06-04-11

Folteringen in belgische gevangenissen: Thomas Gillis

gevangenis.jpg

Brussel, 6 april 2011


Meester Thomas Gillis
Gillis Advocatenkantoor
Vlaanderenstraat 78
9000 Gent (België)

Geachte Heer Gillis,


Betreft: Arbi Zarmaev - gevangenis Brugge - bezoekrecht en andere problemen

In aansluiting op ons kort telefoongesprek van 2 dagen geleden, zou ik nogmaals van u willen vernemen hoe het nu staat met het bezoekrecht van de heer Zarmaev en zijn familie die al een week lang geen normaal contact meer met elkaar mogen hebben.

Bij elke weigering van het bezoekrecht, deelde u de familie Zarmaev mede dat Arbi u (in het Tsjetjeens) zou gezegd hebben dat hij 'niemand wil zien' en 'alleen met u contact wenst te onderhouden'. Ook de gevangenisdirectie zou dat bij haar bezoeksweigeringen, aan de familie Zarmaev medegedeeld hebben.

Eergisteren zei u mij dat de beslissing van de heer Zarmaev u 'ten zeerste zou verbazen'.

De secretaresse van Hans Meurissen, directeur van het Directoriaat-Generaal van het Gevangeniswezen te Brussel, vroeg mij eergisteren of er soms speciale sancties tegenover de heer Zarmaev genomen waren en of hij dan geen bezoek achter glas kon krijgen. Er staat daarover blijkbaar niets vermeld in het onderzoeksdossiertje 'Arbi Zarmaev' dat zich sinds 16.3.2011 op het Directoriaat-Generaal van het Gevangeniswezen bevindt. Het secretariaat liet mij weten dat men deze zaak zou 'laten onderzoeken'.

Eergisteren vertelde een franstalige secretaresse van het Directoriaat-Generaal van het Gevangeniswezen te Brussel, in een telefoongesprek met prinses J. de Croÿ die dit dossier mede opvolgt, dat het Directoriaat-Generaal van het Gevangeniswezen en u, 'de enigen waren die met de heer Zarmaev mochten communiceren'.

Er werden door de tuchtcommissie van de gevangenis te Brugge geen sancties genomen, bij mijn weten.

Ik vernam dat het Penitentiair-generaal EPI in haar verslagen van 19 en 25.3.2011 ook nergens vermeld heeft dat de heer Zarmaev geen recht meer zou hebben op gevangenisactiviteiten en contacten met de buitenwereld via briefwisseling, bezoek en telefoon.

Eergisteren bezocht ik met de familie Zarmaev het ministerie van justitie te Brussel. Op de onthaaldienst van het kabinet van justitieminister De Clerck wist men ook geen antwoord te geven op de vraag waarom de heer Zarmaev geen contact meer mag hebben met zijn familie. Men begreep dat de familie zich ernstige zorgen maakt omtrent zijn toestand. Zoals u weet, weegt de heer Zarmaev nog maar 50 kg en kreeg hij door het langdurig watergebrek in de isoleercel te Hasselt, bijkomende gezondheidsproblemen.

Van de bijkomende advocaat die door de familie Zarmaev werd aangesteld, vernam dokter Giorgio Gagliardi die de heer Zarmaev gisteren, na heel wat problemen, in de gevangenis van Brugge kon gaan bezoeken, dat de heer Zarmaev zijn zuster absoluut wil zien maar dan wel zonder handboeien. Dat werd hem echter geweigerd.

Zoals u weet, vertonen de polsen van de heer Zarmaev tengevolge van de handboeien waarmee zijn armen dagenlang op zijn rug werden geketend, diepe insnijdingen. De ernstige wonden zouden ontstoken zijn en men zou er niet in slagen om de wonden te hechten zodat er ook op dit gebied een serieus probleem dreigt.

