, Italië

 


Per fax:

 

Amelia, 6-08-2009

Gevangenis Brugge
t.a.v. Adjunct Adviseur M. Steenbergen
Legeweg 200
8200 Brugge

Geachte Mevrouw Steenbergen,

Net vernam ik dat de Directie van de Gevangenis van Turnhout het PSD rapport van de gevangenis van Brugge inzake Marcel Vervloesem, die 30 juni naar Turnhout werd overgeplaatst, nog steeds niet heeft ontvangen.

Dit zal zeker op een vergissing berusten en daarom zou ik U vriendelijk willen vragen dit probleem zo gauw mogelijk op te lossen door de Directie van Turnhout het bovengenoemde rapport op te sturen.

Alvast hartelijk dank,

Vriendelijke groet,

Claudia C. Vink
Claudia Vink, 05022 Amelia, TR Italië

 

Kopie: Federale Ombudsman, Vlaamse Ombudsman, parlementsleden (Belgische, Nederlandse, Europese), pers,


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- België in VN-raad voor Mensenrechten
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- Zandvoort case
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman

- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 1 - http://www.youtube.com/watch?v=-eFnm5Eov8g

Foto: Minister van Justitie Stefaan De Clerck. De Clerck is één van de boegbeelden van de CD&V (Vlaamse Christen Democraten) die al 30 jaar lang bij ieder politiek schandaal betrokken is.