Rekenende op uw snelle tussenkomst, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
vertrouwenspersoon van de familie Zarmaev
-----
aan info@thomasgillis.be
datum 6 april 2011 15:30
onderwerp Arbi Zarmaev – gevangenis Brugge

07-11-08

Belgische strafuitvoeringsrechtbanken: omzendbrief Werkgroep Morkhoven


Strafuitvoeringsrechtbanken falen

5.11.08.Strafuitvoering.Mertens.mail


15-08-08

Rechten Belgische gevangenen: Liga voor de Mensenrechten


davis_fig01b


Liga voor de Mensenrechten
Gebroeders De Smetstraat 75
9000 Gent

Geachte Heer,

Ik publiceerde een berichtje op het Internet waarbij ik verwees naar het feit dat -zoals ik op de website van de Liga heb gelezen- de Kamer in 2004 de 'Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden heeft goedgekeurd'.

Ik vraag mij namelijk af waarom er van die rechtspositie na 4 jaar nog steeds niets in huis is gekomen en waarom gevangenen bijna verplicht zijn om opstanden binnen de gevangenis te organiseren om hun rechten af te dwingen.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Yves Goossen
Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gilles
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/


Kamer en Liga voor de Mensenrechten: 'rechten van de gevangenen'

Op de website van de Liga voor de Mensenrechten staat dat de Kamer de 'Basiswet betreffende gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden heeft goedgekeurd'. Het berichtje dateert echter al uit uit 2004 (dat is dus reeds 4 jaar geleden) en er is aan de rechtspositie van de gedetineerden niets veranderd.
Waarom ?
Waarom wordt dit dossier door de kamerleden niet verder opgevolgd en laten zij deze zaak aanslepen ?
Waarom onderneemt de Liga voor de Mensenrechten waarin allerlei politici zetelen, niets in deze zaak ?

------

Rechten voor gevangenen

De plenaire vergadering van De Kamer heeft op donderdag 2 december '04 de 'Basiswet betreffende gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden' goedgekeurd. Met deze wet worden de rechten en plichten van gevangenen eindelijk duidelijk gesteld. De Senaat heeft, vanaf het moment van de stemming, nog 15 dagen de tijd om de wet te evoceren. Als ze dit niet doet, kan de wet spoedig gepubliceerd worden in het Staatsblad. Natuurlijk is de kous daarmee niet af. Een heel belangrijke fase kan dan pas beginnen, namelijk de uitvoering van de wet. De eerste belangrijke stap is in elk geval gezet!

Foto: Max Schmeling en Joe Louis - Het gevangenisbeleid in België wordt namelijk wel eens 'het resultaat van een politieke boksmatch' genoemd...

- http://gevangenen-prisonniers.skynetblogs.be/
- http://www.mensenrechten.be/main.php?action=thema&item_content=211

09-06-08

Bezoekrecht van gevangenen: brief aan de Vlaamse ombudsman


De 'overbevolking'

311bVlaamse Ombudsdienst
t.a.v. de heer Johan Nootens

Geachte Heer,

Uw ref: OD-2008-0971-02
Betreft: klacht 24 april 2008 - toestanden in Belgische gevangenissen

Hartelijk dank voor uw antwoord waarin u ons mededeelde dat u onze mail over de toestanden in de Belgische gevangenissen zorgvuldig heeft doorgenomen en waarin u zei dat u onze klacht 'helaas niet kan behandelen omdat het een beleidsbeslissing (van de politiek verantwoordelijken) betreft terwijl u als Vlaams ombudsman alleen de klachten over de uitvoering van het beleid (zeg maar over de 'fouten' van de Vlaamse overheidsdiensten)' mag behandelen.

In bijlage zend ik u een kopie van ons omzendschrijven inzake de weigering van het bezoekrecht in de Belgische (en dus ook Vlaamse) gevangenissen.
Als ik het goed heb begrepen, bent u terzake bevoegd omdat de gevangenen bepaalde rechten hebben die door de gevangenisdirecties worden geschonden omdat zij de bestaande wetten niet uitvoeren.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Tel/Fax 02 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
erkenningsn. 443.439.55

PS. Ik zal eerstdaags ook justitieminister Vandeurzen contacteren en mij met een verzoekschrift tot het Parlement richten alhoewel ik daar niet veel van verwacht gezien de problemen met onze Belgische (en dus ook Vlaamse) gevangenissen al jarenlang aanslepen zonder dat er naar een oplossing wordt gezocht. Maar ja, dat bewijst dan maar nog eens dat de overheid haar werk niet doet en/of dat de beleidsopdrachten niet worden uitgevoerd zodat de rechten van de gevangenen in België en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, systematisch worden geschonden.

------------------------------------------------------------------

Belgische gevangenen hebben geen bezoekrecht

De: Werkgroep Morkhoven
Objet: Belgische gevangenen hebben geen bezoekrecht
Date: 9 juin 2008
À: wpauwels.europarl.eu.int, vlaamsezaken.1060.stgillis, antwerps.pershuis, balieturnhout.be, post.roelie, redactie.antwerpenapart.be, dirk.bulkmans.belga.be, alesne.grouwels, maatschappelijkwerkoss.nl, rbaeten.europarl.eu.int, redactie.bndestem.nl, vierdewereldsyndicaat, anne-marie.lizin, redactie.hln.persgroep.be, voordedag.vrt.be, antwerpen.belga.be, epp-ed.europarl.europa.eu, veronique.dekeyser.europarl.europa.eu, telegraaf.nl, vld.studie.dekamer, welzijnenjustitie.vlaanderen.be, binnenland.standaard.be, federaalombudsman.be, fractie.cdenv.vlaamsparlement.be, a.besse.ad.nl, ...

De Werkgroep Morkhoven maakte even een rekensommetje.
Als er 20 gevangenen per dag hun bezoekrecht krijgen geweigerd, zijn dat er een duizendtal per maand en 12.000 gevangenen per jaar.

De gevangenen hebben 2 x per week recht op een bezoek en daarmee uit. Dat is hun recht!
Zij hebben al niet veel. Als ge dat dan nog gaat afpakken, dan schiet er niet veel meer over.

Het is onzin om de afname van het bezoekrecht op de 'overbevolking' af te schuiven.

De cipiers klagen voortdurend over 'geweld' en 'incidenten' maar zorgen zelf voor een groot deel voor een gespannen sfeer.

De cipiers hebben meer en meer de gewoonte om te staken (tegenwoordig zijn er meer stakingen dan wat anders) als er problemen zijn. De eerste slachtoffers daarvan zijn natuurlijk de gevangenen en hun bezoekers doordat er tijdens een staking geen bezoek of dagwandelingen meer kunnen georganiseerd worden. Dat heeft dus niets met 'overbevolking' te maken.
Men is gewoon in een vicieuze cirkel terecht gekomen omdat er door de overheid al jarenlang geen oplossingen voor de problemen in de gevangenissen wordt gezocht.

In plaats van 'overbevolking' is er ook veelal sprake van pesterijen. 'Als ge niet doet wat wij zeggen, zorgen we ervoor dat je geen bezoekrecht meer krijgt'.
Het is een methode van de gevangenisdirectie om de gevangenen onder de knoet te houden en om hun rechten die nauwelijks nauwelijks bestaan, nog verder aan te tasten. Ook dat verhoogt de spanningen in de gevangenissen.
Vandaar dat er vorig jaar in verschillende gevangenissen rellen zijn ontstaan.

Zoals een parlementslid ooit zei, kweekt men levende tijdbommen in de Belgische gevangenissen die vroeg of laat tot ontploffing zullen komen en waarvan ook de burgers het slachtoffer zullen worden want een gevangene kan men tenslotte niet eeuwig blijven opsluiten.

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Tel/Fax 02 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
erkenningsn. 443.439.55

14:59 Gepost door Yves in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: rechten gevangenen |  Facebook |

26-05-08

Rechten Belgische gevangenen: Brief Europese Ombudsman


Rechten van Belgische gevangenen

EuropeesOmbuds.mail-1

Europees.Ombuds2.mail

10:04 Gepost door Yves in Actualiteit | Permalink | Commentaren (18) | Tags: rechten gevangenen |  Facebook |